• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Děkan FF JU byl jmenován profesorem pro obor Románské jazyky

Děkan FF JU byl jmenován profesorem pro obor Románské jazyky

Dne17. 6. 2022 byly v Karolinu předány jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol je jmenoval v úterý dne 7. června 2022 prezident republiky Miloš Zeman.

Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy, a to pro obor Románské jazyky.


Prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., patří mezi přední odborníky v oborech románské jazyky, francouzská a obecná lingvistika. Odborná pedagogická a výzkumná činnost profesora Peška započala již roku 1999 na pozici odborného asistenta Katedry romanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, od roku 2008 působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, kde nyní již čtvrtým rokem zastává funkci děkana. Předtím zde vykonával činnost proděkana pro studium (od r. 2013) a ředitele Ústavu romanistiky (od r. 2010). Za svého pedagogického působení vede bakalářské a diplomové práce, z nichž několik desítek bylo úspěšně obhájeno. Působí rovněž jako školitel studentů doktorského studia Románských jazyků, jehož je i garantem, stejně jako garantuje např. studium navazujícího magisterského studijního programu Románská filologie. V roce 2012 úspěšně završil habilitační řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl jmenován docentem pro obor Románské jazyky. Bohatá je jeho badatelská činnost vyznačující se velkým množstvím publikací, účastí v grantových projektech nebo členstvím v několika vědeckých radách či redakčních komisích. V roce 2014 obdržel významné francouzské vyznamenání Řád akademických palem, který se uděluje za zásluhy ve vzdělávání, vědě a kultuře. 

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1