Rigorózní řízení

 

 

 

Zde neleznete výši poplatku za přípravu rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce (§ 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.), včetně informací o způsobu uhrazení

 

  • Obory rigorózního řízení:

 

 
OBOR

PLATNOST AKREDITACE
   

 

 Románská filologie (v rámci institucionální akreditace)

16. 11. 2028


 Archeologie 

 Archeologie (jednooborové)

 

16. 11. 2028

31. 12. 2024


 Archivnictví (v rámci institucionální akreditace)

16. 11. 2028


 Historie (v rámci institucionální akreditace)

 Historie (dvouoborové)

16. 11. 2028

31. 12. 2024


 Bohemistika (v rámci institucionální akreditace)

 Bohemistika (jednooborové) 

 Bohemistika (dvouoborové)

16. 11. 2028

30. 11. 2024

30. 11. 2024


 Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové) 

30. 11. 2024


 Italský jazyk a literatura (dvouoborové)

30. 11. 2024


 Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)

30. 11. 2024


 Překladatelství anglického jazyka

31. 12. 2024


 Překladatelství francouzského jazyka

31. 12. 2024


 Překladatelství španělského jazyka

31. 12. 2024


 Kulturální studia

 Kulturální studia (jednooborové)

 Kulturální studia (dvouoborové)

1. 12. 2028

31. 12. 2024

31. 12. 2024


 Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

31. 12. 2024


 Učitelství dějepisu pro střední školy

30. 4. 2023