Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů na UBO – ZS 2020/2021

Seznam PV a V předmětů na UBO pro akademický rok 2020/2021

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ NA UBO -  ZS 2020/2021

(předmět se otevře při minimálním počtu 3 zapsaných studentů)

 

Bc.

Lingvistické předměty – povinně volitelné:

UBO/RUS1 (stará akreditace): Ruština 1      Mgr. Papoušková

UBO/KC (zkratka staré akreditace) + UBO/7KC (zkratka nové akreditace): Korektorská cvičení     dr. Maturová

UBO/POL1 (stará akreditace): Polština I + UBO/7SJB1 (nová akreditace): Slovanský jazyk pro bohemisty I (v tomto AR se bude vyučovat polština)       dr. Balík

UBO/7CNK (nová akreditace): Český národní korpus    dr. Maturová

UBO/7ORT (nová akreditace): Ortografie v teorii a praxi     dr. Balík

UBO/7PCSL (nová akreditace): Praktická cvičení ze současné lingvistiky     dr. Křivancová

 

Lingvistické předměty – volitelné:

UBO/SVJD2 (stará akreditace): Seminář k vývoji českého jazyka a dialektologie II     doc. Janečková

 

Literární předměty – povinně volitelné:

UBO/VPL3 (stará akreditace): Vybrané problémy z literatury 1. poloviny 20. století I + UBO/7SL3 (nová akreditace): Spec. seminář z literatury 1. poloviny 20. století I        Mgr. Dvořák

UBO/VPL5 (stará akreditace): Vybrané problémy z literatury 2. poloviny 20. století I + UBO/7SL5 (nová akreditace): Spec. seminář z literatury 2. poloviny 20. století I             dr. Halamová

UBO/KSS1 (stará akreditace) + UBO/7KSL1 (nová akreditace): Kapitoly ze světové literatury I     garant prof. Papoušek

UBO/7LKNP (nová akreditace): Liter. kultura, nakladatelství a period.     prof. Bauer, dr. Faktorová

UBO/7SL1 (nová akreditace): Spec. seminář z literatury 19. století I     dr. Faktorová

 

Literární předměty – volitelné:

UBO/ISD2 (stará akreditace): Interpretační seminář k české literatuře 1. poloviny 20. století     dr. Halamová

UBO/ISD3 (stará akreditace): Interpretační seminář k české literatuře 2. poloviny 20. století     dr. Halamová

UBO/ISD4 (stará akreditace): Interpretační seminář ke starší české literatuře     dr. Pospíšilová

 

Praxe (není podmíněno počtem zapsaných studentů):

UBO/ BPX (stará akreditace) + UBO/7BPX (nová akreditace): Bakalářská praxe

 

Mgr.

Lingvistické předměty – povinně volitelné:

UBO/TLS (stará akreditace): Textová lingvistika     dr. Křivancová

UBO/0ETY (nová akreditace): Úvod do etymologie     dr. Balík

UBO/0ONO (nová akreditace): Onomastika     doc. Janečková

UBO/0VKCM (nová akreditace): Vybrané kapitoly z české morfologie     doc. Hoskovec

UBO/0LFS (nová akreditace): Logika a formální systémy     doc. Hoskovec

 

Literární předměty – povinně volitelné:

UBO/CPD (stará akreditace): Česká poezie 1. poloviny 20. století     prof. Bauer

UBO/VKN (stará akreditace) + UBO/0VKN (nová akreditace): Vybrané kapitoly z dějin novější české literatury     dr. Halamová

UBO/ISD5 (stará akreditace): Interpretační seminář k současné české literatuře     dr. Halamová

UBO/0EAF (nová akreditace): Etnografie a folkloristika     prof. Tureček

UBO/0TVOT (nová akreditace): Tvorba a vydávání odborných textů     dr. Kaplická Yakimova

 

Praxe (není podmíněno počtem zapsaných studentů):

UBO/WSP (stará akreditace): Souvislá pedagogická praxe

UBO/0MPR (nová akreditace): Magisterská praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1