Centrum pro výzkum novější české literatury a literární teorie

Cíle

V návaznosti na přechozí výzkumnou a tvůrčí činnost týmů soustřeďujících se postupně pod projekty Výzkumných záměrů MŠMT, Centra pro výzkum avantgardy MŠMT a výzkumného centra FF JU, která na tyto projekty navazovala, je cílem připravovaného projektu pokračovat a rozvíjet témata strukturovaná v minulých obdobích a zároveň koncipovat nová, derivující z badatelské problematiky a otázek vznikajících v průběhu realizace předchozích výzkumných úkolů.

Badatelská témata a výstupy vědecké práce:

1/ Výzkum českého naturalismu

Hlavním výstupem bude souborná monografie. Dále pak odborné články a mezinárodní workshop.


Složení výzkumného týmu:

Interní:

Externí:

  • Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
  • Mgr. Michal Fránek, Ph.D.
  • doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
  • Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.
  • Mgr. Petra Ježková, Ph.D.
  • doc. Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
  • doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
  • Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
  • Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Mgr. Jana Vrajová, Ph.D.
2/ Strategie kanonizace

Tým bude zkoumat rétorické strategie – interpretaci, kritiku a komparatistické aspekty provázející dobové usazování se určitých děl v národním či nadnárodním kánonu, dále pak způsoby pronikání překladových děl do českého prostředí, stejně jako kanonizaci českých literárních děl v zahraničí.

Hlavní výstupy: Budou stanoveny postupně, předpokládají se souborné i individuální monografie a články na dané téma, uspořádání mezinárodní konference.


Složení výzkumného týmu:

3/ The Construction of Social Reality, institucionální fakt, regulace a konstituce, individuální styl a sociální realita

Východiskem tohoto tématu bude zkoumání pojmového aparátu amerického filosofa Johna Searla explikovaného zejména v jeho dílech The Construction of Social Reality, Making the Social World a Expression and Meaning v dialogu analytické filosofie, estetiky a literární vědy.

Hlavní výstupy: Komentovaný překlad Searlovy knihy The Construction of Social Reality, monografie složená ze studií na výše uvedená dílčí témata (napsaná v angličtině a směřovaná do prestižního zahraničního nakladatelství typu Routlege) a dva mezinárodní workshopy.


Tým:

4/ Dějiny české literatury 1963–1971

Projekt navazuje na předchozí syntetická díla tří dílů Dějin nové moderny a Dějin české literatury 1947–1963. Cílem je připravit nový syntetický svazek analyzující literaturu a kulturní kontext zejména 60. let a počátků takzvané normalizace na přelomu let 60. a 70., kdy docházelo opět k radikálním zásahům do přirozeného vývoje českého písemnictví.


Tým:

Setkání členů výzkumného centra k přípravě Dějin české literatury 1963-1971 - Český Krumlov, 15. - 16. 11. 2022

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1