• Úvod
 • Fakulta
 • Aktuálně
 • Filozofická fakulta JU uspořádala první TEFE A+ Blended Intensive Programme

Filozofická fakulta JU uspořádala první TEFE A+ Blended Intensive Programme

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala v týdnu od 26. února do 1. března 2024 historicky první TEFE A+ Blended Intensive Programme. TEFE A+ BIP program, koncipovaný jako přípravný kurz pro mezinárodní učitelské praxe budoucích učitelů anglického jazyka, proběhl dle metodiky TEFE konsorcia – TEFE Framework for the Internationalisation of Teaching Practice and Employability. Jako publikaci ji v loňském roce vydala Comenius University Bratislava a dostupná je na https://tefe.online a také v online katalogu Slovenské národní knihovny TEFE Framework for the Internationalisation of Teaching Practice and Employability 2020-2023 (uniba.sk). Odbornou přípravu účastníků TEFE A+ BIP vedli pedagogové z 6 partnerských univerzit konsorcia TEFE. Za FF JU organizaci výukového programu zajistil Ústav anglistiky.


Intenzivní studijní programy BIP (Blended Intensive Programme) jsou novinkou programu Erasmus+. Jedná se o mezinárodní krátkodobé intenzivní kurzy s inovativními prvky výuky, které kombinují fyzickou a virtuální výuku. Jednou z podmínek BIP programů je spojení minimálně 3 vysokoškolských institucí ze 3 různých Erasmus+ programových zemí. TEFE A+ BIP České Budějovice realizovaný v rámci projektu Jihočeské univerzity 2023-1-CZ01-KA131-HED-000124019 propojuje kromě JČU 5 dalších TEFE A+ univerzit: britskou Aston University, Comenius University v Bratislavě, maďarskou Eötvös Loránd University (ELTE), španělskou Public University of Navarra (UPNA) a německou University of Passau. Zahájen byl virtuálně 15. února 2024, kdy byla účastníkům představena metodika TEFE, cíle a program TEFE A+ BIP, seznámili se se školiteli a začali pracovat v mezinárodních týmech.

Mezi základní cíle BIPu patří:

 • Posílení mezi-institucionální spolupráce na centrální i fakultní úrovni.
 • Podpora mezinárodních multidisciplinárních a mezioborových programů.
 • Vývoj nových kurzů ve formě kombinovaných mobilit.
 • Zavedení inovativních způsobů výuky, školení a studia.
 • Možnost vypracovat a nabídnout moduly nebo programy v angličtině a vytvořit nadstavbu stávajících studijních programů.

Program TEFE A+ BIP probíhá jako součást tříletého projektu TEFE A+. Projekt TEFE A+ je zaměřen na inovace a internacionalizace studijních programů učitelství anglického jazyka. Projekt TEFE A+ je prakticky orientovaný a usiluje o zvyšování praxe budoucích učitelů Aj. Jedná se o projekt mezinárodní. Veškerá školení i spolupráce probíhají v Aj s cílem nastavit mezinárodní učitelské praxe jakožto běžnou komponentu studijních programů učitelství. První přípravný TEFE A+ BIP proběhl pod záštitou Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, druhý bude v následujícím roce pořádat University of Passau (Německo) a třetí proběhne ve Španělsku pod vedením Public University of Navarra.

Program TEFE A+ BIP České Budějovice měl celkem 30 účastníků. Slavnostního zahájení se ujal proděkan pro zahraničí PhDr. Pavel Král, Ph.D., který představil Filozofickou fakultu a současné směry zahraniční spolupráce. Následovalo podrobné představení programu BIP a zahájení pracovních aktivit v mezinárodních pracovních skupinách. Zahajovací den slavnostně uzavřelo TEFE A+ hudební trio ve složení Alena Prošková – housle, Matthias Fuchs – hoboj, Tomáš Jajtner – kompozice a klavír.

Celý BIP výukový program probíhal na FF JU hybridně. Do výuky se připojili i studenti TESOL studijního programu z Aston University a další kolegové z partnerských TEFE univerzit. Účastníci programu se zabývali klíčovými profesními kompetencemi, možnostmi jejich rozvoje i sebehodnocení; jmenovitě interkulturní komunikační kompetencí, globální občanskou kompetencí a profesní učitelskou kompetencí pro internacionalizaci.

Ve středu odpoledne se uskutečnila exkurze do Třeboně, kde se účastníci dozvěděli více o historii a kultuře jižních Čech. Ve čtvrtek následovaly náslechy ve výuce anglického jazyka na vybraných školách v Českých Budějovicích. Celkem účastníci BIP shlédli 15 výukových hodin na šesti různých školách, na které navázala podrobná skupinová reflexe vedená kolegy z Aston University.

Speciální poděkování patří školám i provázejícím učitelům, kteří nám náslechy ve výuce umožnili, podporují myšlenku TEFE a pomáhají FF JU mezinárodní učitelské praxe rozvíjet. Konkrétně se jedná o:

 • Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 5/ 420, České Budějovice – Mgr. Marko Jandrić
 • Gymnázium Česká, Česká 142/64 – Mgr. Žaneta Jirsová
 • Obchodní akademie České Budějovice, Husova tř. 1849/1 – Mgr. Pavla Figurová a Mgr. Daniela Pokorná
 • Střední škola obchodní, Husova tř. 1846/9  – Mgr. Žaneta Jirsová
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice, Skuherského 1274, Mgr. Tereza Melhubová
 • Základní škola a mateřská škola Kubatova, Kubatova 2202/1 – Mgr. Barbora Novotná, Mgr. Hana Davidová, Mgr. Lukáš Pojsl

Závěrečný den programu proběhne virtuálně s plánovaným datem 22. března 2024. V rámci tohoto dne máme možnost se těšit na skupinové prezentace zpracované v rámci aktivity “TEFE A+ Ambassadors Poster“ a závěrečné hodnocení, které povede Aston University, UK.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1