Dějiny novější české literatury

Dějiny novější české literatury

(dobíhající obor)

 • Typ programu
  Doktorský
 • Doba studia

  3 roky

 • Forma studia
  Prezenční, Kombinovaná
 • Titul
  Ph.D.
 • Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu.

  Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru novější české literatury, tedy české literatury 19. a 20. století, a to i ve vztahu k jiným kulturním kontextům v Evropě či ve světě. V rámci studia je kladen důraz na problematiku literárněhistorické metodologie a na rozvíjení literárněvědného myšlení, které studentům napomáhá při realizaci disertačních projektů. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie. Absolvent je plně kvalifikován k samostatné i týmové vědecké práci na vysokoškolských a vědeckých pracovištích.

 • Oborová rada doktorského studia

  Předseda:

  • prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

  Členové:

  • prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)
  • prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (Filozofická fakulta JU)
  • doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
  • Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.)
  • prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK, Moravská zemská knihovna)
  • prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.)
  • prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (Filozofická fakulta JU)
  • prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (Filozofická fakulta UK)
  • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
  • prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
 • Garantující pracoviště

  Ústav bohemistiky FF JU

  Kontakt

  Mgr. Martina Halamová, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  ☎: 387 774 847

 • Studijní plán

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1