• Úvod
 • URO - Filozofická fakulta JU

Návštěva portugalského velvyslance na FF JU

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/velvyslanci/dsc_5774_optimized.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/velvyslanci/dsc_5794_optimized.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/velvyslanci/pt-velvyslanec-uro-i.jpg,

Ve středu 6. října 2021 navštívil Filozofickou fakultu JU Jeho Excelence pan Luís Almeida Sampaio, velvyslanec Portugalské republiky, v doprovodu paní Gildy Machado, ředitelky jazykového centra Camões v České republice.


Cílem cesty bylo podepsání dohody o spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou a Instituto Camões, která partnerům umožní pokračovat v dosavadním společném úsilí o posílení postavení portugalského jazyka a kultury formou kurzů nabízených Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JU a doprovodných kreativních programů.

Postavení portugalštiny ve světě i v České republice a podpora výuky cizích jazyků a jazykové diverzity patřila také k hlavním tématům rozhovoru mezi panem velvyslancem a představiteli Jihočeské univerzity, kteří delegaci slavnostně přijali; rektorem JU, prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., děkanem Filozofické fakulty JU, doc. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., a proděkanem pro akreditace a řízení kvality a ředitelem Ústavu romanistiky Filozofické fakulty JU, prof. PhDr. Janem Radimským, Ph.D.

Během návštěvy, při níž delegace projevila zájem i o prohlídku kampusu, akademické knihovny či zázemí Filozofické fakulty, zástupce portugalského velvyslanectví a centra Camões zvláště oslovila právě probíhající expozice věnovaná životu a literárnímu dílu Milana Kundery.

Návštěva z Lorientu

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0215.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0216.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0236.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0243.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0244.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0246.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0254.jpg,

15října zavítala na Jihočeskou univerzitu delegace z francouzského partnerského města Českých Budějovic Lorientu. Delegaci na čele se starostou města přivítal na JU rektor i zástupci fakult, které s tamní Jihobretaňskou univerzitou realizují společné diplomy. Uskutečnilo se též setkání se studenty.


V pátek 15. října zavítala na Jihočeskou univerzitu delegace z francouzského partnerského města Českých Budějovic Lorientu. Tamní Jihobretaňská univerzita patří k nejvýznamnějším zahraničním partnerům Jihočeské univerzity vůbec. Mezi oběma pracovišti probíhá již léta čilá výměna studentů i pedagogů, realizují se společné projekty a diplomy. Již od roku 2007 nabízí Filozofická fakula JU Dvojí diplom v oblasti Aplikovaných cizích jazyků pro mezinárodní obchod. V roce 2015 se přidala Ekonomická fakulta JU s Trojím diplomem v oblasti Řízení evropských a regionálních projektů, kdy tandem obou UBS, jak zní zkratka Jihočeské a Jihobretaňské univerzity ve francouzštině, doplnila německá Hochschule Zwickau.

Početnou delegaci města Lorient vedenou starostou města Fabricem Loherem přivítal na JU rektor Bohumil Jiroušek, kterého doplnili frankofonní zástupci fakult, děkan FF JU Ondřej Pešek a proděkan EF JU Kamil Pícha. Po slavnostním přijetí, jehož se zúčastnil také Kulturní rada francouzského velvyslanectví v České republice Stanislas Mrozek, následovalo neformální setkání se studenty. Francouzští studenti Trojího diplomu pohovořili o svých zkušenostech se studiem ve třech odlišných zemích a důležitosti interkulturních dovedností. Čeští absolventi Dvojího diplomu vyzdvihli přínos studia v zahraničí při vstupu na pracovní trh.

Vřelá atmosféra setkání provázela delegaci z Lorientu i po zbytek jejich návštěvy Českých Budějovic, kdy byli k zastižení na akcích festivalu francouzské a frankofonní kultury Bonjour Budějovice, který ve dnech 11. až 16. října pořádal zapsaný spolek Alliance française Jižní Čechy.

Nové horizonty studentské výměny s Argentinou

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/1-unsam-i-na-ig.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/3-unsam-ks-mapa-evropy.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/5-unsam-jednani.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/1-um-prijeti.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/2-um-evita.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/3-um-pri-praci.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/2-mate.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/3-vlajka.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/4-san-antonio-de-areco.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/argentina-11-2023/1-titulni-foto.jpg,

Ve dnech 16.–24. listopadu 2023 proběhla institucionální cesta do Argentiny vedoucích a akademických pracovníků Filozofické fakulty JU na podporu spolupráce s Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) a Universidad de Morón (UM), Buenos Aires.


