TEFE A+: získání významného grantu

Ústavu anglistiky Filozofické fakulty JU se podařilo získat významný grant ve výši 250 000 eur pro realizaci projektu TEFE A+ "Teachers of English for a Future Europe – Putting the Internationalisation of Teaching Practice into Action". Projektem TEFE A+ FF JU naváže na poslední tři roky mezinárodní spolupráce TEFE konsorcia evropských univerzit a společně budou usilovat o uvedení TEFE metodiky do praxe: https://tefe.online


Projekt TEFE A+ je zaměřený na internacionalizaci učitelských praxí. Cílem projektu je, aby profesionalita učitelů anglického jazyka byla přenositelná a zároveň na co možná nejvyšší úrovni, neboť právě učitelé, kteří mají potenciálně významný vliv na životy ostatních, jsou nositeli společenské změny.  Proto by moderní učitelé měli být vybaveni znalostmi, dovednostmi a kompetencemi potřebnými k podpoře jazykového vzdělávání, kritického myšlení, porozumění napříč sociálním spektrem a k udržení demokratických hodnot. Součástí této přípravy je i to, že jim již od počátku jejich učitelského vzdělávání bude poskytnuta široká škála pozitivních zkušeností s učitelskou praxí v reálném mezinárodním prostředí.

Projekt TEFE A+ bude během následujících tří let realizovat konsorcium šesti evropských univerzit:

  1. Aston University, Spojené království
  2. Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
  3. Eötvös Loránd University (ELTE), Maďarsko
  4. Veřejná univerzita Navarra (UPNA), Španělsko
  5. Univerzita v Pasově, Německo
  6. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Jihočeská univerzita bude společně s Univerzitou Komenského pokračovat v rozvíjení kompetencí zaměstnatelnosti budoucích učitelů anglického jazyka, a to prostřednictvím kompetenčního rámce TEFE. Pasovská univerzita, jakožto jedna z evropsky významných univerzit v oblasti internacionalizace vzdělávání povede strategický rozvoj internacionalizace učitelských praxí. UPNA se zaměří na digitalizaci metodiky TEFE a jejích nástrojů a na posílení interaktivity platformy TEFE COIL (Collaborative Online International Learning). Univerzita ELTE, projektově nový partner, bude řídit pilotáž TEFE metodiky a výukových nástrojů. Aston University, britský partner s vědeckými aktivitami orientovanými na aplikovaný výzkum, povede evaluaci a vyhodnocování projektových činností, čímž bude v rámci konsorcia řídit kvalitu projektových výstupů. Každý z partnerů přináší do projektu TEFE A+ jedinečný soubor dovedností a zdrojů, čímž obohacuje jeho potenciální dopad a význam v oblasti vzdělávání. Ústav anglistiky FF JU bude v projektu zastávat klíčovou roli koordinátora projektu. Projektový tým tvoří Dr. Alena Prošková (obsahový manažer projektu), Dr. Helena Lohrová (projektová koordinátorka), Dr. Tomáš Jajtner (koordinátor pro vzdělávaní a spolupráci se vzdělávacími institucemi) a Dr. Ivo Petrů (finanční manažer).

Do soutěže pro rok 2023 se přihlásilo nejvíce žadatelů od roku 2014. Projekt TEFE A+ byl jedním z osmi projektů vybraných ze řady 47 žadatelů, tzn. úspěšnost projektů byla 17 %. TEFE konsorcium pro realizaci projektu TEFE A+ získalo nového člena – Univerzitu Eötvöse Loránda (ELTE) v maďarské Budapešti. Jagellonská univerzita v Krakově (Polsko), jeden ze zakládajících partnerů projektu TEFE, se sice do projektu TEFE A+ formálně nezapojí, zůstává však nedílnou součástí konsorcia.

Hlavní myšlenkou projektu TEFE A+ je internacionalizace vzdělávání učitelů, především se zaměřením na praktickou složku učitelských studijních programů. Projekt usiluje o zavedení mezinárodní pedagogické praxe (International Teaching Practice – ITP), vytvoření mezinárodních pedagogických stáží a poskytování podpory mentorům učitelů. Úkolem projektu je také šířit implementaci kompetenčního rámce TEFE. Strategicky se TEFE A+ zaměřuje na nejvyšší úroveň internacionalizace ve vzdělávání učitelů. Tento projekt díky mezinárodnímu partnerství podporuje vzájemně propojené systémy vysokoškolského vzdělávání a má potenciál stimulovat inovativní výukové postupy. Data, která budou během implementace získána mohou poskytnout cenné údaje pro systémová řešení ve vzdělávání a celkově přispět k oblasti vzdělávání budoucích učitelů na evropské úrovni.


Doplňující informace:

Grantový program Partnerství pro spolupráci financovaný EU v rámci programu Erasmus+ podporuje nadnárodní projekty, jejichž cílem je rozvíjet a sdílet inovativní postupy, strategickou spolupráci, podporovat vzdělávání a výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti vysokého školství a odborné přípravy studentů. Konsorcium TEFE tvoří skupina vzdělávacích institucí, organizací a zúčastněných stran v rámci Evropské unie (EU), která se věnuje podpoře a realizaci ITP, mobility a budoucí zaměstnatelnosti učitelů angličtiny. Hlavním cílem konsorcia je poskytovat mezinárodní, na praxi zaměřené příležitosti profesního rozvoje, které vybaví učitele v přípravě na povolání praktickými dovednostmi, znalostmi a kompetencemi, jež jsou nezbytné pro efektivní výuku anglického jazyka. Upřednostňováním trvalého mezinárodního profesního rozvoje si TEFE klade za cíl povýšit profesi učitele angličtiny na respektovanou pozici, zajistit studentům kvalitní vzdělávání a podpořit kontinuální profesní rozvoj učitelů angličtiny v průběhu jejich kariéry. Zakládající konsorcium TEFE, které tvoří Aston University (Velká Británie), Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko), Jagellonská univerzita (Polsko), The Public University of Navarra (Španělsko), The University of Passau (Německo) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika), bylo založeno v roce 2020 v rámci projektu strategického partnerství Erasmus+ financovaného EU.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1