• Úvod
 • Studium
 • Stipendia

Stipendia

Ubytovací stipendium (US)
  • na univerzitních stránkách jsou k dispozici základní informace pro studenty
  • nárok na přiznání při současném splnění dvou podmínek:
   • studijní, tj. student studuje po standardní dobu studia v prezenční formě všech typů studia, pokud ve studijním programu daného typu dosud nezískal vysokoškolský diplom
   • bydliště, tj. trvalé bydliště studenta se nachází mimo okres České Budějovice
  • sběr žádostí nově zapsaných studentů se provádí prostřednictvím portálu STAGu výhradně elektronickou cestou (portál STAGu - část "Moje údaje"- dole; POZOR: student si nejprve musí vyplnit bankovní účet, rovněž v části "Moje údaje" - Bankovní účet; pokud tato položka není vyplněna, nejde mu provést podání žádosti)
  • žádá se pouze jedenkrát (tato žádost má platnost po celé studium, pokud není přerušeno)
  • 1. výplatní termín pro nově nastupující studenty do 1. ročníku bude v prosinci 2023 a bude společným výplatním termínem za 3. a 4. kvartál roku 2023, tento termín bude stanoven písemně rozhodnutím rektora v prosinci 2023
  • další informace včetně výplatních termínů v roce 2023 - viz Opatření rektora R 519 a Opatření rektora R 540
  • Poznámka pro studenty navazujících studijních programů: Student, který plynule pokračuje z bakalářského studia do navazujícího studia, nemusí znovu o US žádat. STAG tento převod žádosti provádí automaticky. Pokud by student pokračoval v navazujícím studiu po roční přestávce, měl by znovu o US požádat, ale nastavení systému na JU je i v tomto případě automatické, tj. tomuto studentovi se pak objevuje hlášení: "Systém Vám dle pravidel školy přidělil tento stav (na základě podkladů z Matriky studentů): Čeká se na ověření Matrikou studentů SIMS. Případné rozpory řešte dle pokynů fakulty/univerzity."

US za období

výplatní termín do

US vyplaceno dne

leden - březen (částka 540,- Kč/měsíc) 

15. června 2023

 24. května 2023

duben - červen (částka 540,- Kč/měsíc) 

15. července 2023

 13. července 2023

červenec - září (částka 540,- Kč/měsíc)

15. října 2023

 12. října 2023

říjen - prosinec (částka 651,- Kč/měsíc)

30. prosince 2023

 29. prosince 2023

Sociální stipendium (SS)
  • na univerzitních stránkách jsou k dispozici základní informace pro studenty
  • nárok při současném splnění 3 podmínek:
   • věková = věk do 26 let
   • studijní = studium ve standardní době studia
   • sociální = příslušným kontaktním místem mu bylo vystaveno potvrzení o nároku na pobírání sociálního stipendia
  • žádost se podává výhradně písemnou cestou vyplněním formuláře a odevzdáním referentce pro stipendia, p. Mgr. Hosnedlové (kancelář FF 00 042) - termín pro podání žádosti o SS není omezen, žádost se může podat kdykoliv, kdy daná situace nastane
  • nárok na dávku = 10 měsíců v kalendářním roce
  • částka 4050,- Kč/měsíc (od 1. ledna do 31. prosince 2022)
  • částka 4330,- Kč/měsíc (od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023)
  • částka 4730,- Kč/měsíc (od 1. ledna 2024) 
  • výplata SS se provádí po kvartálech (1., 2., 3.+4.) bezhotovostním převodem na účet studenta
  • další informace včetně výplatních termínů v roce 2024 - viz Opatření rektora R 542
  • výplatní termíny v roce 2024:
   • leden - březen: do 15. dubna 2024
   • duben - červen: do 15. července 2024
   • září - prosinec: do 15. prosince 2024
Prospěchové stipendium (PS)
  • PS může být přiznáno jen studentům, kteří v uplynulém akademickém roce ve stejném typu studijního programu splnili podmínky pro přiznání PS (viz odst. 1 čl. 3 Stipendijního řádu JU).
  • Studentům lze přiznat stipendium jen na standardní dobu studia (viz odst. 2 čl. 3 Stipendijního řádu JU).
  • Podmínky pro přiznání PS, jeho výši a podrobnosti přiznávání stanoví děkan formou písemného opatření vždy na počátku akademického roku a toto opatření zveřejní na úřední desce fakulty; aktuální opatření děkana na AR 2023/2024 najdete zde.
  • O přiznání PS jsou dotčení studenti informováni písemně.  

za obsahovou správnost této stránky odpovídá: Mgr. Monika Hosnedlová

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1