• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • TEFE: Studenti učitelství AJ poznávají výuku v polských školách

TEFE: Studenti učitelství AJ poznávají výuku v polských školách

Ve dnech 18. až 24. dubna 2023 uspořádal projekt Erasmus+ Teachers of English for Future Europe (TEFE): EU mobility and employability through the Internationalisation of Teaching Practice třetí vzdělávací akci pro studenty učitelství anglického jazyka pro střední školy. Intenzivní studijní program 3 (ISP3) se konal na Jagellonské univerzitě v polském Krakově a nabídl školení, workshopy a panelové diskuse pro studenty ze zúčastněných univerzit. Mezi zúčastněné univerzity patřily Jagellonská univerzita (Polsko), Jihočeská univerzita (Česká republika), Univerzita Komenského (Slovensko), Univerzita Pasov (Německo), Veřejná univerzita Navarra (Španělsko) a Aston University (Velká Británie). Celkem se akce zúčastnilo 32 studentů učitelství anglického jazyka a 15 univerzitních pedagogů. Hlavními tématy ISP3 byla internacionalizace výuky anglického jazyka v praxi, rozvoj dovedností pro uplatnění na trhu práce a podpora mezinárodní spolupráce prostřednictvím využití informačních technologií.


ISP3 předcházely online aktivity na platformě TEFE Collaborative Online International Learning (COIL). Studenti měli možnost setkávat se a společně pracovat v projektovém systému Moodle, kde plnili úkoly týkající se tvorby materiálů a reflektovali své výukové aktivity. Tyto úkoly také poskytly studentům možnost se ještě před osobním setkáním v Krakově virtuálně seznámit se svými mezinárodními kolegy.

Během ISP3 se účastníci aktivně zapojili do workshopů zaměřených na rozvoj učitelských dovedností a kompetencí. Dále se seznámili s intelektuálními výstupy projektu, které po dobu uplynulých tří let pomáhali spoluvytvářet a do finálního zpracování těchto výstupů přispěli svoji zpětnou vazbou. Spoluprací v mezinárodních týmech měli tito mladí budoucí učitelé anglického jazyka možnost nejen aplikovat nabyté znalosti, ale především sdíleli a diskutovali o svých studijních a učitelských zkušenostech, formovali své názory a zamýšleli se nad budoucností vzdělávání učitelů.

Stejně tak jako v předchozích TEFE intenzivních studijních programech i ISP3 nabídl všem účastníkům projektu příležitost navštívit výuku na základních a středních školách. Po návštěvě škol v České republice, Německu a Španělsku se tentokrát studenti a učitelé TEFE účastnili náslechů na základních a středních školách v Krakově, seznámili se se systémem vzdělávání a hovořili s učiteli tamních škol. Celkově si tak dále rozšířili svoji pedagogickou náslechovou praxi o mezinárodní zkušenosti.

V přímé návaznosti na vzdělávací program ISP3 uspořádal tým TEFE ve dnech 24. a 25. dubna 2023 mezinárodní diseminační konferenci s cílem seznámit komunitu učitelů jazyků, mentorů, pedagogů a studentů s výsledky projektu Teachers of English for Future Europe (TEFE). Konference se konala v aule Auditorium Maximum Jagellonské univerzity v polském Krakově a seznámila delegáty s intelektuálními výstupy projektu, včetně Rámce TEFE pro internacionalizaci pedagogické praxe a zaměstnatelnosti, sady diagnostických nástrojů TEFE a platformy TEFE COIL. Konference se zúčastnilo přibližně 200 delegátů, včetně studentů a učitelů z univerzit a škol v Krakově (Polsko) i ze zahraničí. Kromě prezentace výstupů projektu byla uspořádána panelová diskuse, na které se hovořilo o perspektivách internacionalizace vzdělávání učitelů anglického jazyka. Diskuse potvrdila otevřenost a ochotu učitelů v praxi podpořit myšlenku pomoci studentům získat mezinárodní učitelské zkušenosti a pomáhat jim v průběhu celého procesu.

ISP3 a následná diseminační konference byly úspěšným završením třetího roku projektu TEFE. Dalším krokem bude zveřejnění výstupů projektu na evropské diseminační platformě s termínem do 31. října 2023.

Více o Intenzivním studijním programu ISP3 a TEFE diseminační konferenci si lze přečíst v TEFE Newsletteru zveřejněném na TEFE Newsletter, May 2023 – tefe.online.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1