• Úvod
  • Studium
  • Sdružené studium

Sdružené studium

Sdružené studium je podoba studia, která umožňuje, aby student získal ucelené znalosti a dovednosti ze dvou studijních programů. Student se zapisuje do studia v rámci jednoho studijního programu, v němž studuje podle hlavního studijního plánu (označen jako studijní plán „maior“ nebo „A1“). K němu si volí vedlejší – přidružený studijní plán (označen jako studijní plán „minor“ nebo „A2“).

Přesné podmínky sdruženého studia jsou stanoveny Opatření děkana č. 2/2022.
Bakalářské studium

Bakalářské studijní programy s možností sdruženého studia, které lze studovat buď samostatně, nebo v libovolné kombinaci (maior-minor):

Rozhodnutí, zda studenti budou svůj studijní program i nadále studovat samostatně (maximus), nebo jako svůj hlavní studijní program (maior), ke kterému si zvolí přidružený studijní plán (minor), je nutno učinit v průběhu druhého semestru 1. ročníku (do 31. března).

Více informací o sdruženém studiu v následující prezentaci.

Vstup a výstup ze sdruženého studia jsou podmíněny podáním žádosti:

Žádost lze podat také elektronicky po přihlášení do STAGu v záložce studentské žádosti.


Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání pro SŠ lze studovat výhradně v režimu sdruženého studia (jsou studovány jako kombinace dvou „aprobací“), které si uchazeč volí již v rámci přijímacího řízení.


Následující bakalářské studijní programy neumožňují sdružené studium, lze je studovat pouze samostatně:

Navazující magisterské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy s možností sdruženého studia, které lze studovat buď samostatně, nebo v libovolné kombinaci (až na uvedené výjimky):

Rozhodnutí, zda budou studenti studijní program studovat samostatně (maximus), nebo v kombinaci s přidruženým studijním plánem (maior-minor), je nutno učinit již při podání přihlášky ke studiu.


Navazující magisterský studijní program Učitelství pro SŠ je vždy studován jako kombinace dvou specializací.


Následující navazující magisterské studijní programy neumožňují sdružené studium, lze je studovat pouze samostatně:

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1