• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Letní škola slovanských studií

Letní škola slovanských studií

 • Letní školu slovanských studií pořádá Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o třítýdenní kurz, který se vždy koná na přelomu srpna a září. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Na letní škole jsou ale samozřejmě vítáni všechni zájemci o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. 
 • Absolventi LŠSS obdrží osvědčení o účasti.

STIPENDISTÉ

 • Stipendia mohou získat ti kandidáti/kandidátky, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, případně zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. Přihláška s přílohami musí být předána příslušné přijímající instituci (může to být místní agentura nebo ministerstvo, v některých zemích výběr provádí zastupitelský úřad České republiky, nikoli však naše univerzita), bližší informace poskytne zastupitelský úřad České republiky v konkrétní zemi.
 • Informace MŠMT

SAMOPLÁTCI / SELF-PAYERS

 • Zájemci se mohou přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami. Informace potřebné k přihlášení naleznete v sekci Vstupní kritéria.

KONTAKT

Mgr. Helena Dvořáková, Ph.D.

+420 730 161 464
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Popis kurzu

Program zahrnuje jazykové lekce, přednášky, exkurze, kulturní akce a víkendové výlety.


 • JAZYKOVÉ LEKCE

Výuka probíhá v prostorách Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v moderně vybavených třídách.

Kurz zahrnuje 25 vyučovacích hodin týdně, přičemž jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Kurz je rozdělen do několika úrovní (minimálně 3):

Začátečníci absolvují 5 hodin intenzivní výuky jazyka denně (tři hodiny dopoledne, dvě hodiny odpoledne), lekce jsou vedeny převážně v angličtině. Během letní školy absolvují také minimálně 2 tematické semináře.

Účastníci kurzu se seznámí se základy českého jazyka. Naučí se používat nejdůležitější zdvořilostní fráze, každodenní výrazy a osvojí si primární gramatické jevy.


Mírně pokročilí studenti absolvují 3 hodiny intenzivní výuky jazyka v dopoledních hodinách a dvě hodiny intenzivní výuky jazyka, nebo speciálních přednášek v odpoledních hodinách. Během letní školy absolvují také minimálně 2 tematické semináře.

Účastníci kurzu se učí orientovat v dalších komunikačních situacích a seznamují se se složitějšími gramatickými jevy.


Pokročilí studenti absolvují 5 hodin konverzace a semináře zaměřené na fonetiku a gramatiku (tři hodiny dopoledne, dvě hodiny odpoledne). Odpolední výuka bude v některých dnech nahrazena speciálními přednáškami (minimálně 3). Během letní školy absolvují také minimálně 2 tematické semináře.

Účastníci konverzují na různorodá témata, vyjadřují své postoje, zájmy... Důraz je kladen především na mluvený a psaný projev.


Speciální přednášky jsou vedeny v českém jazyce a pokrývají různorodé oblasti (např. lingvistika, literární historie nebo kinematografie).

Tematické semináře si vybírá každý účastník dle svého zájmu. Každý si zvolí 2 témata z aktuální nabídky (např. česká poezie, česká próza nebo česká politika). Na stejné téma se koná paralelně seminář pro začátečníky i pro pokročilé.


 • EXKURZE, KULTURNÍ AKCE

V rámci exkurzí mohou být představena vybraná pracoviště ostatních fakult Jihočeské univerzity - např. univerzitní minipivovar, akvaponický skleník. Možná je také návštěva budějovického pivovaru Budvar, Jihočeského muzea či Jihočeské vědecké knihovny.

Kulturní program zahrnuje návštěvy muzeí, knihoven a galerií. Za kulturou mohou studenti také společně do kina, na koncerty či výstavy. Vyžití je připraveno také pro milovníky sportu.

Na některé akce je vstup zdarma, někdy je však nutné uhradit poplatek za vstup. V programu letní školy na tento rok bude přesně uvedeno, které akce jsou zdarma.


 • VÍKENDOVÉ VÝLETY

Studentům nabízíme výlety na zajímavá místa jižních Čech, například:

Hluboká na Vltavou

Český Krumlov - město, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO

Terčino údolí Nové Hrady

Jindřichův Hradec

❕ Plně hrazeny jsou stipendistům vždy dva výlety.

Účastníkům v průběhu Letní školy pomáhají naše dvě milé hostesky – nejenom s řešením případných problémů, ale rovněž je doprovází na výlety či na odpolední / večerní akce ve městě.

Hostesky rovněž zajišťují bezplatné půjčování sportovního vybavení (badmintonové rakety, basketbalové míče apod.).

Vstupní kritéria

Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) a samoplátci. Počet míst na Letní škole je omezen (cca 80). Část volných míst (42) je určena stipendistům MŠMT ČR na základě mezistátních kulturních dohod. O tato stipendia se zahraniční zájemci ucházejí u příslušných úřadů (obvykle u ministerstva školství) ve své zemi. Druhá část volných míst (38) je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí sami.


