• Úvod
  • Studium
  • Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Můžete si také prohlédnout níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

V rámci neúspěšného studia jsem absolvoval/a předměty, které bych si nyní chtěl/a nechat uznat, jak mám postupovat?

Pokyny pro uznání předmětů naleznete na našich webových stránkách, v sekci Studium → Administrativa studia.

Co je Harmonogram akademického roku a kde ho najdu?

Harmonogram akademického roku stanovuje celofakultně platné termíny plnění studijních povinností (zápisy, mezní termíny pro získání zápočtů a vykonání zkoušek, termíny týkající se státních závěrečných zkoušek a obhajob, termíny přijímacích zkoušek), zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru či prázdniny. Naleznete ho na našich webových stránkách, v sekci Studium → Harmonogram AR.

Kdy a kde můžu obdržet potvrzení o studiu?

První potvrzení o studiu student/ka obdrží u zápisu do prvního semestru studia. V průběhu studia je pak možno potvrzení o studiu na daný akademický rok vyzvednout v úředních hodinách u své studijní referentky v kanceláři Studijního oddělení FF JU nebo si vygenerovat elektronické potvrzení ve STAGu. Potvrzení o celé době studia v případě ne/úspěšného ukončení studia vydají též referentky Studijního oddělení FF JU.

Co je osobní číslo a kde ho najdu?

Každý student/ka dostane pro každé své studium při zápisu do prvního roku studia přiděleno jedinečné evidenční číslo (pro FF JU ve tvaru A2xxxx). Jedná se o jednoznačný identifikátor studenta/studentky a toto osobní číslo se uvádí při komunikaci s vyučujícími, studijním oddělením a dalšími součástmi JU. Své osobní číslo student/studentka nalezne po přihlášení do STAGu.

Mohu požádat o změnu studijního programu?

Ano, podmínky pro změnu studijního programu naleznete v Opatření děkana č. 03/2020.

Mohu si jako volitelný předmět zapsat tělesnou výchovu?

Ano, v rámci jednoho studia na FF JU si student/ka může zapsat nejvýše 2 předměty tělesné výchovy.

Jak si mohu přidat studijní plán minor?

→Podmínky sdruženého studia naleznete v Opatření děkana č. 02/2022. Více informací také v sekci Studium → Sdružené studium.

Mohu své studium přerušit a na jak dlouho?

Ano, studium je možno přerušit nejvýše na 4 semestry. Více informací naleznete v sekci Studium → Administrativa studia.

Stanu se rodičem, mám to FF JU hlásit?

Ano, student/ka může na FF JU nahlásit uznanou dobu rodičovství (do tří let veku dítěte) a požádat o individuální studijní plán rodiče nebo o přerušení studia na celou uznanou dobu rodičovství. Více informací v sekci Studium Administrativa studia.

Chci prodloužit studium za standardní dobu studia, musím o to požádat?

O prodloužení studia se nežádá. Pokud student/ka splní podmínky pro postup do dalšího roku studia, prodloužení probíhá automaticky.

Státní závěrečné zkoušky – co vše je potřeba k přihlášení?

SZZ na FF JU probíhají ve třech termínech (zimní, letní, podzimní). Informace k SZZ naleznete na webových stránkách v sekci Studium Státní závěrečné zkoušky. Všechna potřebná data, jimiž se řídí organizace SZZ naleznete v Harmonogramu akademického roku.

Kdy a jak převezmu diplom?

Diplom absolventi převezmou v rámci slavnostního promočního aktu.  Informace k promoci obdržíte u poslední části státní závěrečné zkoušky. Pokud se absolvent nechce promoce účastnit, domluví si se svou studijní referentkou náhradní způsob předání diplomu (osobně/poštou).

Již nechci na FF JU studovat, jak mám postupovat?

V případě, že se student/ka rozhodne na FF JU již nestudovat, je nutné toto zanechání studia oznámit písemně panu děkanovi. Více informací a vzor dopisu naleznete v sekci Studium  Administrativa studia

Nesplnil/a jsem podmínky svého studijního programu, kdy mi bude studium ukončeno?

Pokud student/ka nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu, bude s ním/ní zahájeno správní řízení ve věci ukončení studia. Správní řízení se řídí lhůtami stanovenými Správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Pro více informací se obraťte na svou studijní referentku.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1