• Úvod
 • URO - Filozofická fakulta JU

Udělení Řádu akademických palem JUDr. Mgr. Ivovi Petrů, Ph.D.

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/oceneni/foto-c_-1.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/oceneni/foto-c_-2.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/oceneni/foto-c_-3.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/oceneni/foto-c_-4.jpg,

U příležitosti mezinárodního dne frankofonie (20. března) proběhlo v pondělí 21. března 2022 na Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze předávání francouzských vyznamenání Řádu akademických palem (Ordre des Palmes académiques). Jedná se o nejstarší civilní francouzské vyznamenání, které je udělováno za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře a také za přínos k šíření francouzského jazyka a kultury.

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D., člen Ústavu romanistiky FF JU a dlouholetý předseda Alliance française Jižní Čechy, obdržel z rukou francouzského velvyslance insignie řádu v hodnosti rytíře.

Úspěch studentky Kláry Nikitínské v soutěži Premio Iberoamericano

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/iberoamericka_cena/klara.png,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/iberoamericka_cena/reditelna-1.png,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/iberoamericka_cena/diplomaticky-sbor.png,

Bronzový úspěch studentky Kláry Nikitínské v prestižní soutěži Premio Iberoamericano

27. ročník soutěže o Iberoamerickou cenu, udělovanou za nejlepší esej na libovolné téma z oblasti umění, historie, kultury či literatury, přinesl Filozofické fakultě historicky první umístění na stupních vítězů. Odbornou porotu složenou z představitelů velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice oslovil literární příspěvek na téma El feminismo en las obras de Federico García Lorca z pera studentky Ústavu romanistiky.


Ve své eseji se Klára Nikitínská zamýšlí nad postavením žen v Lorkových dílech La casa de Bernarda Alba, Yerma a Doña Rosita, la soltera, a zajímá ji především otázka potlačování ženství, význam panenství a postavení svobodné ženy v Lorkově éře. Výstižně však poukazuje také na nadčasovost vykreslení ženských postav, jejichž úděl nazírá i v kontextu moderní doby a české společnosti.

Esej byla třetím místem oceněna pro svou originalitu a aktuálnost na slavnostním předávání cen ve Vlasteneckém sále Karolina dne 12. května 2022. Při této příležitosti se studentka seznámila se zástupci diplomatického sboru iberoamerických zemí, s nimiž krátce pohovořila na téma své práce.

Kláře blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci a věříme, že její úspěch (a finanční odměna, kterou získala) bude inspirovat a motivovat i další studentky a studenty k účasti v nadcházejících ročnících.

Rozhovor s Klárou Nikitínskou a dalšími finalistkami letošního ročníku si můžete ve španělštině poslechnout na Radio Prague International.

Zadání diplomových prací na URO FF v AR 2020/2021

Zadání diplomových prací na URO FF v AR 2020/2021. Obhajoby v roce 2022.

 

 • doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

DUDA Jan, Bc.

Morfologická adaptace anglicismů v češtině a španělštině z prostředí online video her

MACHULOVÁ Magdaléna, Bc.

Akvizice syntaktických struktur ve španělštině jako CJ se zaměřením na základové větné struktury

ROSA CALVO Marta

Errores en el uso del subjuntivo de los estudiantes del ELE angloparlantes y checoparlantes

SÁNCHEZ SÁEZ Rosa

Comunicación no verbal de los estudiantes del ELE checoparlantes

 

 • Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

KOREŇOVÁ Noemi, Bc.

Dojmy z talianskej cesty Alexandra Dumasa staršieho pohľadom jeho cestopisov z rokov 1841–1843

SKALOVÁ Pavla, Bc.

Obrazy italského jihu ve vybraných dílech italské literatury

 

 • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

GRÉGROVÁ Julie, Bc.

Vyjádření podmětu v současné francouzštině (slovosled, kategorie, struktury) – kontrastivní korpusová analýza

 

 • PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

EXNEROVÁ Andrea, Bc.

Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad – zaměřeno na pojmy z oblasti gastronomie

GARCÍA FERNÁNDEZ Sara

Los corpus de aprendices de español: análisis de fenómenos gramaticales conflictivos para hablantes extranjeros

SOUKUPOVÁ Alexandra, Bc.

Problematika překladu textů z oblasti cestovního ruchu (čeština – španělština)

VENKRBCOVÁ Simona, Bc.

Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad – zaměřeno na frazeologismy obsahující názvy zvířat

ZUBROVÁ Anděla, Bc.

Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad – zaměřeno na pojmy z právní terminologie

 

 • JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

BALDÍKOVÁ Barbora, Bc.

Kolokace v Novém občanském zákoníku a jejich překlad do francouzského jazyka

DLUHOŠOVÁ Petra, Bc.

Srovnávací analýza persvazivních prostředků používaných v českých a francouzských zpravodajských textech informujících o Covidu-19

JESTŘÁBOVÁ Lucie, Bc.

Terminologická konzistence v oficiálním překladu Nového občanského zákoníku do francouzského jazyka

JURIŠOVÁ Kristýna, Bc.

Jazykové šablony v Novém občanském zákoníku a jejich překlad do francouzského jazyka

 

 • PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

ŘÍHOVÁ Martina, Bc.

Eliso a Boreas, postavy z Comedia Ymenea od Bartolomého Torrese Naharra, a jejich vztah k typu chvástavého vojáka

 

 • prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

FURS Viktoriia, Bc.

Současné francouzské anglicismy: jejich identifikace v korpusu na základě n-gramů a analýza

PROCHÁZKOVÁ Markéta, Bc.

Implementace vybraných pojmů italského občanského práva do terminologické databáze LegTerm

 

 

Zadání diplomových prací si můžete vyzvednout

na sekretariátu URO FF JU.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1