• Úvod
  • Uchazeči
  • Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Můžete si také prohlédnout níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Jakým způsobem mohu doložit prospěch pro přijetí bez přijímacích zkoušek?

Všechny dokumenty vyžadované v přijímacím řízení lze doručit na Studijní oddělení FF JU v listinné, nebo elektronické podobě.

V listinné podobě uchazeč dokládá úředně ověřené kopie dokumentu. Doklady o prospěchu ze SŠ lze doložit i originálem katalogového listu, nebo oboustrannými kopiemi vysvědčení, ve kterých škola razítkem a podpisem potvrdí, že kopie souhlasí s originálem. Dokumenty v listinné podobě se předávají osobně/poštou na adresu Studijní oddělení FF JU, Branišovská 1645/31a, 37005 České Budějovice (obálku označte heslem „přijímací řízení“).

V elektronické podobě lze doložit PDF dokument vzniklý autorizovanou konverzí, nebo dokument opatřený elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo elektronickou pečetí školského zařízení. Dokumenty v elektronické podobě se zasílají na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Do kdy musím doložit maturitní vysvědčení? / Kdy se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Všechna důležitá data najdete vždy v dokumentu ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který je vyvěšen na úvodní stránce v sekci pro uchazeče.

Potřebuji mít vytištěnou přihlášku a doklad o platbě?

Přihlášku ke studiu podává uchazeč/ka výhradně elektronickou cestou, její tištěnou verzi ani doklad o platbě nevyžadujeme.

Jak budou probíhat ústní pohovory?

Informace k průběhu ústních pohovorů naleznete u jednotlivých programů na našich webových stránkách, v sekci Pro uchazeče.

Kdy se stanu vaším studentem/studentkou?

Naším studentem/studentkou se stanete okamžikem zápisu do 1. semestru studia. Zápisy pro první ročníky probíhají obvykle v první polovině září. Uchazeč obdrží pozvánku, ve které bude přesný datum a čas zápisu.

Kde najdu studijní plány a konkrétní předměty daného programu?

Studijní plány naleznete na našich webových stránkách, v sekci Studium → Studijní plány.

„Jednooborové“ či „dvouoborové“ studium, maior nebo minor...?

Všechny naše neučitelské programy lze studovat samostatně (dříve „jednooborové studium“). Většinu programů lze volně kombinovat v rámci sdruženého studia maior/minor s poměrem kreditů 2:1 (dříve „dvouoborové studium“).

Jak to funguje?

Přihláška se podává vždy na jeden studijní program. V prvním ročníku si k volně kombinovatelnému programu lze přibrat libovolný jiný jako „minor“ (ale není to nutné). Máte široké zájmy? Je možné si přibrat až dva programy „minor“ současně. Bojíte se, že to nezvládnete? Do jednoho roku lze zvolený minor zase opustit a pokračovat jen s původním studijním programem. Bude třeba pro vstup do „minoru“ v prvním ročníku splnit nějaké další podmínky? Ne, jen u většiny cizojazyčných filologických „minorů“ se předpokládá vstupní znalost jazyka na stejné úrovni, jako pro uchazeče o „maior“ (tj. angličtina alespoň B2, němčina B1, španělština A2, francouzština A2; jen pro „Italský jazyk a kultura“ se vstupní znalost italštiny nevyžaduje).

Mám zájem o mezifakultní studium, na jakou fakultu mám podat přihlášku?

Nabízené mezifakultní studijní programy jsou vždy uvedené v ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro daný rok. Mezifakultní studijní programy lze na FF JU studovat výhradně v kombinaci maior – minor. Maior je u těchto kombinací vyučován na FF JU, přihlášku tedy podává uchazeč právě a pouze na Filozofickou fakultu.

K přijetí do mezifakultního sdruženého studia je nutné, aby byl uchazeč přijat na oba programy. Podmínky přijímacích zkoušek stanovuje ta fakulta, která daný program vyučuje. Podmínky přijímacích zkoušek programu, které zajišťuje FF JU, jsou dostupné na stránkách FF, podmínky přijímacího řízení partnerských fakult naleznete na jejich stránkách.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1