Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru

a) studijní výsledky musí být doloženy buď oboustrannými kopiemi vysvědčení, nebo výpisem z třídního katalogu; každá kopie vysvědčení, resp. výpis z třídního katalogu musí být opatřena/opatřen razítkem školy, podpisem odpovědné osoby a datem, kdy byly vysvědčení či výpis z katalogu potvrzeny (z katalogového listu musí být uchazeč/ka jednoznačně identifikovatelný/á – uvedení rodného čísla, či data narození, adresy), 

b) celkový studijní průměr i průměr známek z profilového předmětu se vypočítávají
ze známek za druhé pololetí ze všech předmětů (bez známek z chování) za poslední 3 uzavřené roky studia předcházející maturitnímu ročníku na střední škole (tzn. za 1.–3. ročník čtyřleté střední školy, za 3.–5. ročník šestiletého gymnázia, nebo 5.–7. ročník osmiletého gymnázia),

c) profilový předmět musí být uveden mezi předměty povinnými na 1. straně vysvědčení a musí být vyučován ve všech třech uvedených ročnících,

d) celkový studijní průměr je stanoven jako aritmetický průměr ze studijních průměrů všech tří výše uvedených studijních ročníků,

e) celkový studijní průměr i studijní průměr z profilového předmětu se zaokrouhlují na dvě desetinná místa (příklad: 1,506289 je po zaokrouhlení 1,51),

f) v případě sdružených studijních programů se zaměřením na vzdělávání na SŠ  musí být splněny podmínky přijetí bez přijímací zkoušky současně pro oba studijní programy. V případě, že jsou podmínky splněny pouze pro jeden studijní program, na druhém oboru musí být vykonána přijímací zkouška.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1