Intenzivní pracovní program začal již v den příletu do argentinské metropole přivítáním dr. Gabrielou Leighton, ředitelkou Centro para el Estudio de Lenguas (CePEL) UNSAM, a kulatým stolem s tamními studenty. Při něm dr. Pavel Král, proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj, dr. Jana Pešková, vedoucí oddělení španělské filologie Ústavu romanistiky, a dr. Markéta Šmídová, odborná asistentka a koordinátorka spolupráce s Argentinou na URO, pronesli příspěvky v rámci panelu „Entre lengua, literatura e historia: América desde la óptica centroeuropea (un diálogo intercultural)“. Jeho záměrem bylo seznámit argentinské studenty s českým historickým a kulturním kontextem a vztahy s Latinskou Amerikou, postavením španělštiny ve střední Evropě i výzkumem vybraných aspektů argentinské španělštiny na FF JU. 

Více než desetiletá spolupráce s UNSAM, která se dosud uskutečňuje zejména v oboru lingvistiky a učitelství španělského jazyka (o její historii pojednává aktuální reportáž UNSAM), pak byla zhodnocena i při úterním formálním jednání se zástupci rektorátu UNSAM a vedení Escuela de Humanidades (dr. Silvia Grinberg, ředitelka Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, Lovisa Ericson, ředitelka Internacionalización y Cooperación Internacional, dr. Gabriela Leighton a dip. Rodrigo Jimeno za koordinaci CePEL). Bylo zdůrazněno, že od první mobility iniciátorky spolupráce M. Šmídové se společně podařilo připravit na dvacet výstupů, k nimž patří nejen monografie, odborné články a konferenční příspěvky několika akademických pracovníků (URO a UAN FF, CePEL UNSAM), ale i kvalifikační práce studentek a studentů FF JU úzce související s argentinskou španělštinou a kulturou: slangy cocolichea lunfardo, jazyk hudebně-dramatického uskupení Les Luthiers, inkluzivní jazyk v každodenní praxi, tykání typu voseo ad.

Společné aktivity s Universidad de Morón, kde dr. Leighton působí jako prorektorka pro vědu a technologii, se rozvíjejí od roku 2019 a záměrem obou partnerských institucí je soustředit je na oblast překladatelství právní terminologie. Po přerušení dřívějších plánů koronavirovou epidemií byl při středečním jednání s UM (Ing. Enrique Luis Otero, prorektor, dr. Roberto Mario Paterno, děkan Escuela Superior de Ciencias del Comportamiento y Humanidades, a Patricia Rosa López, soudní překladatelka Escuela Superior de Leyes) znovu otevřen dialog o možné účasti argentinských studentů na rozšiřování databáze LegTerm (za španělštinu na FF JU v koordinaci dr. Peškové), a to formou krátkodobých fyzických či kombinovaných stáží.

Nejdůležitějším bodem všech jednání bylo posílení obousměrné studentské výměny, která má být vedle již existujících memorand o porozumění podpořena podpisem dvou specifických dohod (s UNSAM i UM) v první polovině roku 2024 a participací na nových typech výzev programu Erasmus+ (za FF JU v gesci proděkana dr. Krále).

V kontextu interkulturního porozumění byla pro české pedagogy významná zkušenost pobytu v Argentině během období prezidentských voleb, umožňující autentický vhled do současného politického dění.

Nepostradatelným článkem spolupráce je Velvyslanectví Argentinské republiky v ČR, které uvedené aktivity dlouhodobě podporuje a pro studenty FF JU také připravuje přednášky v cyklu „Cátedra argentina“. V úterý 5. prosince 2023 se mohou naši studenti těšit na jeho další díl s názvem „Argentina: 40 años de democracia, avances y desafíos“, který pronese vedoucí kulturního, obchodního a politického oddělení, pan Facundo D. Herrera.

V průběhu ledna by pak měl FF JU navštívit J. E. pan velvyslanec Claudio Javier Rozencwaig.

