Kniha "Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí" je výstupem projektu Museum Uploaded

Kniha "Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí" je výstupem projektu Museum Uploaded

Nově vydaná kniha „Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí“ připomíná význam těchto institucí (archivů, muzeí, knihoven, objekty památkové péče) a jejich možnosti ovlivnit historické vědomí, a to zejména prostřednictvím krátkodobých výstav nebo trvalých expozic, ale i dalších akcí.

O tom, že paměťové instituce zaujímají v rámci společnosti významné místo, snad není pochyb – ať už budeme mít na mysli archivy, muzea nebo knihovny jakožto základní a tradiční typy tohoto druhu, které se objevují na určitém stupni vývoje každé společnosti, zvláštní postavení kromě toho zaujímá také památková péče a její objekty. Konkrétní funkce a přínos jednotlivých institucí je ovšem dán jejich specifiky. Ta se výrazně projevují i v působení navenek a možnosti ovlivnit historické vědomí – zatímco muzeím a jejich expozicím v tomto směru přísluší nemalý význam a své místo mají z tohoto hlediska rovněž památkové objekty, archivy se primárně zaměřují na uchovávání zejména písemných dokladů minulosti, které nezřídka zůstávají skryté, a jejich působení je tudíž spíše nepřímé. Nicméně stejně tak jako muzea uchovávají ve svých sbírkách cenné materiály, a to nejen hmotné či nepísemné povahy, a plní tudíž roli nejen osvětovou a popularizační, ale i dokumentační, rovněž archivy představují své bohatství ať již prostřednictvím zápůjček na výstavy pořádané jinými institucemi, nebo pořádáním výstav vlastních. Všechny paměťové instituce pak jak ve svých sbírkách či fondech, tak v cílených prezentacích nějakým způsobem podávají obraz minulého dění – v našich podmínkách tedy českých či československých dějin, přičemž toto dění naopak zpětně ovlivňovalo i způsob dané prezentace.

Nově vydaná kniha „Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí“ připomíná význam těchto institucí (archivů, muzeí, knihoven, objekty památkové péče) a jejich možnosti ovlivnit historické vědomí, a to zejména prostřednictvím krátkodobých výstav nebo trvalých expozic, ale i dalších akcí. Příspěvek Zdeňka Dudy je věnovaný československým dějinám v dokumentaci a prezentaci jihočeských muzeí v sedmdesátých letech 20. století, tedy v době normalizace. Proměny interpretace dějin i jejich prezentace v muzejní expozici přibližuje Petr Chlebec na příkladu menšího městského muzea v jihočeské Blatné. O archivních expozicích v Českém Krumlově a výstavách ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích pojednávají příspěvky Michala Morawetze a Vlastimila Koldy. Možnosti archivů z hlediska prezentace obrazu dějin, ale i edukace především mladých návštěvníků, a to prostřednictvím akcí pořádaných při příležitosti Mezinárodního dne archivů, představuje na příkladu i jihočeských archivů a především Státního okresního archivu ve Strakonicích Libor Staněk. Vytváření obrazu dějin, resp. jeho uchovávání, v objektech spadajících do oblasti památkové péče, a to v rámci soukromé sféry konkrétně pro rod Dalbergů na zámku v Dačicích ve dvacátých a třicátých letech 20. století, ukazuje příspěvek Dany Marešové a Petera Demetera. Na bohatou a mnohostrannou oblast osobních archivních fondů poukazuje příspěvek Marka Krejčího.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1