• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Návštěva delegace Filozofické fakulty na Universidad de Salamanca přinesla nové formy spolupráce

Návštěva delegace Filozofické fakulty na Universidad de Salamanca přinesla nové formy spolupráce

Ve dnech 19.–23. října 2021 se uskutečnila pilotní stáž pracovníků Filozofické fakulty JU na španělské Universidad de Salamanca v projektu Rozvoj JU – Kapacity pro VaV II, který si klade za cíl podpořit mezinárodní spolupráci v oblasti lidských zdrojů a strategického řízení výzkumné organizace.


Členy delegace, zastoupené proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., představitelkou španělské sekce Ústavu romanistiky a koordinátorkou programu dvojího diplomu, PhDr. Janou Peškovou, Ph.D., a Mgr. Markétou Šmídovou, Ph.D., vyučující Ústavu romanistiky a odbornou referentkou pro zahraniční vztahy FF JU, čekal na nejstarší španělské univerzitě intenzivní pracovní program.

Hlavním bodem setkání s dlouhodobými partnery v oboru španělské filologie a zahraniční spolupráce bylo jednání s prof. dr. Carmen Fernández Juncal, přední odbornicí Departamento de Lengua Española, ředitelkou mezinárodního centra španělštiny a někdejší prorektorkou a proděkankou pro studium, jež přineslo dynamický oboustranný transfer know-how v oblasti strategického řízení, hodnocení akademických pracovníků i administrace evropských projektů.

S velkým ohlasem se setkalo i představení společného programu dvojího diplomu, uskutečňovaného od roku 2016, při němž se publikum z řad studentů seznámilo s podmínkami studia na Filozofické fakultě jihočeské metropole a které proběhlo za účasti dvou úspěšných absolventek-držitelek českého i španělského diplomu, jejichž alma mater je právě Universidad de Salamanca.

Za velký úspěch cesty považujeme také uzavření interinstitucionální dohody o výměně studentů a vyučujících anglického jazyka, které vyústilo z diskuse vzájemných potřeb v pobrexitové době s děkanem Facultad de Filología, prof. dr. Manuelem Gonzálezem de la Aleja Barberán, proděkankou pro zahraniční vztahy, dr. Anou Alonso Alonso, a ředitelkou Departamento de Filología Inglesa, prof. dr. Anou Maríou Fraile Marcos.

Přestože centrem dění byla filologická fakulta, dílčí jednání proběhla i s Facultad de Traducción y Documentación zastoupenou prof. dr. Josém Agustínem Torijano Pérez, s jehož týmem španělská sekce Ústavu romanistiky spolupracuje na řadě prestižních vědeckých projektů. Naši pracovníci se během stáže také pozdravili se studentkou hispanistiky FF JU, která na partnerské univerzitě absolvuje krátkodobý studijní pobyt.

V rámci networkingu se delegace FF JU spolu se zahraničními kolegy na závěr zúčastnila komentované prohlídky majestátní salamanské katedrály, která je dominantou historického náměstí Plaza de Anaya a srdcem celého univerzitního města.


Aktivita Internacionalizace na fakultě probíhá za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU – Kapacity pro VaV II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014638 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logo-eu-opvvv

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1