❕ Pokud žadateli nebude nejpozději první den konání Letní školy 18 let, nemůže být jeho přihláška přijata.

 • REGISTRACE

Přihláška pro samoplátce na Letní školu slovanských studií pro rok 2024.

Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturu. Po přijetí platby obdrží dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem nejpozději do 12. 7. 2024

Své přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na poštovní adresu:

Mgr. Helena Dvořáková, Ph.D.
Filozofická fakulta – LŠSS
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
Czech Republic


Stipendium zahrnuje:

 • Ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře)
 • Výuka
 • 2 výlety a exkurze v rámci výuky

Platba zahrnuje:

 • Ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře)
 • Výuka
 • vybrané exkurze

Stipendium nezahrnuje:

 • Náklady na mezinárodní dopravu
 • Náklady na pojištění
 • Náklady na vyřízení víza

Platba nezahrnuje:

 • Náklady na mezinárodní dopravu
 • Náklady na pojištění
 • Náklady na vyřízení víza
 • Víkendové výlety (lze dokoupit na místě)

Zdravotní pojištění:

Zdravotní pojištění NENÍ zahrnuto v ceně. Uchazečům je doporučeno sjednat si cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v České republice.

MŠMT ani vysoké školy, které pořádají LŠSS, nenesou odpovědnost za hrazení jakýchkoli nákladů na zdravotní péči, které mohou vzniknout během jejich pobytu v České republice, ani za hrazení případných nákladů na repatriaci.

Systém zdravotního pojištění EU/EHP je popsán na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.


Víza:

Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky ze zemí  s tzv. vízovou povinností naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Doporučujeme, aby účastníci s vízovou povinností požádali o udělení víza v dostatečném časovém předstihu.

Platba

Plná cena LŠSS (třítýdenní jazykový kurz, vybrané exkurze, kulturní program, ubytování, strava) je 1.500 EUR nebo 36.700 CZK.

V případě, že si účastník letní školy zajistí vlastní ubytování nebo stravu, cena bude o danou položku snížena.


Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturuPo přijetí platby obdrží dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

Platbu je možné uhradit v českých korunách nebo v eurech. Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na účet uvedený na faktuře. Upozorňujeme na to, že cena je stanovena bez bankovních poplatků, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a zahrňte je do transakce.

Ubytování, stravování

Účastníci LŠSS jsou ubytováni na studentských kolejích. Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v menze koleje. Kolej i menza se nacházejí v blízkosti Filozofické fakulty, v kampusu JU.


UBYTOVÁNÍ

Studenti LŠSS budou ubytováni na vysokoškolských kolejích (kolej K1) v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích. Dva až tři pokoje mají vždy společné sociální zařízení a koupelnu

Součástí vybavení pokoje jsou: lůžkoviny (deka, polštář, povlečení), ručník na ruce a hygienické vybavení (toaletní papír). Nachází se zde lůžko, stůl a šatní skříň. V buňce je k dispozici kuchyňka.

Součástí vybavení pokoje není: nádobí, osuška, fén, klimatizace či větrák.

Rozdělení do pokojů závisí na rozhodnutí kolejí. Pokud preferujete individuální ubytování (jednolůžkový pokoj), nezapomeňte to prosím v přihlášce zřetelně označit. Stipendistům Ministerstva školství České republiky je hrazeno ubytování ve dvoulůžkových pokojích; jednolůžkový pokoj mohou získat pouze v případě, že na koleji zbývá takový pokoj volný.

Na koleji K1 je možné připojit se k internetu jak přes wi-fi, tak přes kabel Ethernet (stabilnější připojení). Kabely je možné si v omezeném množství zapůjčit, doporučujeme však přivézt si vlastní.

Každý ubytovaný dostane zapůjčen klíč od pokoje a přístupovou kartu do budovy kolejí. Ztrátu klíče nebo karty je nutné uhradit!


STRAVOVÁNÍ

Snídaně, obědy a večeře budou poskytovány formou rautu v menze JU.

Bohužel není možné zajistit dietní stravu (v případě alergií nebo veganství).

Proč navštívit České Budějovice?

Krásné město

„V Českých Budějovicích by chtěl žít každý.“ (Jára Cimrman, největší český dramatik a vynálezce)

České Budějovice jsou největším městem Jihočeského kraje (mají téměř 95 tisíc obyvatel) a jsou krajským hospodářským, správním a kulturním centrem. Jsou sídlem několika vysokých škol, důležitých veřejných institucí a úřadů. Sídlí zde světoznámé firmy, jako jsou Koh-i-noor Hardtmuth, a.s., Budějovický Budvar, n.p., Robert Bosch, s.r.o. nebo Madeta, a.s.

