Archeologický
ústav

Opatření ředitele Archeologického ústavu

Opatření ředitele Archeologického ústavu FF JU k průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajob bakalářských a diplomových prací na Archeologickém ústavu FF JU.

V souladu se zněním článku 30 Studijního a zkušebního řádu JU vydává ředitel Archeologického ústavu FF JU následující opatření k průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajob bakalářských a diplomových prací.

1. Obhajoby bakalářských a diplomových prací.

  • Bakalářské práce jsou oponovány jedním oponentem. Obhajoba bakalářské práce probíhá následujícím způsobem: 1) max. 10minutový verbální projev studenta doplněný o počítačovou prezentaci, 2) přečtení nejprve posudku vedoucího práce a poté oponentského posudku, 3) reakce studenta na výtky v obou posudcích, 4) dotazy z řad členů komise i veřejnosti a reakce studenta na ně.
  • Diplomové práce jsou oponovány jedním oponentem. Obhajoba diplomové práce probíhá následujícím způsobem: 1) max. 15minutový verbální projev studenta doplněný o počítačovou prezentaci, 2) přečtení nejprve posudku vedoucího práce a poté oponentského posudku, 3) reakce studenta na výtky ve všech posudcích, 4) dotazy z řad členů komise i veřejnosti a reakce studenta na ně.
  • Hodnocení obhajoby bakalářských a diplomových prací: každý člen komise (včetně přítomných oponentů; v případě jejich nepřítomnosti je počítána jimi navržená známka v posudku) tajně hlasuje, s výjimkou vedoucího práce, který má pouze poradní hlas (doporučuje hodnocení v posudku vedoucího práce). Hlasuje se písemně, napsáním známky každým členem komise na samostatný lístek. Výsledná známka je aritmetickým průměrem všech známek na odevzdaných hlasovacích lístkách. Jestliže průměr dosáhne hodnoty 1,0 až 1,4, obdrží student hodnocení „výborně", jestliže průměr dosáhne hodnoty 1,5 až 2,4, dostane student hodnocení „velmi dobře", jestliže průměr dosáhne hodnoty 2,5 až 3,4, obdrží student hodnocení „dobře"; v případě průměru 3,5 a horší obdrží student hodnocení „nevyhověl".

2. Průběh a hodnocení státní závěrečné zkoušky.

  • Bakalářská státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí (bloků), přičemž z otázek každého bloku si student vylosuje jednu otázku. Následně má vyhrazeno 10 minut na přípravu. Poté student před komisí zodpoví na všechny tři otázky a průběžně přitom reaguje na dotazy z řad členů komise.
  • Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí (bloků), přičemž z otázek každého bloku si student vylosuje jednu otázku. Následně má vyhrazeno 10 minut na přípravu. Poté student před komisí zodpoví na všechny tři otázky a průběžně přitom reaguje na dotazy z řad členů komise.
  • Hodnocení bakalářské i magisterské státní závěrečné zkoušky: každý člen komise má právo tajné volby. Hlasuje se písemně, napsáním známky každým členem komise na samostatný lístek. Výsledná známka je aritmetickým průměrem všech známek na odevzdaných hlasovacích lístkách. Jestliže průměr dosáhne hodnoty 1,0 až 1,4, obdrží student hodnocení „výborně", jestliže průměr dosáhne hodnoty 1,5 až 2,4, dostane student hodnocení „velmi dobře", jestliže průměr dosáhne hodnoty 2,5 až 3,4, dostane student hodnocení „dobře"; v případě průměru 3,5 a horší dostane student hodnocení „nevyhověl".

Všechny další postupy, v tomto opatření neuvedené, se řídí dle platného Zkušebního řádu Jihočeské univerzity.

 

V Českých Budějovicích dne 24. 11. 2014

 

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

ředitel Archeologického ústavu FF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1