• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Letní škola slovanských studií

Letní škola slovanských studií

 • Letní školu slovanských studií pořádá Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o třítýdenní kurz, který se vždy koná na přelomu srpna a září. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Na letní škole jsou ale samozřejmě vítáni všechni zájemci o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. 
 • Absolventi LŠSS obdrží osvědčení o účasti.

STIPENDISTÉ

 • Stipendia mohou získat ti kandidáti/kandidátky, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, případně zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. Přihláška s přílohami musí být předána příslušné přijímající instituci (může to být místní agentura nebo ministerstvo, v některých zemích výběr provádí zastupitelský úřad České republiky, nikoli však naše univerzita), bližší informace poskytne zastupitelský úřad České republiky v konkrétní zemi.
 • Informace MŠMT

SAMOPLÁTCI / SELF-PAYERS

 • Zájemci se mohou přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami. Informace potřebné k přihlášení naleznete v sekci Vstupní kritéria.

KONTAKT

Mgr. Helena Dvořáková

+420 730 161 464
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Popis kurzu

Program zahrnuje jazykové lekce, přednášky, exkurze, kulturní akce a víkendové výlety.


 • JAZYKOVÉ LEKCE

Výuka probíhá v prostorách Filozofické fakulty JU v ČB.

Kurz zahrnuje 25 vyučovacích hodin týdně, přičemž jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Kurz je rozdělen do několika úrovní:                         

A Začátečníci absolvují 5 hodin intenzivní výuky jazyka denně (tři hodiny dopoledne, dvě hodiny odpoledne), lekce jsou vedeny buď v angličtině, nebo v němčině.

Účastníci kurzu se seznámí se základy českého jazyka. Naučí se používat nejdůležitější zdvořilostní fráze, každodenní výrazy a osvojí si primární gramatické jevy.


B Mírně pokročilí studenti absolvují 3 hodiny intenzivní výuky jazyka v dopoledních hodinách a dvouhodinový seminář dle vlastního výběru (čtení, koverzace, gramatika) v odpoledních hodinách.

Účastníci kurzu se učí orientovat v dalších komunikačních situacích a seznamují se se složitějšími gramatickými jevy.


C Pokročilí studenti absolvují 5 hodin konverzace a semináře zaměřené na fonetiku a gramatiku.

Účastníci konverzují na různorodá témata, vyjadřují své postoje, zájmy... Důraz je kladen především na mluvený a psaný projev.


Výběrové přednášky jsou v čekém jazyce a pokryvají různorodé oblasti (např. lingvistika, literární historie a česká kulturní historie či etnografie).


 • EXKURZE, KULTURNÍ AKCE

V rámci exkurzí mohou být představena vybraná pracoviště ostatních fakult Jihočeské univerzity - např. univerzitní minipivovar, případně návštěva budějovického pivovaru Budvar či exkurze do archivu.

Kulturní program zahrnuje návštěvy muzeí, knihoven a galerií. Za kulturou mohou studenti také společně do kina, na koncerty či výstavy. Vyžití je připraveno také pro milovníky sportu.


 • VÍKENDOVÉ VÝLETY

Studentům nabízíme výlety na zajímavá místa jižních Čech. Například:

Hluboká na Vltavou

Český Krumlov - město, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO

Terčino údolí Nové Hrady

Jindřichův Hradec

Tábor

❕ Plně hrazeny jsou stipendistům vždy dva výlety.

Účastníkům v průběhu Letní školy pomáhají naše dvě milé hostesky – nejenom s řešením případných problémů, ale rovněž je doprovází na výlety či na odpolední / večerní akce ve městě.

Vstupní kritéria

Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) a samoplátci. Počet míst na Letní škole je omezen (cca 80). Část volných míst je určena stipendistům MŠMT ČR na základě mezistátních kulturních dohod. O tato stipendia se zahraniční zájemci ucházejí u příslušných úřadů (obvykle u ministerstva školství) ve své zemi. Druhá část volných míst je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí sami.


❕ Pokud žadateli nebude nejpozději první den konání Letní školy 18 let, nemůže být jeho přihláška přijata.

 • REGISTRACE

Přihláška pro samoplátce na Letní školu slovanských studií pro rok 2023.

Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturu. Po přijetí platby obdrží dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem nejpozději do 15. 7. daného roku


Stipendium zahrnuje:

 • Ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře)
 • Výuka
 • 2 výlety a exkurze v rámci výuky

Platba zahrnuje:

 • Ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře)
 • Výuka
 • vybrané exkurze

Stipendium nezahrnuje:

 • Náklady na mezinárodní dopravu
 • Náklady na pojištění
 • Náklady na vyřízení víza

Platba nezahrnuje:

 • Náklady na mezinárodní dopravu
 • Náklady na pojištění
 • Náklady na vyřízení víza
 • Výlety

Zdravotní pojištění:

Zdravotní pojištění NENÍ zahrnuto v ceně. Uchazečům je doporučeno sjednat si cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v České republice.

MŠMT ani vysoké školy, které pořádají LŠSS, nenesou odpovědnost za hrazení jakýchkoli nákladů na zdravotní péči, které mohou vzniknout během jejich pobytu v České republice, ani za hrazení případných nákladů na repatriaci.

Systém zdravotního pojištění EU/EHP je popsán na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.


Víza:

Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky ze zemí  s tzv. vízovou povinností naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Doporučujeme, aby účastníci s vízovou povinností požádali o udělení víza v dostatečném časovém předstihu.

Platba

Plná cena LŠSS (třítýdenní jazykový kurz, vybrané exkurze, kulturní program, ubytování, strava: 1.400 EUR.


Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturuPo přijetí platby obdrží dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

Platbu je možné uhradit v českých korunách nebo v EUR tak, aby v přepočtu odpovídala  dané částce.

Při převodu platby z cizí měny na Kč platí kurz pro daný den. Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na účet uvený na faktuře. Upozorňujeme na to, že cena je stanovena bez bankovních poplatků, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a zahrňte je do transakce.

Ubytování, stravování

Účastníci LŠSS jsou ubytováni na studentských kolejích. Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v menze koleje. Kolej i menza se nacházejí v blízkosti Filozofické fakulty, v kampusu JU.


UBYTOVÁNÍ

Studenti LŠSS budou ubytováni na vysokoškolských kolejích, v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích. Dva až tři pokoje mají vždy společné sociální zařízení a koupelnuLůžkoviny, ručníky a veškeré hygienické vybavení je v pokoji. Na patře / v buňce je k dispozici kuchyňka. Pokud si účastník LŠSS zvolí individuální ubytování, je na pokoji sám, ale koupelna a sociální zařízení jsou společné s pokojem sousedním. Nezapomeňte prosím v přihlášce zřetelně označit, chcete-li individuální ubytování. Stipendistům Ministerstva školství České republiky je hrazeno ubytování ve dvoulůžkových pokojích; pokud budou chtít individuální ubytování, je nutné, aby to v přihlášce uvedli a za individuální pokoj doplatili, a to v hotovosti na recepci Kolejí a menz.

 • Na koleji K1 je možné připojit se k internetu jak přes wi-fi, tak přes kabel Ethernet (stabilnější připojení). Kabely je možné si v omezeném množství zapůjčit, doporučujeme však přivézt si vlastní.

STRAVOVÁNÍ

Snídaně, obědy a večeře budou poskytovány formou rautu v menze JU.

LŠSS 2023


 TERMÍN KONÁNÍ


 13. srpna – 4. září 2023


 Příjezd účastníků


 neděle 13. srpna 2023 – registrace, ubytování


 Oficiální zahájení                          


 pondělí 14. srpna 2023 – slavnostní zahájení, vstupní test                     


 Zahájení výuky


 pondělí 14. srpna 2023


 Konec výuky


 pátek 1. září 2023


 Slavnostní zakončení


 čtvrtek 31. srpna 2023 odpoledne, předání osvědčení, slavnostní večeře


 Odjezd účastníků


 pondělí 4. září 2023❕ Mezní datum pro podání přihlášky (samoplátci): 15. července 2023

 • Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturu. Po přijetí platby obdrží dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.
 • Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem nejpozději do 15. 7. 2023. 

 • Přihlášky je možné posílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na poštovní adresu:

  Mgr. Helena Dvořáková
  Filozofická fakulta - LŠSS
  Branišovská 31a
  370 05 České Budějovice
  Czech Republic


  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

  1