Erasmus+: Erasmus

Program Erasmus+: Erasmus nabízí studentům následující varianty výjezdu do zahraničí:

  • STUDIJNÍ POBYT na zahraniční vysokoškolské instituci
    • v délce 2–12 měsíců
    • realizaci výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí
  • PRAKTICKOU STÁŽ v zahraničním podniku či organizaci
    • v délce 2–12 měsíců

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Měsíce absolvované v rámci předchozího programu LLP/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.

Před výjezdem

NOMINACE

Po vyhodnocení výběrového řízení fakultní koordinátorka oznámí zahraniční univerzitě jména vybraných studentů a jejich kontaktní údaje. Na základě těchto údajů bude následně studenta kontaktovat koordinátor zahraniční univerzity a poskytne mu potřebné informace k tomu, co je třeba zařídit před příjezdem na zahraniční univerzitu.

Tato nominace je závazná. Pokud je student nucen z vážných zdravotních či osobních důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zrušení pobytu. Odstoupení od nominace může mít vliv na studentovu budoucí účast v programu Erasmus+.

VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ

Vybraní studenti dle pokynů partnerské univerzity vyplní potřebné formuláře a doplní požadované dokumenty (doklad o jazykové úrovni, výpis dosavadních známek apod.). Podklady vyžadované zahraniční univerzitou na žádost vystaví Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU.

Požadavky na přijetí zahraničních studentů, formuláře, speciální požadavky a termíny pro podání přihlášky na zahraniční univerzitu si sleduje každý student sám.

VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ NA FF JU

Před výjezdem na studijní pobyt je každý student povinen sestavit si svůj vlastní studijní plán v zahraničí v rámci tzv. Learning Agreementu (LA).

Prvním krokem před vyplněním samotného LA je vyplnění Dohody o uznání předmětů – před výjezdem, ve které si student na základě nabídky zahraniční univerzity vybírá předměty a příp. jejich české ekvivalenty, za které si by si zahraniční předměty přál nechat uznat. Tuto dohodu svým podpisem stvrzuje akademický garant zahraničních mobilit za příslušný ústav:

Odpovědné osoby (bez titulů): UAC – Ryantová, UAG – Ederová, UAN – Lohrová, UAR – Chvojka, UBO – Halamová, UUK/DU – Šroněk, EST – Kaplický, KUST – Skalický, DFUn – Šroněk, Kaplický, LHSn – Skalický, UHE – Smíšek, URO – Petrů.

Na základě podepsané Dohody o uznání předmětů pak student přistoupí k vyplňování samotného Learning Agreementu. Learning Agreement musí být sestaven alespoň ze 4 předmětů bez ohledu na výši kreditů v minimální výši 20 kreditů za jeden semestr. V LA student vyplní úvodní hlavičku s informacemi a sekci Before the Mobility. Vybrané předměty vyučované na zahraniční univerzitě vyplňuje do Table A, předměty po návratu uznávané na FF JU vyplňuje do Table B.

Dokument podepíše a předloží ke schválení a podpisu nejprve fakultní koordinátorce a poté odpovědné osobě na zahraniční univerzitě.

LA musí být potvrzený a kompletně podepsaný před vaším odjezdem do zahraničí.

LETTER OF ACCEPTANCE A POJIŠTĚNÍ

Po obdržení Learning Agreement hostitelská univerzita vystaví oficiální potvrzení o přijetí ke studiu (Letter of Acceptance) s uvedením přesného termínu Vašeho pobytu v zahraničí. Na tuto dobu je následně student povinen sjednat si u libovolného poskytovatele cestovní pojištění do zahraničí.

PODPIS ÚČASTNICKÉ SMLOUVY

Pokud má student již plně podepsaný Learning Agreement, obdržel akceptační dopis a sjednal si na dobu trvání zahraničního pobytu cestovní pojištění, zašle všechny dokumenty v elektronické podobě fakultní koordinátorce, která zkontroluje jejich správnost a úplnost a předá je paní Ing. Haně Vaškové z Útvaru pro zahraniční vztahy Rektorátu JU k přípravě Účastnické smlouvy.

Účastnickou smlouvu je nutno podepsat minimálně 10 dní před začátkem pobytu.

Během výjezdu

Po návratu

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1