Peruánská delegace navštívila Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity

Galerie:
 • images/icagenda/uro/peru/1.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/5.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/9.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/10.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/12.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/14.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/15.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/17.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/18.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/19.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/23.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/1685679655834.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/1685679655864.jpg,

Na přelomu května a června 2023 přivítala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity delegaci akademiků z Universidad Nacional de Trujillo v Peru.  Se zástupci partnerské univerzity, se kterou Filozofická fakulta Jihočeské univerzity spolupracuje již od roku 2018, byly vyhodnoceny výsledky projektu MKM Erasmus+ (2020–2023), jenž oběma univerzitám umožnil rozvoj vztahů v oblasti španělské filologie. Probíhala rovněž i strategická jednání o možnostech spolupráce v oblasti archeologie.


Peruánskou Universidad Nacional de Trujillo (UNT) zastupoval jménem rektora UNT Dr. Heber Max Robles Castillo, děkan Facultad de Ciencias Biológicas. Spolu s ním na jih Čech zavítali i Dr. Carlos Francisco Mozo Blas, děkan Facultad de Ciencias Sociales, a Mg. Zorán Herrera Mejía, profesor hispanoamerické literatury na Facultad de Educación y Ciencias de Comunicación, který Jihočeskou univerzitu navštívil již v loňském roce.

Delegace byla oficiálně přijata rektorem Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., a představiteli Filozofické fakulty, děkanem prof. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., a ředitelem Ústavu romanistiky prof. PhDr. Janem Radimským, Ph.D.  Následně se uskutečnily intenzivní schůzky se zástupci Ústavu romanistiky a Ústavu archeologie FF JU, kteří univerzitu v Trujillu navštívili v loňském roce. Tato setkání se v první řadě zaměřila na zhodnocení dosavadní spolupráce v oblasti španělské filologie. Byly konkretizovány další možnosti společných akademických projektů a oboustranných mobilit studentů španělské filologie. Dále byly diskutovány způsoby dalšího prohloubení spolupráce v oblasti archeologie, o něž obě instituce projevily velký zájem.

Delegace byla rovněž přijata Velvyslanectvím Peruánské republiky v Praze.  Setkání symbolizovalo důležitost vztahů mezi oběma zeměmi a potvrdilo přátelské pouto mezi Universidad Nacional de Trujillo a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity.

Jak zástupci FF JU, tak představitelé UNT Peru ocenili možnost vzájemného setkání a posílení akademických vazeb mezi oběma univerzitami. Spolupráce mezi oběma institucemi je velmi významná a přínosná pro obě strany a všichni zúčastnění vyjádřili naději na její pokračování i do budoucna. 

Peruánský velvyslanec slavnostně zahájil výstavu ke 100. výročí česko-peruánských diplomatických vztahů

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/01.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/02.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/03.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/04.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/05.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/06.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/07.jpg,

Dne 29. listopadu 2022 navštívil Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity J. E. pan Néstor Popolizio Bardales, velvyslanec Peruánské republiky v ČR, v doprovodu ministra pana Eduarda Rivoldiho. Během své návštěvy se setkal s rektorem Jihočeské univerzity, panem prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., prorektorkou pro zahraniční vztahy, paní doc. PaedDr. Radkou Závodskou, Ph.D., jakož i se zástupci vedení Filozofické fakulty, děkanem, panem prof. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj, panem PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., proděkanem pro akreditace a řízení kvality, panem prof. PhDr. Janem Radimským, Ph.D., a se členy oddělení španělské filologie Ústavu romanistiky FF JU.


Ze společné diskuze vzešlo mnoho podnětů pro další prohlubování a rozšiřování doposud velmi úspěšné spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou a Universidad Nacional de Trujillo v Peru. Při příležitosti návštěvy Jihočeské univerzity pan velvyslanec rovněž slavnostně zahájil výstavu ke 100. výročí spolupráce mezi Českou republikou a Peru, která je k vidění ve vestibulu Filozofické fakulty do 12. prosince 2022. Svou přítomností na Filozofické fakultě potěšil pan velvyslanec i studentky a studenty španělského jazyka a literatury. Těm přednášel o kulturní a geografické rozmanitosti Peru a vyzval je k účasti v soutěži o Iberoamerickou cenu, která je každoročně vyhlašována diplomatickými misemi iberoamerických zemí v České republice.

Postup při výběru tématu bakalářské / diplomové práce

Prosíme studenty, aby při výběru tématu bakalářské / diplomové práce dodržovali následující postup:

 • Student si vybere z nabídky vypsaných témat a obrátí se na příslušného vyučujícího. Případně je možné navrhnout vlastní téma.
 • Téma by vždy mělo být v souladu se studovaným oborem a s odborným zaměřením vyučujícího (lingvistika, literatura, didaktika). 
 • Vyučující po dohodě se studentem vypracuje zadání práce, které následně odsouhlasí ředitel ústavu a v poslední instanci schválí děkan fakulty.
 • Sekretářka URO vloží zadání do STAGu a student si přijde vyzvednout podepsaný originál.

