Kulturní studia

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0388A180001

Popis programu

Bakalářský studijní program pokrývá celou škálu oblastí od literatury a knižní kultury přes dějiny filmu, komiksu, populární hudby a nových médií až po oblast dějin moderní společnosti. Základem je široké pojetí kultury jako sféry uměle vytvářených významů, a to včetně kultury populární a masové, a analýza jazyka jakožto nástroje pro tvorbu významu a jako nositele informací. Výuka se zaměřuje na dějiny moderní civilizace, tedy na dějiny vynálezů a nástrojů, dějiny cestování, způsobů trávení volného času. Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, nejspíš už ze střední školy víte; tady se dozvíte i to, kdy vznikl párek či čaj v pytlíku.

Informace o studiu

Během studia jsou vyučovány předměty z oblastí moderní kultury, moderních dějin světových, středoevropských i českých, mediální komunikace a teorie komunikace a kultury (např. Základy mediální komunikace, Politika - ideje - společnost (v českých zemích i v moderním světě), Vývojová poetika a sémantika populární kultury, Střední Evropa v moderních dějinách či Základní kurz dějin umění)
 • Studium ve formě maior a minor lze od 2. ročníku kombinovat s jakýmkoli jiným programem.

 • Rozhovor s ředitelem ústavu o náplni programu: ZDE na s. 20-21.

 • Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • rozumět vývoji kultury v moderním českém a středoevropskému kontextu,
  • chápat jevy moderní kultury v souvislostech,
  • orientovat se v dílech "vysoké", populární i masové kultury,
  • analyzovat kulturní materiál v rámci jednotlivých druhů kultury i médií,
  • rozumět odborným textům a formulovat vlastní odborné texty,
  • kriticky myslet, diskutovat a argumentovat s oporou ve znalostech,
  • budete mít možnost využít studijní stáže a pobyty na zahraničních univerzitách.
  Uplatníte se například jako:
  • pracovník v oblastech, kde je třeba široký kulturní rozhled, kritické myšlení a schopnost formulovat myšlenky,
  • redaktor, pracovník v médiích, pracovník muzea, pracovník galerie, pracovník státní správy a samosprávy se zaměřením na oblast kultury aj.,
  • navazující magisterské studium, mj. kulturální studia a další programy zaměřená na moderní společnost a kulturu.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
  Uchazeči, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

  Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
  V ústním pohovoru bude požadováno:
  - znalost základní faktografie z moderní kultury 19. a 20. století
  - rozhovor o četbě - uchazeč předloží komisi soupis četby zaměřené na 19. až 21. století (z oblasti literatury, historie, umění a kultury, filosofie, politologie, případně kulturních/kulturálních studií)
  - schopnost analýzy a interpretace fakt, pojmů a děl (literárních, filmových, hudebních atp., uměleckých i popkulturních) z oblasti moderní kultury

  Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
  - znalost základní faktografie = max. 30 bodů
  - rozhovor o četbě = max. 40 bodů
  - schopnost interpretace fakt a pojmů a děl = max. 30 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • při studiu se nebudete cítit ztraceni v davu: výuka skýtá prostor i seminárním diskusím a individualizovanému přístupu
  • příklad typické přednášky: ZDE.

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389034811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1