• Úvod
  • Fakulta
  • O fakultě

Filozofická
fakulta

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Nabízí vzdělání v historickýchfilologických a kulturně zaměřených studijních programech, a to v bakalářskémmagisterském a doktorském stupni; studovat zde lze rovněž učitelské studijní programy zaměřené na vzdělávání pro střední školy (učitelství anglického jazyka a literatury, českého jazyka a literatury, dějepisu, francouzského jazyka, německého jazyka a španělského jazyka). Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících i moderním technickým vybavením učeben.

Součástmi fakulty jsou Archeologický ústavHistorický ústavÚstav anglistikyÚstav archivnictví a pomocných věd historickýchÚstav bohemistikyÚstav česko-německých areálových studií a germanistikyÚstav romanistiky (členěný na oddělení francouzského, italského a španělského jazyka) a Ústav věd o umění a kultuře

Na fakultě existují tři excelentní vědecké týmy zaměřující se na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech, dějiny společnosti českých zemí v raném novověku a na teorii, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu. Pracovníci Filozofické fakulty JU pravidelně publikují své studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií.

Bohaté vědecké a pedagogické kontakty jsou orientované především na středoevropský prostor (Německo, Rakousko) a románské země (Francii, Španělsko, Itálii), ale i na zámoří (USA, země Latinské Ameriky), a umožňují tak nemalému počtu studentů absolvovat část studia v zahraničí. Díky nadstandardní mezinárodní spolupráci mohou nejlepší studenti vybraných programů studovat v režimu „double degree“ a získat tak spolu s diplomem FF JU i plnohodnotné bakalářské, magisterské nebo doktorské diplomy partnerských univerzit ve Francii, Španělsku a Itálii.

V tradičním srovnání českých vysokých škol a univerzit se v rámci humanitních věd umístila Filozofická fakulta JU na druhém místě.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1