Pozvánka na doktorský seminář

Ústav romanistiky FF JU vás srdečně zve na doktorský seminář, který se koná ve středu 31. srpna 2022 od 9:00 hod. v seminární místnosti S8, 2. patro. 

Program:

 • Představení lexikálních funkcí Igora Mel´čuka jako nástroje pro formální zápis vztahů mezi lexikálními jednotkami 

Mgr. Ing. Kateřina Hodková

 

 • Migration des emprunts dans la terminologie juridique française

Mgr. Veronika Jodlová

 

 • Premières analyses des réponses aux questionnaires sur l´imaginaire linguistique des langues étrangères dans le système scolaire tchèque

Moïse Lemonnier

Proběhla moderovaná debata s názvem Francouzština v profesní praxi

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/francouzstina-v-profesni-praxi/img_20230208_110306.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/francouzstina-v-profesni-praxi/img_20230208_110338.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/francouzstina-v-profesni-praxi/img_20230208_110959.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/francouzstina-v-profesni-praxi/img_20230208_112120.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/francouzstina-v-profesni-praxi/img_20230208_120625.jpg,

Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU uspořádal dne 8. 2. 2023 moderovanou debatu se zástupci frankofonního byznysu ohledně užívání francouzského jazyka v profesním životě. Akce přibližující užitečnost francouzštiny v současném světě byla určena i pro zájemce o danou problematiku z řad veřejnosti, a především středoškolské studentky a studenty francouzštiny.


Na fakultě jsme přivítali významné zástupce frankofonního byznysu, kteří předali pozvaným více než 80 studentům středních škol z celého Jihočeského kraje pozitivní zprávu o dobré využitelnosti francouzštiny v profesní praxi. Na akci s tímto poselstvím vystoupili Michal Macko – ředitel Francouzsko-české obchodní komory, Roman Dušil – generální ředitel společnosti Pierre Fabre, Jaroslava Rezlerová – generální ředitelka Manpowergroup, Veronika Kormošová – ředitelka píseckého závodu společnosti Forvia a Martin Šíp – vedoucí partner advokátní kanceláře Constelius. Uvedení mluvčí představili možnosti uplatnění s francouzštinou ve svých oborech od kosmetiky, přes automotive, po právní služby, a to nejen ve firmách s francouzskou mateřskou společností.

Pořadatel Ústav romanistiky FF JU jim děkuje za účast a za povzbuzení do další práce – výuky francouzského jazyka, kterou nabízí ve 3 bakalářských a 3 magisterských studijních programech, jakož i v doktorském studijním programu Románská lingvistika.

→ Odkaz na přepis reportáže JTV: https://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/3137

Prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr., obdržela od rektora JU pamětní medaili

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/dscf6732.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/prof_-radimska-pametni-medaile.jpg,

V úterý 21. 12. 2021 obdržela paní prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr., pamětní medaili ke 30. výročí JU. 


Profesorka Jitka Radimská založila na nově vzniklé Jihočeské univerzitě významné a uznávané romanistické pracoviště – Ústav romanistiky FF JU, v jehož čele dlouhá léta působila. Díky jejímu pracovnímu i osobnímu nasazení získala jihočeská romanistika, která má pregraduální studijní programy, doktorské studium a habilitační práva, uznání v odborných kruzích nejen u nás, ale i v zahraničí. Paní profesorka se nadále věnuje výuce a výzkumu v oblasti frankofonní literatury a je velkou oporou mladým vědeckým pracovníkům a doktorandům, kteří u ní vždy mají dveře otevřené, stejně jako učitelé nebo její bývalí žáci.


Paní profesorce srdečně blahopřejeme!

Quebecké dny v Českém Krumlově

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/quebecke-dny/20221023_174920524_ios.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/quebecke-dny/20221023_175128888_ios.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/quebecke-dny/20221023_175335422_ios.png,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/quebecke-dny/20221023_175858605_ios.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/quebecke-dny/20221023_180433652_ios.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/quebecke-dny/20221023_180817974_ios.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/quebecke-dny/20221023_182133013_ios.jpg,

Romanisté z českých a kanadských univerzit se setkali na Journées québécoises à Český Krumlov – mezinárodní konferenci frankofonní románské lingvistiky, literatury a translatologie za účasti šesti významných zvaných řečníků z kanadských univerzit.


