• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Vědecká rada

Vědecká rada FF JU

Složení Vědecké rady FF JU

Interní členové

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Pracoviště: Ústav bohemistiky FF JU

Em. prof. PhDr. Václav Bok, CSc.
Pracoviště: PF JU (externě)

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Pracoviště: Historický ústav FFJU (ředitel)

prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
Pracoviště: Historický ústav FF JU

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Pracoviště: Historický ústav FF JU

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Pracoviště: Archeologický ústav FF JU (ředitel)

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
Pracoviště: Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
Pracoviště: Ústav věd o umění a kultuře FF JU, rektor JU

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.
Pracoviště: Ústav bohemistiky FF JU

PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Pracoviště: Historický ústav FF JU, proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
Pracoviště: Archeologický ústav FF JU

prof. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Pracoviště: TF Jihočeské univerzity, prorektor JU pro vnitřní hodnocení

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.
Pracoviště: Ústav anglistiky FF JU (ředitel)

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Pracoviště: Ústav bohemistiky FF JU (ředitel), proděkan pro vědu a výzkum

prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 
Pracoviště: děkan Filozofické fakulty JU, Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU

prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Pracoviště: Ústav romanistiky FF JU, člen výzkumného centra CENLIT, Ústav románských studií FF Univerzity Karlovy (Emeritní profesor)

prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Pracoviště: Ústav romanistiky FF JU (ředitel), proděkan pro akreditace a řízení kvality

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
Pracoviště: Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU (ředitelka)

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Pracoviště: člen výzkumného centra FF JU (Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu), Ústav románských studií FF Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc.
Pracoviště: Ústav bohemistiky FF JU

Externí členové

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Pracoviště: Katedra historie FF Ostravské univerzity, děkan fakulty

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav české literatury a komparatistiky FF Univerzity Karlovy (ředitelka)

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v. v. i. (ředitel)

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury PF Univerzity Karlovy (vedoucí katedry)

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení archeologie pravěku

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Pracoviště: FF Masarykovy univerzity v Brně (Historický ústav), proděkan pro akademické záležitosti a studium v doktorských studijních programech

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Pracoviště: Moravská zemská knihovna v Brně (ředitel); PF Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Pracoviště: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Pracoviště: Ústav českých dějin FF Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Pracoviště: Katedra estetiky FF Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Pracoviště: Ústav české literatury a komparatistiky FF Univerzity Karlovy


Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1