Výukový model "gulagu" ve VR

logolink_eta_r

Jihočeská univerzita představuje vzdělávací nástroj ve virtuální realitě umožňující žákům základních a středních škol lépe pochopit fungování totalitních systémů.

Vytvoření modelu "gulagu" ve virtuální a rozšířené realitě jako nástroje pro zvyšování efektivity výuky dějin 20. století (TL03000574, 04/2020 – 03/2023).

Výuka dějin, událostí a fenoménů 20. století je na základních i středních školách dlouhodobě podceňována; charakteristický je nedostatek zajímavých učebních pomůcek pro žáky i kvalitních didaktických materiálů a metodik pro učitele, což se negativně odráží ve znalostech i hodnotových postojích mladé generace. Právě na tuto skutečnost reagoval aplikovaný výzkum realizovaný při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve spolupráci se spolkem Gulag.cz; projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Jeho ambicí tak bylo zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky. V širším mezioborovém týmu pod vedením dr. Lukáše Holaty vznikl unikátní vzdělávací nástroj ve virtuální realitě (VR) „Vězněm v Gulagu“. Jak název napovídá, umožňuje žákům bezprostřední náhled na represivní aparát stalinského režimu, zároveň však i zprostředkovává obecné fungování totalitních systémů. Na tříletém vývoji nástroje se interně i externě podíleli specialisté z mnoha různých oborů – od archeologie, historie, přes pedagogiku, psychologii či politologii, k IT, počítačové grafice, game a level designu, a dokonce i herectví.


Nástroj využívá principu herní simulace a tzv. pohlcujícího prostředí (skutečný pocit přítomnosti v alternativním, virtuální světě). Brýle pro VR tak každého uživatele „přenesou“ na cca 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři, který byl vysatvěn na podkladě archeologického a historického výzkumu. Nebude přitom pouhým pozorovatelem; stane se jedním z mnoha bezejmenných vězňů a zažije vybrané situace každodenního života v táboře, čímž získá konkrétní zkušenost a silný prožitek represivní moci. Zakusí pozdní večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či práci v tajze – sám přitom bude pracovat, dozorci i spoluvězni na uživatele budou reagovat dle jeho chování a rozhodování.

Jednotlivé scény z tábora Gulagu byly velmi pečlivě vybrány. Jsou zcela věrohodné, vzniklé na podkladě robustní evidence, zároveň nebudou uživatele nijak traumatizovat – k tomu nám velmi pomohlo testování nástroje na partnerských školách. Současně však scény z každodenního života demonstrují konkrétní principy a obecné mechanismy fungování totalitních režimů (např. manipulace a ovládnutí mas, nástroje udržení moci včetně teroru, restrikcí a totální kontroly společnosti, plánované hospodářství, „zacházení s pravdou“ či dopady na společnost atd.).

Aby byla aplikace opravdu dobře srozumitelná pro každého, byl vytvořen průvodce – abstraktní vězeň, jehož hlas uživateli vždy objasní kontext každé prožité situace a zároveň i přiblíží pocity a zkušenosti tehdejších obětí represivního systému.

Inovativnost nástroje spočívá v tom, že využívá výsledků archeologického a historického výzkumu k pedagogickým účelům. Nejenom že žáci poznají realitu pracovně-nápravních táborů, vytvořené situace jim názorně demonstrují velice abstraktní a zároveň složitou problematiku, jako jsou totalitní systémy a jejich fungování. Poznatky humanitního výzkumu jsou pak účinně implementovány s využitím moderních nástrojů a technologií. VR je stále častěji využíváno ve vzdělávání, mimo jiné i jako prostředek „zážitkového učení“, které významně napomáhá s pochopením složitější problematiky.

V celosvětovém měřítku dosud neexistuje obdobná vzdělávací pomůcka, která by takovým způsobem kombinovala věrohodnost získanou výzkumem se silným prožitkem jako prostředkem edukace.


Užití nástroje: Vzhledem k významu tématu a unikátnosti vzdělávacího nástroje je snahou zajistit širokou dostupnost pro učitele a žáky na základních a středních školách. Všechny podklady a doplňující informace budou k dispozici na webových stránkách. K nástroji v tomto roce vznikne kniha, která, mimo jiné, poskytne učitelům i podrobný manuál k tomu, jak nástroj užívat. Od května 2023 bude vzdělávací nástroj prezentován v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Výukový model bude volně k dispozici školám tak, aby v rámci výuky bylo možné:

1) zvýšit povědomí mladé generace o významu slov „demokracie“, „svoboda“, či „lidská práva“,

2) přispět ke kultivaci kritického myšlení či rozvoji analytických schopností, což považujeme za zásadní zvlášť v současné době masivního šíření dezinformací a zvyšující se podpoře populistických či extremistických stran a hnutí nejen v ČR,

3) zároveň věříme, že tento projekt bude sloužit jako názorná ukázka, jak lze humanitní výzkum a moderní technologie využít k inovaci vzdělávání a zvýšení zájmu studentů o učební materiál.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1