• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Aktuálně

Aktuality

POZVÁNKA - Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Konfliktní obrazy Šumavy (od roku 1945 do současnosti): Kulturní reprezentace ve vztahu k ideologii

pana Mgr. Františka Kölbla   

se konají dne 13. září 2022 od 11:00 hod. v zasedací místnosti Z1,

Filozofická fakulta JU, 2. patro, Branišovská 31a, České Budějovice.


Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Metafory a nové slovníky současné české poezie

pana Mgr. et Mgr. Libora Staňka   

se konají dne 13. září 2022 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Z1,

Filozofická fakulta JU, 2. patro, Branišovská 31a, České Budějovice.

V souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) je disertační práce zpřístupněna k nahlížení veřejnosti na Oddělení pro vědu a výzkum FF JU, číslo dveří 02041, denně až do 13. září t. r.
AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ VÝZVY

Fulbrightovy stipendijní programy

Přihlášky na výzkumné pobyty v USA pro 2023/2024 jsou otevřeny. Více informací ZDE

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vyhlášeny nové soutěže pro rok 2022: 

Stipendium Husovy nadacestipendium ve výši 60.000,- Kč pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech, umožňující start jejich pedagogické a vědecké činnosti. 

Grant Husovy nadace - grant ve výši 100.000,- Kč pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku působící v humanitních a společenskovědních oborech na vypracování odborné eseje na jedno ze zadaných témat.

Uzávěrka žádostí: 2. září 2022.  

GA JU 2023 - vyhlášení nového kola grantové soutěže 

Opatření rektora č. R 505 k zahájení řízení pro udělení grantových projektů

Opatření rektora č. R 506 stanovující Zásady Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro projekty s počátkem řešení v roce 2023

Přihláška a vstup do webové aplikace ZDE

KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci AKTION ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO 

14. září 2022 od 15:00 do 16:00 hod. 

Více informací a registrační formulář ZDE

Slavnostní zahájení Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027

22. září 2022 od 10:30 hod. 

Furth im Wald, Německo

Více informací o akci ZDE

Mezinárodní doktorandská konference IMAGINACE - INSPIRACE - INTERPRETACE 

9. listopadu 2022

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

Veškeré informace a přihlášku je možno nalézt na následujícím odkazu: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2668.html

Seminář: Dotace EU a projektové řízení 2022 - České Budějovice 

28. listopadu 2022, 9:00 - 16:00 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Oválný sál, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Pozvánka, program a informace k registraci ZDE

Seminář: Dotace EU a finanční řízení 2022 - České Budějovice 

29. listopadu 2022, 9:00 - 16:00 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Oválný sál, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Pozvánka, program a informace k registraci ZDE

Všechny zajímavé akce z oblasti vědy a výzkumu naleztete dále na stránkách Vědavýzkum.cz

Implementace METODIKY 2017+

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou další konferenční setkání k Implementaci METODIKY 2017+. 

Na konferenci byly představeny novinky v hodnocení výzkumu a vývoje v České republice a výhled do budoucna pro další rozvoj hodnocení podle Metodiky 2017+. Zároveň byly shrnuty výstupy čtvrtého roku hodnocení podle Metodiky 2017+. 

Záznam konference je možné sledovat na youtube kanálu Masarykovy univerzity: https://youtu.be/PcH1Ow0s-JU

Prezentace ke konferenci lze stáhnout zde

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1