Český jazyk

Český jazyk (dobíhající obor)

 • Typ programu
  Doktorský
 • Doba studia

  3 roky

 • Forma studia
  Prezenční, Kombinovaná
 • Titul
  Ph.D.
 • Cílem doktorského studijního oboru Český jazyk je příprava mladých odborníků způsobilých vědecky a pedagogicky pracovat v plném rozsahu oboru Bohemistika. Znamená to, že jsou kompetentní zabývat se problematikou češtiny jako slovanského jazyka, vývojovými aspekty češtiny, problematikou její funkční diferencovanosti, otázkami jazykové kultury, gramatickým popisem současné češtiny a interdisciplinární stránkou výzkumu verbální komunikace.

  Absolventi jsou připraveni pro vědeckou práci v oboru a vědeckopedagogické působení na vysokých školách příslušného zaměření.

 • Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky
  • zkouška z filozofie
  • zkouška z předmětu Funkční diferenciace současné češtiny 
  • zkouška z předmětu Vývoj češtiny jako národníha jazyka 
  • zkouška z předmětu Aktuální metodologické tendence v mezinárodní i domácí lingvistice
  • zkouška ze světového jazyka I
  • zkouška ze světového jazyka II
  • státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
 • Literatura k doktorskému studiu
 • Požadavky k SZZ

  synchronní a diachronní gramatika českého jazyka, funkční stylistika, lexikologie a lexikografie, frazeologie a idiomatika, textová lingvistika, teorie verbální komunikace, teorie národního jazyka, klasifikace jazyků, etapy vývoje lingvistiky, česká jazykovědná bohemistika

 • Oborová rada doktorského studia

  Předseda:

  • doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc., Filozofická fakulta JU

  Členové:

  • prof. PhDr. František Čermák, DrSc., Filozofická fakulta UK
  • prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., Filozofická fakulta JU
  • doc. PhDr. Marie Janečková, CSc., Filozofická fakulta JU
  • prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., Filozofická fakulta JU
  • prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK
  • prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., Filozofická fakulta MU
  • prof. PhDr. Jan Kořenský, Filozofická fakulta UP
  • doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP
  • prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK
 • Garantující pracoviště
 • Studijní plán

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1