• Úvod
 • Uchazeči
 • Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Základní informace

Nabízíme roční intenzivní jazykový kurz, který účastníkům poskytne jazykovou přípravu ke studiu na všech typech českých vysokých škol. Jedná se o jazykový kurz s následným studiem v akreditovaném studijním programu organizovaném veřejnou vysokou školou.

Kurz je určen pro uchazeče, kteří chtějí studovat v českých studijních programech na českých vysokých školách. Podmínkou účasti je znalost písma latinky a základní znalost českého jazyka (znalost písma, ponětí o flexi, znalost základních frází), znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (minimálně B1 dle SERR, uchazeč doloží certifikátem nebo vysvědčením ze školy).

Intenzivní kurz je dvousemestrální s denní výukou českého jazyka. Výuka probíhá po dobu 2 x 14 týdnů (tj. 28 týdnů) a zahrnuje 20 vyučovacích hodin českého jazyka týdně, celkem 560 hodin. Výuka probíhá dle rozvrhu v prostorách JU.

Kurz probíhá od 30. září 2024 do 16. května 2025.


Naši fundovaní, zkušení a přátelští lektoři Vám pomohou osvojit si dovednosti pro komunikaci v českém jazyce potřebné nejen pro přijetí na vysoké školy, ale i pro běžný život v Česku. Během kurzu Vás budeme připravovat na složení mezinárodně uznávané zkoušky CCE na úrovni A2 nebo B1 dle SERR (podrobnosti → ZDE), která je organizována Ústavem odborné a jazykové přípravy Univerzity Karlovy. Tato zkouška není součástí kurzu. Na konci kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením dosažené jazykové úrovně podle SERR (nejedná se o certifikát).

Účastníci našich kurzů se mohou v případě zájmu zapojit do aktivit ESN USB Budweis, případně využít služeb Centra na podporu integrace cizinců.

Pozor, účastník kurzu nemá status studenta! Z tohoto důvodu nevzniká účastníkům kurzu nárok na studentské ubytování, studentské slevy na jízdné apod. Ubytování si zajišťují účastníci sami.

Cena a platební podmínky

Cena ročního intenzivního kurzu češtiny pro cizince pro akademický rok 2024/2025 je 83 000,- CZK (tj. přibližně 3400,- EUR – cena se může lišit v závislosti na aktuálním kurzu měny).

Cena zahrnuje denní výuku českého jazyka včetně učebních materiálů, v ceně je dále zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení osvědčení o dosažené jazykové úrovni A2, nebo B1 (nejedná se o certifikovanou zkoušku).

Cena nezahrnuje poplatek za Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE).

Kurzovné je možné uhradit bankovním převodem (v CZK nebo v EUR) nebo platbou v hotovosti (pouze v CZK) v pokladně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (adresa a pokladní hodiny zde).

Jako předpis pro platbu slouží faktura, která Vám bude vystavena po zaslání přihlášky. Na faktuře najdete veškeré údaje o bankovním spojení a také variabilní symbol, který musíte spolu se jménem plátce (tedy svým jménem) uvést do zprávy pro příjemce. Její úhradu v plné výši je třeba provést do 14 dní od jejího vystavení.

Na základě faktury je zájemce povinen uhradit zálohu 8 000,- CZK. Záloha je nevratná, v případě stornování účasti na kurzu ze strany zájemce slouží jako poplatek za administrativní činnost spojenou s přihlašováním do kurzu.

Doplatek ceny kurzovného, tj. 75 000,- CZK lze uhradit formou jedné, nebo dvou splátek (2 x 37 500,- CZK). Zájemce je povinen předem sdělit, zda si přeje částku uhradit naráz, nebo si přeje zvolit formu dvou splátek. Zájemce je povinen uhradit platbu, resp. první splátku nejpozději do 28. 6. 2024. Účastník kurzu, který požádá o úhradu formou dvou splátek, je povinen uhradit druhou splátku nejpozději do 13. 12. 2024.

Upozorňujeme, že kurz bude probíhat pouze při naplnění kapacity minimálně 15 účastníků. Pokud nebude minimální kapacita naplněna do dne 28. 6. 2024, dojde ke zrušení kurzu ze strany univerzity. Cena kurzovného bude zájemcům vrácena v plné výši.

Přihláška, potvrzení o přijetí

Jak se přihlásit a jak získat potvrzení o přijetí na kurz potřebné pro vyřízení víza?

Nejprve je nutné vyplnit přihlášku (zde), poté ji vytisknout a vlastnoručně podepsat. Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s fotokopií pasu na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na základě Vámi zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura, její úhradu v plné výši je třeba provést do 14 dní od jejího vystavení. Po přijetí platby Vám bude do 14 dnů vystaveno a zasláno potvrzení o přijetí do kurzu, které potřebujete k vyřízení víza (dlouhodobé vízum, bližší informace zde).

Přihlášku na kurz je možné podat nejpozději 14. 6. 2024, avšak s ohledem na minimální dobu potřebnou pro vyřízení víza doporučujeme podat přihlášku dříve.

Pouze v případě, že již máte povolení k pobytu na území České republiky, můžete podat přihlášku později, a to až do 20. 9. 2024.

Přejeme Vám hodně štěstí při vyřizování víza!

Formality spojené s pobytem na území ČR

Seznam dokumentů potřebných k získání dlouhodobého víza za účelem studia naleznete zde.

Informace k podání žádosti o dlouhodobý pobyt na území ČR naleznete zde.

Informace o nostrifikaci středoškolského vzdělání naleznete zde.

Jak postupovat při podání žádosti o vízum:

 1. Získejte potvrzení o přijetí na kurz (viz Přihláška, potvrzení o přijetí).
   
 2. Získejte ubytovací smlouvu.
   
 3. Získejte výpis z Rejstříku evidence trestů v zemi vašeho původu.
   
 4. Nechte si v bance vystavit potvrzení o tom, že máte dostatek finančních prostředků pro pobyt na území ČR.
   
 5. Nechte si všechny dokumenty úředně přeložit.
   
 6. Vyplňte žádost o udělení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu.
   
 7. Pro jistotu si pořiďte kopie všech dokumentů.

Kontakt

Mgr. Helena Dvořáková, Ph.D.

Místnost: 01 005
Tel.: +420 730 161 464

E-mail: cpc@ff.jcu.cz

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1