Ústav archivnictví a pomocných věd historických

Projekty

Granty GA ČR

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Basilejská univerzita a české země (1460–1630), grant GA ČR č. GA21-00227S (prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.) – spoluřešitelka (od 2021)


SPLNĚNÉ PROJEKTY

Organizace, správa a písemnosti českobudějovické diecéze na přelomu 18. a 19. století. Grant GA ČR č. 404/09/0318, 2009 - 2011, řešitelka Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku. Grant GA ČR č. P405/12/0554, 2012 - 2014, řešitelka doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789 – 1850. Grant GA ČR č. 14-26999S, 2014 - 2016, řešitel doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., spoluřešitelé Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., a doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost, GA ČR č. 15-03346S, 2015 - 2017, řešitel prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., spoluřešitelka doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století, Grant GA ČR č. P10/17-25845S, 2017 - 2019, řešitel doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., spoluřešitelé doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., Mgr. Dana Jakšičová, Ph.D., doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., Mgr. Tomáš Veber, Ph.D.

Granty GA JU

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Zvýšení teoretických a metodologických kompetencí studentů doktorských studijních programů v historických vědách. Grant JU č. 090/2022/H Bůžek, 2022 - 2024, řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., spoluřešitelé prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc a studenti navazujícího magisterského studia Archivnictví a doktorského studia Pomocných věd historických

SPLNĚNÉ PROJEKTY

Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech. Grant JU č. 101/2010/H, 2010 - 2012, řešitel PhDr. Pavel Král. Ph.D., spoluřešitelé doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., a studenti navazujícího magisterského studia

Barokní text z aspektu lingvistického a historického, grant GA JU č. 165/2013/H, 2013 - 2015, řešitelka doc. PhDr. Marie Janečková, CSc., spoluřešitelé Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., a studenti navazujícího magisterského a doktorského studia

Výzkum socio-profesní skladby tzv. místních elit v městě a okrese Týn nad Vltavou v letech 1850 – 1918, grant GA JU č. 092/2014/H, 2014, řešitelka Mgr. Pavla Janošová

Hospodářský, majetkový a ekonomický stav farností Volyňského vikariátu v období 1780 – 1945, grant GA JU č. 091/2014/H, 2014 - 2015, řešitel Mgr. et Mgr. Libor Staněk

Ediční a metodologické zpracování ženských deníků druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, grant GA JU č. 111/2014/H, 2014 - 2015, řešitelka Mgr. Klára Novotná

Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie. Grant JU č. 143/2016/Bůžek H, 2016 - 2018, řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., spoluřešitelé doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., a studenti navazujícího magisterského a doktorského studia Archivnictví

Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách. Grant JU č. 130/2019/H Bůžek, 2019 - 2021, řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., spoluřešitelé doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc a studenti navazujícího magisterského studia Archivnictví a doktorského studia Pomocných věd historických

Granty GA FF

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Studium problematiky pobělohorského exilu – příprava edice pamětní knihy Bořka Mateřovského a památníku Jiřího Holíka, mimořádný krátkodobý badatelský pobyt, 01/B/GAFF/2023 Ryantová, 2023, řešitelka prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

SPLNĚNÉ PROJEKTY

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky II. Č. GA JU č. 05/GAFF/2019, 2019–2020, řešitelka doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

"Primi inter pares". Úřad biskupských okrskových vikářů v Českobudějovické diecézi v letech 1785 až 1850. č. GA JU 02/GAFF/2017, 2017–2018, řešitelka Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

Jiné projekty

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

řešitelka: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

doba řešení: 2017-2020

partneři projektu: vedoucím partnerem projektu je Městské muzeum v Deggendorfu (Stadt Deggendorf – Stadtmuseum), dalšími partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav aplikované informatiky a Ústav archivnictví a PVH), Prácheňské muzeum v Písku a Technická vysoká škola v Deggendorfu.

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci.
Výzkumný záměr MŠMT 6007665807, 2005-2009 (spoluúčast doc. PhDr. Marie Ryantová,CSc. a doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1