• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., byla jmenována profesorkou

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., byla jmenována profesorkou

Dne 21. 6. 2023 byly v Karolinu předány jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol je jmenoval prezident republiky Petr Pavel.

Ředitelka Ústavu archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.byla jmenována na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy, a to pro obor Pomocné vědy historické.


Medailonek:

Prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc., je význačnou a obecně uznávanou vědeckou osobností v oboru archivnictví, pomocných věd historických a historie. Na Jihočeské univerzitě začala působit externě od roku 1999, ještě jako externí přednášející se v roce 2003 podílela na přípravě akreditace bakalářského studijního oboru Archivnictví a poté již jako ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických (od roku 2006) připravila postupně akreditaci magisterského (2006) a doktorského (2012) studia a stala se garantkou všech tří stupňů studia, následně připravila i jejich reakreditaci. V roce 2018 připravila akreditaci nových studijních programů (které jsou schváleny do roku 2028) a nyní je garantkou magisterského a doktorského studia.

V roce 2005 se habilitovala na Historickém ústavu Jihočeské univerzity, v průběhu své pedagogické činnosti byla dosud školitelkou 44 bakalářských, 39 magisterských a 5 doktorských a konzultantkou 2 rigorózních úspěšně obhájených kvalifikačních prací, působí jako oponentka doktorských, habilitačních i dalších prací v rámci ČR.

Ve své vědecké práci se zaměřuje na dějiny raného novověku (především kulturní a církevní, ale i hospodářské), pomocné vědy historické, ego-dokumenty a edice historických pramenů. Její publikační činnost zahrnuje řadu monografií, kapitoly v kolektivních monografiích či podíly na nich, včetně publikací zahraničních. Věnuje se rovněž popularizační činnosti (vystoupení v Českém rozhlasu a České televizi, přednášky pro veřejnost).

Prof. Ryantová absolvovala řadu stipendijních a badatelských pobytů v zahraničí (zejména v SRN a Rakousku, ale i Velké Británii, Itálii, Švédsku, Lotyšsku a Švýcarsku), od roku 2014 zastupuje Českou republiku v International Institute for Archival Science v Terstu a Mariboru a od jara 2023 je členkou executive board mezinárodní organizace ICARUS (International Centre for Archival Research).

Působí rovněž v různých redakčních a oborových radách, odborných grémiích, v letech 1996–2021 byla členkou výboru České archivní společnosti a v letech 2008–2014 její předsedkyní, od roku 1999 je členkou výboru Sdružení historiků České republiky a od podzimu 2022 opětně (jako již předtím v letech 2009–2015) místopředsedkyní SH ČR, od roku 2011 je rovněž členkou Českého národního komitétu historiků.

Činnost M. Ryantové byla v roce 2014 oceněna udělením medaile ministra vnitra ČR Za zásluhy o české archivnictví. V roce 2017 získala výroční cenu Nakladatelství Vyšehrad (za knihu Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, 2016) a v roce 2018 Cenu rektora JU (za knihu Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v raném novověku, 2016).


FOTO: MŠMT

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1