Archeologický
ústav

Letní praxe

Dvoutýdenní terénní praxe jsou nedílnou součástí bakalářského i navazujícího magisterského studia. Studenti během nich získají praktické dovednosti pro provádění archeologických výzkumů odkryvem i vybrané nedestruktivní postupy. Kromě vlastního odkryvu a dokumentace zjištěných archeologických situací se studenti seznámí i s metodikou provádění povrchových prospekcí (geofyzika, vrty), odběru a plavení vzorků, s prováděním speciálních dokumentačních prací (pomocí nivelačního přístroje a totální stanice) apod. Výzkumy jsou tematicky voleny tak, aby každý student v průběhu svého studia absolvoval alespoň jeden výzkum pravěkých a jeden výzkum raně až vrcholně středověkých situací.

Povinné letní praxe jsou dle aktuálních možností doplněny o Letní školy bioarcheologie pořádané ve spolupráci s Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie PřF JU. Tyto školy probíhají obvykle na zahraničních lokalitách a jsou zaměřeny především na environmentální metody v archeologii. 

2023

 • Karlův hrádek u Purkarce – vrcholně středověký hrad

2022

 • Velký Depot u Týna nad Vltavou – novověké vojenské cvičiště
 • Údraž – raně středověké mohylové pohřebiště

2021

 • Karlův hrádek u Purkarce – vrcholně středověký hrad

2020

 • Prácheň – zázemí raně středověkého hradiště

2019

 • Karlův hrádek u Purkarce – vrcholně středověký hrad
 • Březnice u Bechyně – žlabovité objekty z mladší doby bronzové

2018

 • Plav u Kamenného Újezdu – sídliště ze starší doby bronzové a z doby laténské
 • Chýnov – novověký špýchar

2017

 • Plav u Kamenného Újezdu – mohylové pohřebiště z doby bronzové a železné
 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu

2016

 • Mažice – sídliště kultury s lineární keramikou
 • Rataje – sídliště z mladší a pozdní doby bronzové
 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu

2015

 • Mažice – sídliště kultury s lineární keramikou
 • Rataje – sídliště z mladší a pozdní doby bronzové
 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu

2014

 • Rataje – sídliště z mladší a pozdní doby bronzové
 • Čížová – sídliště z mladší a pozdní doby bronzové
 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu

2013

 • Rovná u Strakonic – mohyla z pozdní doby halštatské
 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu

2012

 • Rovná u Strakonic – mohyla z pozdní doby halštatské
 • Březnice – pohřebiště z mladší doby bronzové
 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu

2011

 • Rataje u Bechyně – sídliště z doby bronzové, halštatské, laténské a římské
 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu

2010

 • Senožaty – sídliště z pozdní doby bronzové
 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu

2009

 • Březnice, Hvožďany – sídelní areály z mladší doby bronzové
 • Tábor – středověká radnice
 • Žíšov – raně středověké sídliště

2008

 • Netolice – raně středověké hradiště Na Jánu
 • Táborsko – průzkumy v trase dálnice D3

2007

 • Březnice – sídelní areál z mladší doby bronzové

2006

 • Březnice – sídelní areál z mladší doby bronzové

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1