• Úvod
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích disponuje od roku 2017 akreditaci MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Cílem programů dalšího vzdělávání je seznamovat účastníky kurzů DVPP s aktuálními tématy z literární vědy, lingvistiky či metodiky humanitních oborů vyučovaných na FF JU a přispívat tak k rozvoji profesních kompetencí v rámci předmětů jejich stávající učitelské aprobace v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání MŠMT. 


Pořádá: Filozofická fakulta JU, Branišovská 1645/31a, 370 05  České Budějovice

Akreditace instituce k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. - platná do 25.06.2029 - byla přidělena rozhodnutím MŠMT ČR, č. j.: MSMT - 8371/2023.

 


Pracoviště

Název kurzu

Číslo a platnost akreditace kurzu  Další informace 

Ústav romanistiky FF JU 

Současná Francie v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka.

MSMT-8371/2023-3-291
do 25.06.2026

ZDE

Archeologický ústav FF JU

Lidé, artefakty a příroda: dějiny z pohledu archeologie.

Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022. ZDE

Historický ústav FF JU

Nové trendy v dějepisném vzdělávání. Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022. ZDE

Ústav anglistiky FF JU

Současná anglicky psaná literatura. Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022. ZDE

Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU

Archivní pedagogika a vzdělávání jako jeden ze současných evropských trendů při využívání historického kulturního dědictví. Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022. ZDE 

Ústav bohemistiky FF JU

K čemu jsou nám dnes literární kánony? O kánonu v teorii a praxi. Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022. ZDE

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU

Současná německá literatura a nové tendence ve vývoji německého jazyka. Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022. ZDE

Ústav romanistiky FF JU

Současná Francie v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka. Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022. ZDE

Ústav věd o umění a kultuře FF JU

Možnosti mediální výchovy ve výuce. Kurz je nabízen v rámci projektu NPO Transformace – JU, specifický cíl A4, reg. č. projektu – NPO_JČU_MSMT – 16608/2022. ZDE

npo-a4_publicita

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1