BIBLIOTHECA VIVA

MÍSTO PRODEJE - KONTAKTNÍ ADRESA

  • Nová tiskárna Pelhřimov, Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov

  • 565 332 338

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky

  • paní Hana Němcová

  • 387 774 901

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TITULY

RADIMSKÁ Jitka

Knihovna šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Nová tiskárna Pelhřimov, 2007, 416 s.

Bibliotheca Viva ; sv. 1.

ISBN 978-80-7040-982-4

ISBN 978-80-86559-78-0

Jitka Radimská a kol.: Vojtěch Balík, Václav Bok, Jaroslava Kašparová, Jiří Pelán, Ondřej Pešek, Fabio Ripamonti

Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Nová tiskárna Pelhřimov, 2011, 1024 s.

Bibliotheca Viva ; sv. 2.

ISBN 978-80-7394-348-6

ISBN 978-80-7415-056-2

Kniha Ve znamení havranů, na jejímž sepsání se podílel sedmičlenný autorský kolektiv, je výsledkem několikaleté soustavné badatelské práce věnované knižní sbírce rodiny Eggenbergů dochované na zámku v Českém Krumlově. Sbírka je unikátním souborem, který pozoruhodně dokumentuje stav knižní kultury 17. a raného 18. století v aristokratickém prostředí střední Evropy. Vyznačuje se žánrovou i jazykovou rozmanitostí: obsahuje více než dva tisíce svazků psaných francouzsky, německy, italsky, španělsky a latinsky. Kniha Ve znamení havranů je druhým publikačním výstupem s tematikou eggenberské sbírky: navazuje na monografii Jitky Radimské Knihovna šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenberku na zámku v Českém Krumlově, která zpracovává francouzskojazyčnou část knižního fondu (vydána v sérii Bibliotheca viva v roce 2007). Druhý díl série je věnován zbylým čtyřem jazykovým oddílům sbírky. Kromě kompletního katalogu, který přináší detailní popis současného stavu dochovaných exemplářů včetně deperdit, publikace obsahuje i podrobné analytické stati hodnotící jednotlivé jazykové soubory, a to jak z hlediska historie knižní kultury, tak i z hlediska historie literární; zařazena je i podrobná studie mapující bibliofilské záliby rodiny Eggenbergů. Oba díly série tak představují jedinečný badatelský počin, který svým rozsahem i kvalitou vzdává hold této vzácné kulturní památce.

DRSKOVÁ Kateřina

České překlady francouzské literatury

(1960-1969)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Nová tiskárna Pelhřimov, 2010, 210 s.

Bibliotheca Viva ; sv. 3.

ISBN 978-80-7394-236-6

ISBN 978-80-7415-039-5


Studie ukazuje tematickou i žánrovou rozmanitost beletristických překladů z francouzštiny v rámci knižní překladové produkce 60. let 20. století. V převážné většině jde o díla francouzské literatury; ostatní frankofonní literatury s výjimkou belgické jsou v knižních překladech zastoupeny jen okrajově. Autorka podává přehled nakladatelství a edic, v nichž v daném období překlady z francouzštiny vycházely. Blíže se zaměřuje na některé významné překladatelské a editorské počiny a na ty překladatele, kteří se v 60. letech nejvíce podíleli na zprostředkování děl francouzské literatury českým čtenářům, a poukazuje rovněž na komplementární úlohu časopisecky publikovaných překladů.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1