Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí

Partneři projektu: Stadt Deggendorf, Prácheňské muzeum v Písku, Technische Hochschule Deggendorf

Harmonogram: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Rozpočet projektu: 1 830 330,39 EUR

Cílem projektu je ve vzájemné spolupráci partnerů vytvořit interdisciplinárně, návštěvnicky zaměřené, bezbariérové a multimediální prezentace dochovaného kulturního dědictví a současně dlouhodobě a flexibilně vyvíjet nové aplikované technologie v oblasti muzejnictví a archivnictví.

Vedoucím partnerem projektu je Městské muzeum v Deggendorfu (Stadt Deggendorf – Stadtmuseum), dalšími partnery jsou Prácheňské muzeum v Písku a Technická vysoká škola v Deggendorfu.
Projekt má za cíl inovovat stávající a vyvinout zcela nové technologie, které budou následně poprvé využity v oblasti muzejnictví. Technická vysoká škola v Deggendorfu (Kampus Freyung) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav aplikované informatiky a Ústav archivnictví a PVH) spolupracují na vývoji nového digitálního výstavního systému. Muzea v Deggendorfu a Písku přitom slouží jako vzorové případové studie. Při společné vědecké práci obou muzeí budou shromážděna a za pomoci muzejně-didaktických metod s využitím digitálních strategií zpracována témata a materiály, které se dotýkají kulturního dědictví v přeshraničním kontextu. Muzea zde budou fungovat jako laboratoře, ve kterých se společně diskutují různé vývojové přístupy vysokých škol k prezentaci a vizualizaci muzejních materiálů, ověřuje se jejich vhodnost pro využití a zachycuje zpětná vazba. Zvláštností této koncepce z perspektivy informačních technologií a mediální tvorby je propojení digitálních médií s využitím moderních serverových a internetových technologií, jak pro potřeby stálých expozic, tak také pro nové formy prezentace s cílem ztvárnění prostorových a časových údajů. Důležitou součástí tohoto technického řešení je vytvoření centrálního systému uchování dat, který splňuje požadavky na dlouhodobou archivaci elektronických dat. Tento udržitelný systém zajistí trvalou vizualizaci dat a metadat v muzejních prezentacích a umožní výměnu dat s jinými institucemi.
Tyto systémy budou v muzeích implementovány pro potřebu prezentování informací: Městské muzeum Deggendorf, jeden z největších výstavních domů v Dolním Bavorsku, a Prácheňské muzeum v Písku, regionální muzeum vyznamenané evropským oceněním, připravují v rámci společného projektu aktuální a atraktivní nové výstavy i rozšíření stávajících

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1