Ve dnech od 20. do 23. října 2022 uspořádala tři romanistická pracoviště českých univerzit s podporou spolku Gallica z.s. mezinárodní konferenci Quebecké dny. Setkání proběhlo v prostorách českokrumlovského zámku. Mimo evropských přispěvatelů na konferenci vystoupilo 6 významných řečníků z kanadských univerzit.

Frankofonní kanadský Québec patří v mnoha odvětvích lingvistiky, literární vědy a translatologie k hlavním referenčním bodům vědecké excelence. Kontakty mezi katedrami romanistiky na českých univerzitách a kanadskými badateli byly navázány již téměř před dvaceti lety a vedly k plodné a trvalé spolupráci. Výsledkem jsou společné výzkumné projekty, publikace s velkým dopadem, doktorské práce a zavedení kurzů o francouzsko-kanadské kultuře a literatuře do studijních programů francouzských studií v České republice.

Nová paradigmata, která se od té doby objevila v Kanadě, byla reflektována českými vědci a stala se nedílnou součástí vědeckého diskurzu v této oblasti. Tento stále rostoucí zájem o výzkum Québecu ze strany romanistů je patrný i v celém středoevropském prostoru.S perspektivou dalšího rozšíření a posílení vzájemných vědeckých kontaktů tedy spojili své síly romanisté z Filozofických fakult JU, Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a zorganizovali třídenní program pro badatele z oblasti frankofonní lingvistiky, literární vědy a translatologie. Mezi 35 účastníky bylo i 6 kanadských řečníků. Odborná část programu byla doplněna o prohlídku Českého Krumlova s průvodcem, prohlídku zámeckého barokního divadla, koncert a další aktivity seznamující zahraniční hosty s místní kulturou.


Zúčastnění kanadští řečníci:

 • Mireille TREMBLAY, Université de Montréal

odborný profil – diachronní lingvistika, jazyková variace

https://recherche.umontreal.ca/en/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19306/

 • Patrick DROUIN, Université de Montréal

odborný profil – komputační terminologie

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15254/

 • Francis GINGRAS, Université de Montréal

odborný profil – dějiny francouzského jazyka a středověká frankofonní literatura

https://recherche.umontreal.ca/english/our-researchers/professors-directory/researcher/is/in15288/

 • Martine-Emmanuelle LAPOINTE, Université de Montréal

odborný profil – předávání a odkaz quebecké literatury

https://littfra.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in15336/sg/Martine%20Emmanuelle%20Lapointe/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Martine-Emmanuelle+Lapointe

 • Jean-François CHASSAY, Université du Québec à Montréal

odborný profil – quebecká a francouzská literatura

https://professeurs.uqam.ca/professeur/chassay.jean-francois/

https://cs.frwiki.wiki/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Chassay

 • Andrea OBERHUBER, Université de Montréal

odborný profil – quebecká a francouzská literatura

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15401/

Rektor Jihočeské univerzity a děkan Filozofické fakulty přijali velvyslance Argentinské republiky v ČR

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/argentinsky-velvyslanec-4-2004/1.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/argentinsky-velvyslanec-4-2004/2.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/argentinsky-velvyslanec-4-2004/3.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/argentinsky-velvyslanec-4-2004/4.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/argentinsky-velvyslanec-4-2004/5.jpg,

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. Pavel Kozák a děkan Filozofické fakulty JU prof. Ondřej Pešek v pátek 5. dubna 2024 přivítali velvyslance Argentiny v České republice J. E. Claudia Javiera Rozencwaiga a tajemníka pana Facunda Herreru. Setkání, které se konalo v prostorách JU a FF, mělo za cíl posílit dlouhodobé vztahy a kulturní výměnu mezi oběma zeměmi.


Jedním z bodů jednání bylo spolupořádání výstavy ke 100 letům diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Argentinou v prostorách JU. Podzimní expozice představí bohatou historii propojení obou zemí. Pokračovat bude i cyklus přednášek pro studenty JU s názvem Cátedra argentina.

V oblasti akademické také proběhla diskuse o existujících meziinstitucionálních dohodách s argentinskými univerzitami (zejména Universidad Nacional de San Martín a Universidad de Morón, Buenos Aires; k rozvoji spolupráce více zde) a možnostech jejich rozšíření (vedle španělské filologie i na další obory). Zástupci obou stran se shodli na potřebě posílení výměn studentů a akademiků nejen z projektů Erasmus+ a institucionálních programů, ale i v rámci Letní školy slovanských studií a dalších.

