Orgány fakulty
Akademický senát (AS FF JU)

Vážení a milí,

Vítejte na informačním portálu AS FF JU. Zde Vám představíme Akademický senát FF JU, co je smyslem jeho práce, jakým způsobem postupuje a jak se na něj i Vy můžete obrátit s Vašimi návrhy.

Co je AS FF JU

Akademický senát Filozofické fakulty JU je samosprávným akademickým orgánem. Má 11 členů, z toho 7 je z řad akademických pracovníků a 4 z řad studentů. Členové se volí na základě nominace, kterou může podat jakýkoli člen akademické obce FF JU. Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu FF je dvouleté.

Pravomoci AS FF JU

 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
 • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty,
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech,
 • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
 • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, příp. o jeho odvolání,
 • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty

Podání podnětu

Akademická obec FF volí z řad studentů 4 senátory. Studentská komora senátu se podílí na diskusi a rozhodování stejně jako komora skládající se z akademických pracovníků.

Všichni studenti i akademičtí pracovníci FF JU se mohou obracet se svými připomínkami, návrhy, stížnostmi a dotazy na kteréhokoliv člena AS FF (e-mailové adresy jednotlivých senátorů naleznete níže v tabulce). Případné podněty pak mohou zaznít na zasedání AS FF JU.

Jelikož se studenti mohou z nejrůznějších důvodů zdráhat oslovit se svými návrhy a připomínkami senátory z řad akademických pracovníků, studentští senátoři se spojili a vytvořili skupinu na MS Teams, aby mohli se studenty lépe komunikovat a naopak aby studenti mohli snáze vznášet své podněty. Neváhejte se proto na studentské senátory (či na další členy AS FF JU) obrátit se svými podněty (kód potřebný pro přihlášení: xtxcqag).

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AS FF JU

2. 9. 2022
 
Zasedání Akademického senátu FF JU se uskuteční v pátek 2. září 2022 od 10:00 v místnosti Z1.

Program

1. Předání jmenovací listiny novému členovi senátu

2. Projednání a schválení harmonogramu volby děkana

3. Ustanovení volební komise

4. Různé


S pozdravem

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

předsedkyně AS FF JU

SLOŽENÍ AS FF JU (2020–2022)


Předsedkyně AS FF JU

 • doc. Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.

 • Ústav romanistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředsedkyně AS FF JU

 • Mgr. Alena PROŠKOVÁ, Ph.D.

 • Ústav anglistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • z řad akademických pracovníků

Místopředsedkyně AS FF JU

 • Mgr. Ing. Kateřina HODKOVÁ

 • Ústav romanistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • z řad studentů

Členové AS FF JU z řad akademických pracovníků

 • Mgr. Veronika FAKTOROVÁ, Ph.D.

 • Ústav bohemistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. PhDr. Josef HRDLIČKA, Ph.D.

 • Historický ústav

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. Mgr. et Mgr. Václav GRUBHOFFER, Ph.D.

 • Ústav romanistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. PhDr. Ladislav NAGY, Ph.D.

 • Ústav anglistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Martina HALAMOVÁ, Ph.D.

 • Ústav bohemistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové AS FF JU z řad studentů

 • Mgr. Helena DVOŘÁKOVÁ

 • Ústav bohemistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Bc. Jan LASSNER

 • Ústav bohemistiky – Ústav věd o umění a kultuře

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Jan ZÁMEČNÍK

 • Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VNITŘNÍ PŘEDPISY

VOLBA KANDIDÁTKY / KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANKY / DĚKANA FF JU

Informace jsou vyvěšené na úřední desce FF JU.

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ AS FF JU

Archiv

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1