• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Nové horizonty studentské výměny s Argentinou

Nové horizonty studentské výměny s Argentinou

Ve dnech 16.–24. listopadu 2023 proběhla institucionální cesta do Argentiny vedoucích a akademických pracovníků Filozofické fakulty JU na podporu spolupráce s Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) a Universidad de Morón (UM), Buenos Aires.


Intenzivní pracovní program začal již v den příletu do argentinské metropole přivítáním dr. Gabrielou Leighton, ředitelkou Centro para el Estudio de Lenguas (CePEL) UNSAM, a kulatým stolem s tamními studenty. Při něm dr. Pavel Král, proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj, dr. Jana Pešková, vedoucí oddělení španělské filologie Ústavu romanistiky, a dr. Markéta Šmídová, odborná asistentka a koordinátorka spolupráce s Argentinou na URO, pronesli příspěvky v rámci panelu „Entre lengua, literatura e historia: América desde la óptica centroeuropea (un diálogo intercultural)“. Jeho záměrem bylo seznámit argentinské studenty s českým historickým a kulturním kontextem a vztahy s Latinskou Amerikou, postavením španělštiny ve střední Evropě i výzkumem vybraných aspektů argentinské španělštiny na FF JU. 

Více než desetiletá spolupráce s UNSAM, která se dosud uskutečňuje zejména v oboru lingvistiky a učitelství španělského jazyka (o její historii pojednává aktuální reportáž UNSAM), pak byla zhodnocena i při úterním formálním jednání se zástupci rektorátu UNSAM a vedení Escuela de Humanidades (dr. Silvia Grinberg, ředitelka Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, Lovisa Ericson, ředitelka Internacionalización y Cooperación Internacional, dr. Gabriela Leighton a dip. Rodrigo Jimeno za koordinaci CePEL). Bylo zdůrazněno, že od první mobility iniciátorky spolupráce M. Šmídové se společně podařilo připravit na dvacet výstupů, k nimž patří nejen monografie, odborné články a konferenční příspěvky několika akademických pracovníků (URO a UAN FF, CePEL UNSAM), ale i kvalifikační práce studentek a studentů FF JU úzce související s argentinskou španělštinou a kulturou: slangy cocoliche a lunfardo, jazyk hudebně-dramatického uskupení Les Luthiers, inkluzivní jazyk v každodenní praxi, tykání typu voseo ad.

Společné aktivity s Universidad de Morón, kde dr. Leighton působí jako prorektorka pro vědu a technologii, se rozvíjejí od roku 2019 a záměrem obou partnerských institucí je soustředit je na oblast překladatelství právní terminologie. Po přerušení dřívějších plánů koronavirovou epidemií byl při středečním jednání s UM (Ing. Enrique Luis Otero, prorektor, dr. Roberto Mario Paterno, děkan Escuela Superior de Ciencias del Comportamiento y Humanidades, a Patricia Rosa López, soudní překladatelka Escuela Superior de Leyes) znovu otevřen dialog o možné účasti argentinských studentů na rozšiřování databáze LegTerm (za španělštinu na FF JU v koordinaci dr. Peškové), a to formou krátkodobých fyzických či kombinovaných stáží.

Nejdůležitějším bodem všech jednání bylo posílení obousměrné studentské výměny, která má být vedle již existujících memorand o porozumění podpořena podpisem dvou specifických dohod (s UNSAM i UM) v první polovině roku 2024 a participací na nových typech výzev programu Erasmus+ (za FF JU v gesci proděkana dr. Krále).

V kontextu interkulturního porozumění byla pro české pedagogy významná zkušenost pobytu v Argentině během období prezidentských voleb, umožňující autentický vhled do současného politického dění.

Nepostradatelným článkem spolupráce je Velvyslanectví Argentinské republiky v ČR, které uvedené aktivity dlouhodobě podporuje a pro studenty FF JU také připravuje přednášky v cyklu „Cátedra argentina“. V úterý 5. prosince 2023 se mohou naši studenti těšit na jeho další díl s názvem „Argentina: 40 años de democracia, avances y desafíos“, který pronese vedoucí kulturního, obchodního a politického oddělení, pan Facundo D. Herrera.

V průběhu ledna by pak měl FF JU navštívit J. E. pan velvyslanec Claudio Javier Rozencwaig.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1