• Úvod
 • Studium
 • Stipendia

Stipendia

Ubytovací stipendium (US)
 • na univerzitních stránkách jsou k dispozici základní informace pro studenty
 • nárok na přiznání při současném splnění dvou podmínek:
  • studijní, tj. student studuje po standardní dobu studia v prezenční formě všech typů studia, pokud ve studijním programu daného typu dosud nezískal vysokoškolský diplom
  • bydliště, tj. trvalé bydliště studenta se nachází mimo okres České Budějovice
 • sběr žádostí pro nově nastupující studenty se provádí prostřednictvím portálu STAGu výhradně elektronickou cestou po přidělení osobního čísla v měsíci říjnu příšlušného akademického roku (portál STAGu - část "Moje údaje"- dole; ALE POZOR: student si nejprve musí vyplnit bankovní účet, rovněž v části "Moje údaje" - Bankovní účet; pokud tato položka není vyplněna, nejde mu provést podání žádosti)
 • žádá se pouze jedenkrát (tato žádost má platnost po celé studium, pokud není přerušeno)
 • 1. výplatní termín pro nově nastupující studenty do 1. ročníku bude v prosinci 2022 a bude společným výplatním termínem za 3. a 4. kvartál roku 2022, tento termín bude stanoven písemně rozhodnutím rektora v prosinci 2022
 • další informace včetně výplatních termínů v roce 2022 - viz Opatření rektora R 500 a Opatření rektora R xxx
 • Poznámka pro studenty navazujících studijních oborů: Student, který plynule pokračuje z bakalářského studia do navazujícího studia, nemusí znovu o přiznání US žádat. STAG tento převod žádosti provádí automaticky. Pokud by student pokračoval v navazujícím studiu po roční přestávce, měl by znovu o přiznání US požádat, ale nastavení systému na JU je i v tomto případě automatické, tj. tomuto studentovi se pak objevuje hlášení: "Systém Vám dle pravidel školy přidělil tento stav (na základě podkladů z Matriky studentů): Čeká se na ověření Matrikou studentů SIMS. Případné rozpory řešte dle pokynů fakulty/univerzity."

US za období

výplatní termín do

US vyplaceno dne

leden - březen
(částka 540,- Kč/měsíc) 
15. června 2022
duben - červen
(částka 540,- Kč/měsíc) 
15. července 2022
červenec - září
(částka 540,- Kč/měsíc)
15. října 2022
říjen - prosinec
(částka xxx,- Kč/měsíc)
Sociální stipendium (SS)
 • na univerzitních stránkách jsou k dispozici základní informace pro studenty
 • nárok při současném splnění 3 podmínek:
  • věková = věk do 26 let
  • studijní = studium ve standardní době studia
  • sociální = příslušným kontaktním místem mu bylo vystaveno potvrzení o nároku na pobírání sociálního stipendia
 • žádost se podává výhradně písemnou cestou vyplněním formuláře a odevzdáním referentce pro stipendia, p. Mgr. Hosnedlové (kancelář FF 00 042) - termín pro podání žádosti o SS není omezen, žádost se může podat kdykoliv, kdy daná situace nastane
 • nárok na dávku = 10 měsíců v kalendářním roce
 • částka 3650,- Kč/měsíc (od 1. 1. 2020)
 • částka 3800,- Kč/měsíc (od 1. 1. 2021)
 • částka 4050,- Kč/měsíc (od 1. 1. 2022)
 • výplata SS se provádí po kvartálech (1., 2., 3.+4.) bezhotovostním převodem na účet studenta
 • další informace včetně výplatních termínů v roce 2021 - viz Opatření rektora R 490
 • výplatní termíny v roce 2022:
  • leden - březen: do 15. dubna 2022
  • duben - červen: do 15. července 2022
  • září - prosinec: do 15. prosince 2022
Prospěchové stipendium (PS)
 • podmínky pro přiznání prospěchového stipendia stanoví děkan formou písemného opatření vždy na počátku akademického roku a toto opatření zveřejní na úřední desce fakulty
 • PS může být přiznáno jen studentům, kteří v uplynulém akademickém roce splnili předměty o celkovém objemu alespoň 60 kreditů a dosáhli vážený průměr nejvýše 1,60 (viz odst. 1 čl. 3 Stipendijního řádu JU)
 • studentům lze přiznat stipendium jen na standardní dobu studia (viz odst. 2 čl. 3 Stipendijního řádu JU)
 • aktuální opatření děkana na AR 2021/22 najdete zde

za obsahovou správnost této stránky odpovídá: Mgr. Monika Hosnedlová

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1