Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu

Vedoucí centra: prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Cílem centra je podpora jazykovědného výzkumu na FF JU v oblastech, které vycházejí z dlouhodobé výzkumné orientace jazykovědců FF JU. Výzkumné centrum navazuje na badatelské aktivity prováděné v letech 2019–2021, opírá se o jejich výsledky, přičemž se soustředí zejména na témata, která se v předchozím období činnosti ukázala jako nosná a vědecky perspektivní.

Centrum zpracovává dva tematické okruhy: Textové struktury a diskurzní vztahy a Slovotvorné procesy a tvoření pojmenování. Každému z okruhů se věnuje samostatná výzkumná skupina, která je řízena koordinátorem.

Výzkumná skupina I: Textové struktury a diskurzní vztahy

Koordinátor skupiny: prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.


V textu lze identifikovat více „typů“ struktur různého členění a různě komplexní hierarchie. Vztahy v těchto strukturách bývají signalizovány (či vytvářeny) prostřednictvím heterogenního repertoáru jazykových prostředků, přičemž jednotlivé formální exponenty mohou působit jako strukturní signály pro více úrovní zároveň. Texty jsou ukotveny žánrově a jako takové vstupují do širších diskurzních celků. Cílem výzkumu je jednak teoretické uchopení textových struktur (globálních i lokálních), jednak analýza konkrétních formálních jevů, které fungují jako signály strukturních vztahů, přičemž lze sledovat i komunikační efekty vybraných jazykových prostředků v diskurzu. Výzkumné práce reflektují současnou situaci v jazykovědě, kdy dochází k ne vždy jednoduché interakci mezi národními vědeckými tradicemi (viz svébytné tradice textové lingvistiky české, francouzské či německé) a trendy globálního hlavního proudu. Důraz je kladen na využití komputačních nástrojů, které jsou v současné době nezbytnou součástí metodologické výbavy analýzy diskurzních jevů.


Výzkumné práce jsou děleny do šesti tematických okruhů:

  1. Globální textové struktury a jejich teoretické uchopení
  2. Analýza textových konektorů
  3. Analýza koreferenčních vztahů v textu
  4. Akvizice textové kompetence v cizím jazyce
  5. Specifické jevy mluveného jazyka
  6. Specifické otázky textové chronologie

Složení výzkumné skupiny:

Výzkumná skupina II: Slovotvorné procesy a tvoření pojmenování

Koordinátor skupiny: prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.


1. Výzkumná osa: Vývoj a konkurence slovotvorných vzorců

Tým se věnuje empirické analýze faktorů, které ovlivňují disponibilitu, rentabilitu a vzájemnou konkurenci různých slovotvorných prostředků v synchronním i diachronním pohledu. Základem je budování slovotvorné datové báze italských (a francouzských) n-gramů, získaných na základě nově zveřejněných surových dat z Google Books v roce 2020. Surová data, zachycující frekvence slov a slovních spojení v knihách od 16. století do počátku 21. století, jsou postupně transformována do podoby vhodné pro lexikálně-morfologické analýzy, ze surových dat jsou extrahovány datasety jednotlivých jedinečných slovních typů a datasety s diachronními frekvencemi seskupenými po jednotlivých rocích a desetiletích. Hotové datové sety hostuje virtuální server PostgreSQL na rektorátu JU, kde jsou přístupné pracovníkům výzkumného centra, v textové podobě jsou veřejně publikovány v repozitáři https://osf.io/46qcd/.

Na základě těchto dat probíhá konkrétní výzkum v oblasti vývoje italských deverbálních jmen a italských kompozit typu N+N, na který v letech 2023-2026 naváže výzkum dalších derivačních a kompozičních vzorců.


2. Výzkumná osa: onomaziologické přístupy ke slovotvorbě

Výzkum se zaměří na komplexní aktualizaci Dokulilovy onomaziologické teorie slovotvorby v rámci současných kognitivně-lingvistických směrů.


Složení výzkumné skupiny:

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1