Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300134

Popis programu

Studijní program bakalářské učitelské geografie je založen na novém pojetí, které je zaměřené na studium procesů, trendů a jejich vzájemném propojení na různých prostorových úrovních. Ve srovnání s tradičním popisným pojetím geografie, je její nová koncepce zaměřena na studium přírodní a sociální sféry z hlediska příčin a jejich důsledků, rovněž i budoucích trendů vývoje. Budoucí absolventi tohoto programu by měli být schopni nejen reprodukovat dosažených znalostí, ale být zejména schopni kriticky vyhodnocovat nové informace a propojovat je ve vzájemných souvislostech. Studijní program se skládá ze čtyř základních tematických částí: Geoinformatika a kartografie, Fyzická geografie, Sociální geografie a Regionální geografie. Pro lepší propojení poznatků z kurzů z jedné tematické části (např. Fyzické geografie) jsou tyto korzy vyučovány v jednou časovém období v rámci akademického roku či semestru. Velká část studia obsahuje didaktické a prakticky orientované kurzy. Důležitou součástí studia jsou též exkurze, které pomáhají propojovat teoretické poznatky s praxí. Zatímco bakalářské studium obsahuje základní geografické kurzy, navazující magisterské studium tvoří hlavně syntetické kurzy, které mají za cíl propojení přírodní a sociální sféry a to na různých prostorových úrovních od lokální až po globální měřítko.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat znalosti z oblasti fyzické a sociální a regionální geografie, kartografie,
 • umět pracovat s geografickým informačním systémem (GIS),
 • využívat metody zpracování družicových dat,
 • znát trendy současné geografie,
 • využívat znalosti geopolitické situace globálních, regionálních a lokálních trendů,
 • orientovat v pedagogice, didaktice a psychologii.
Uplatníte se například jako:
 • asistent pedagoga,
 • vychovatel,
 • úředník státní správy v oblasti životního prostředí nebo regionálního rozvoje,
 • pracovník v cestovním ruchu či médiích.

Něco navíc

 • pravidelně pořádané kurzy, studentské stáže, letní školy a praxe v zahraničí (Německo, Špicberky, Papua Nová Guinea)
 • Učitelství pro střední školy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1