• Úvod
 • Studium
 • Erasmus, mobility studentů

Erasmus
mobility studentů

Vyjíždím na Erasmus
 • řídit se pokyny referentky pro zahraniční vztahy FF JU, p. Mgr. et Mgr. Sabiny Štěpánkové
 • hlídat si stránku týkající se zahraničních vztahů
 • na studijní oddělení není třeba výjezd hlásit, informace předává fakultní zahraniční oddělení
 • přes portál STAGu musí student vyplnit informace o svém výjezdu (v záložce ECTS – výjezdy)
 • před výjezdem je třeba pečlivě zvážit, které předměty v AR bude mít student zapsány na FF JU (domluva s jednotlivými vyučujícími, resp. ředitelem příslušného ústavu) k plnění a jaké bude plnit v zahraničí
Vracím se z Erasmu
 • ohlásit se na příslušném oddělení univerzity, resp. fakulty a odevzdat všechna potvrzení, která tato oddělení vyžadují
 • na zahraničním oddělení FF JU je třeba podat žádost o uznání předmětů ze zahraničního pobytu + přiložit Transcript of records (řídí se bodem 9E Opatření děkana č. 5/2017, jímž se upravují podmínky pro uznávání zápočtů, zkoušek a etapy studia na FF JU), tato žádost není zpoplatněna
 • přes Portál STAGu (ECTS – výjezdy) je třeba na výjezdu, z něhož se student vrátil, vyplnit všechny absolvované předměty - vybrat záložku předměty a postupně vkládat jednotlivé předměty. Vyplnit vše, včetně kódu nebo zkratky předmětu (pokud jej fakulta neuvádí, tak použít X1, X2, X3, atd.), počtu kreditů, hodnocení lokálního, resp. ECTS a počtu hodin (pokud student toto číslo nezná, uvádí 0)
 • všechny předměty, které student v zahraničí splnil, budou na FF JU uznány a započítány jako splněné v daném akademickém roce; některé z těchto předmětů mohou být uznány a započítány jako ekvivalenty povinných, resp. povinně volitelných předmětů studijního plánu (student označuje v žádosti a ústav se k této skutečnosti vyjadřuje; v tomto případě pak student nemůže získat kredity i za ekvivalentní zapsaný "domácí" předmět, pouze za onen "dovozový")
 • po vyjádření ústavu provede p. Mgr. Hosnedlová uznání předmětů ve STAGu a připraví písemné rozhodnutí o uznání předmětů; po podpisu děkana FF JU je rozhodnutí předáno studentovi/studentce.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1