Řešené projekty

Grantová agentura ČR
Grantová agentura JU
Grantová agentura FF JU
NAKI II
(Ministerstvo kultury)
Operační programy přeshraniční spolupráce
Operační program příhraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko; Operační program příhraniční spolupráce ČR – Rakousko
OP VK
OP VVV
Filozofická fakulta JU se dílčími aktivitami podílí na řešení těchto celouniverzitních strategických projektů z OP VVV
Výzkumná centra FF JU
Výzkumné záměry
Ukončené k 31. 12. 2012
ERC projekty - seminář