Město založil roku 1265 český král Přemysl Otakara II. jako oporu své moci proti šlechtickému rodu Vítkovců, neboli Pánů z Růže. České Budějovice byly tedy městem královským a byly obehnány hradbami, jejichž pozůstatky dodnes zdobí historické jádro města. V centru města se nachází náměstí Přemysla Otakara II. – druhé největší čtvercové náměstí v České republice. Nachází se zde Samsonova kašna, historická budova radnice a Černá věž, z níž se návštěvníkům skýtá krásný výhled na město, za hezkého počasí i na okolní pohoří.

Ve městě sídlí řada uměleckých institucí. Na prvním místě jmenujme Jihočeské divadlo, jež má tři vlastní soubory: činoherní, operní a baletní. Nachází se zde řada uměleckých škol – např. Konzervatoř České Budějovice, hudební škola YAMAHA. Dále také ochotnické soubory – např. divadelní spolek J. K. Tyl, studentské divadlo StuD. K návštěvě lákají i umělecké galerie – Alšova jihočeská galerie (pobočka Wortnerův dům v Českých Budějovicích a pobočka Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou), galerie Panská 1, galerie Mariánská a mnoho dalších, stačí je objevit.

Každým rokem se na Výstavišti v Českých Budějovicích na konci srpna koná výstava Země živitelka. Čtěte zde: https://www.vcb.cz/kalendar-akci/zeme-zivitelka-2024

Mezinárodní komise zvolila České Budějovice Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028. Čtěte zde: https://www.budejovice2028.eu/


Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita byla v Českých Budějovicích založena roku 1991. Její základ původně tvořily dvě fakulty – Pedagogická fakulta (původně pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy) a Provozně ekonomická fakulta (původně součást pražské Vysoké školy zemědělské, dnes Fakulta zemědělská a technologická), které se spojily se třemi nově vzniklými fakultami: Biologickou, Teologickou a Zdravotně sociální. V roce 2006 vzešla ze stávajících ústavů Filozofická fakulta a v roce 2007 Ekonomická fakulta. Původní Biologickou fakultu nahradila v roce 2007 Přírodovědecká fakulta. V roce 2009 vznikla Fakulta rybářství a ochrany vod.

Více čtěte zde: https://www.jcu.cz/cz/univerzita/o-univerzite


Kompaktní kampus

„Líbí se mi, že je tu vše na jednom místě. Z koleje do menzy to trvá asi minutu. Z koleje na univerzitu to trvá asi dvě minuty.“ (Alex, absolvent Letní školy slovanských studií)

Velkou výhodu spatřují účastníci letní školy v kompaktnosti kampusu Jihočeské univerzity. Filozofická fakulta se nachází v jeho středu a je obklopena knihovnou, kolejemi, menzou a několika dalšími fakultami. Možnost zakoupit si kávu nebo drobné občerstvení v bufetu či v automatech je samozřejmostí.

Ve všech budovách v kampusu je přístupná síť wifi (účastníci letní školy obdrží heslo). V prostoru mezi menzou a knihovnou se nacházejí solární lavičky vhodné k nabíjení mobilních telefonů.

V těsné blízkosti se nacházejí atraktivní pracoviště Zemědělské fakulty, jako jsou univerzitní minipivovar Čtyrák, akvaponický skleník, statek či pastviny s koňmi a ovcemi. Součástí kampusu je také studentský klub Kampa, kde je možné posedět až do večerních hodin. Sportovce jistě zaujme workoutové hřiště a hřiště na míčové sporty přímo před kolejí.

Z kampusu se snadno dostanete do centra města, autobusem nebo pěšky přes krásný park Stromovka, který je rájem pro cyklisty, chodce a běžce. Hned za řekou se nachází velký venkovní bazén, který je ideální pro zchlazení po dni stráveném výukou a pro setkání s novými přáteli a spolužáky. Během srpna ožívají České Budějovice večer a v noci kulturním programem pro obyvatele i návštěvníky. Budete si moci zdarma užít letní koncerty, hudební festivaly a představení i další kulturní akce.

LŠSS 2024


 TERMÍN KONÁNÍ


 11. srpna – 2. září 2024


 Příjezd účastníků


 neděle 11. srpna 2024 – registrace, ubytování


 Oficiální zahájení                          


 pondělí 12. srpna 2024 – slavnostní zahájení, vstupní test                     


 Zahájení výuky


 pondělí 12. srpna 2024


 Konec výuky


 pátek 30. srpna 2024


 Slavnostní zakončení


pátek 30. srpna 2024, předání osvědčení, slavnostní večeře


 Odjezd účastníků


 pondělí 2. září 2024Mezní datum pro podání přihlášky (samoplátci): 12. července 2024

 • Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturu. Po přijetí platby obdrží dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.
 • Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem tak, aby byla doručena nejpozději do 12. 7. 2024.

 • Přihlášky je možné posílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na poštovní adresu:

  Mgr. Helena Dvořáková, Ph.D.
  Filozofická fakulta - LŠSS
  Branišovská 31a
  370 05 České Budějovice
  Czech Republic


  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1