• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • 20 let výuky oboru Archivnictví na Jihočeské univerzitě

20 let výuky oboru Archivnictví na Jihočeské univerzitě

Dne 22. září 2023 oslavil Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích již 20 let od zahájení výuky oboru Archivnictví. Speciální vzdělání v tomto oboru má tradici v porevoluční Francii, kde byla po zpřístupnění archivů založena v roce 1821 École des chartes, poté následovaly další specializované instituce (např. ve Vídni, Vatikánu), včetně Státní archivní školy v Praze, existující od roku 1919. Po roce 1948 začalo být archivní vzdělání realizováno v Československu na univerzitách v Praze, Brně a Bratislavě, a po roce 1990 začala výuka probíhat postupně i na dalších univerzitách. Jednou z nich se stala i Jihočeská univerzita – pramenné bohatství jihočeských archivů a tradice archivnictví v tomto regionu jako by předurčovala k tomu, aby byl tento obor realizován i zde. Vzhledem k zavedení tzv. boloňského systému začalo být po roce 2000 připravováno nejprve tříleté bakalářské studium, načež se podařilo získat potřebnou akreditaci, a tak mohla být od akademického roku 2003/2004 zahájena výuka (tehdy ještě v rámci Historického ústavu JU, který stál na úrovni fakult). V roce 2006 vznikl samostatný Ústav archivnictví a pomocných věd historických a postupně byla získána rovněž akreditace navazujícího magisterského a doktorského studia, takže nyní ústav nabízí možnost absolvovat všechny stupně studia. V roce 2018 pak ústav získal reakreditaci všech stupňů studia na dalších deset let.

Výročí ústav oslavil bohatým programem, který zahrnoval především setkání absolventů a zahájení výstavy. Další součástí oslav byla kromě výstavy knih pracovníků ústavů také prezentace nových knih doktorandů. Dlouholetý externí přednášející ústavu Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D. (vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR a současně autor historických detektivek) krátce pohovořil na téma „Archivní bádání a detektivka“ a studentky navazujícího magisterského studia připravily zajímavou „únikovou hru“.

Výstava „20 let výuky oboru Archivnictví na JU“ je do 13. října instalována ve vestibulu Filozofické fakulty JU a představuje jak samotné studium a jeho historii, tak odborné zaměření ústavu. Na jednotlivých panelech jsou rekapitulovány nejrůznější aktivity Ústavu archivnictví a PVH – publikace či granty, externí přednášky domácích i zahraničních odborníků a přednášky „Býti archivářem“ či uspořádané konference a workshopy, stejně jako mezinárodní spolupráce včetně členství v prestižní organizaci ICARUS, ale i exkurze pro studenty. Výstava rovněž představuje přednášející i absolventy a jejich uplatnění, připomíná účast a úspěchy studentů na různých soutěžích a činnost studentské sekce České archivní společnosti.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1