Toto setkání představuje významný krok k prohloubení pokračující spolupráce mezi Českou republikou a Argentinou a Jihočeskou univerzitu těší, že se na něm bude aktivně podílet formou vzdělávacích i kulturních aktivit.


Seznam účastníků:

Velvyslanectví Argentinské republiky v České republice

 • J. E. Claudio Javier Rozencwaig – velvyslanec Argentinské republiky v České republice
 • pan Facundo D. Herrera – vedoucí kulturního, obchodního a politického oddělení

Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. – rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. – prorektor pro zahraniční vztahy JU

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. – děkan a zástupce vedoucího Ústavu romanistiky
 • doc. PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj
 • prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. – proděkan pro akreditaci a řízení kvality a vedoucí Ústavu romanistiky
 • PhDr. Jana Pešková, Ph.D. – vedoucí oddělení španělského jazyka a odborná asistentka Ústavu romanistiky
 • Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D. – odborná asistentka Ústavu romanistiky a koordinátorka pro spolupráci s Argentinou

Romanisté oslavili své 30. výročí

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/1.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/2.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/3.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/4.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/5.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/6.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/7.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/8.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/9.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/10.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/11.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/12.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/13.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/14.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/img_20220610_092911.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/img_20220610_093009.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/img_20220610_093313.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/romanistika_slavi/img_20220610_094252.jpg,

Ve dnech 9. a 10. 6. 2022 proběhla na půdě Filozofické fakulty JU oslava 30. výročí vzniku jihočeské romanistiky. Připravená výstava připomenula zásadní momenty a vývoj studia románských jazyků na jihu Čech od roku 1991, kdy byla založena Katedra romanistiky na Pedagogické fakultě JU, až po současné působení Ústavu romanistiky na Filozofické fakultě JU, který byl založen 1. 9. 2007. Další bohatý program byl věnován především středoškolákům, kteří se francouzštinu, španělštinu nebo italštinu již učí.


Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU připravil na červen pestrou výstavu mapující vývoj jejich pracoviště, která byla společně s celou oslavou slavnostně zahájena ve čtvrtek 9. 6. ve vestibulu Filozofické fakulty JU. Kromě vzpomínání na uplynulých 30 let nechybělo ani narozeninové blahopřání jihočeské romanistice do let budoucích, které bylo doprovozeno symbolickým křtem pamětní knihy.

V pátek 10. 6. dorazilo na 200 středoškolských studentů, pro které byl připraven zábavný program plný interaktivních her, které přiblížily francouzskou, italskou a španělskou kulturu a jazyk. Studenti, absolventi i zájemci z řad široké veřejnosti se setkali s rodilými mluvčími a vyučujícími Ústavu romanistiky FF JU. Nechybělo ani romanistické kino nebo komentovaná prohlídka budovy FF JU a kampusu. Hlavním bodem pátečního programu byly dvě velké besedy s bývalými studenty pojmenovaná Na vlnách FrItES. Pozvání přijalo celkem 16 úspěšných absolventů francouzštiny, španělštiny a italštiny, kteří zavzpomínali na své studium a pohovořili o svém uplatnění na trhu práce a dalších aktivitách spjatých s románskými jazyky. Završení oslav s muzikou a tancem vypuklo téhož dne večer v univerzitním klubu Kampa.

Soutěž pro studenty - 27. ročník Iberoamerické ceny

Soutěž pro vysokoškolské studenty o cenu za nejlepší esej na libovolné téma související s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem vyhlásila v rámci 27. ročníku Iberoamerické ceny velvyslanectví iberoamerických zemí v ČR. Esej psaná ve španělštině nebo portugalštině se odevzdává v elektronickém formátu do 28. února 2022 a podmínkou je, aby žádný z těchto jazyků nebyl pro autora jazykem mateřským. Odborná porota výsledky vyhlásí v průběhu dubna 2022. Bližší informace naleznete v níže přiloženém vyhlášení (česky; španělsky nebo portugalsky).


 • .pdf ke stažení → ZDE (CZ)

 • .pdf ke stažení → ZDE (ES)

 • .pdf ke stažení → ZDE (PT)

 

 

Španělština ve střední Evropě: mezinárodní workshop

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spanelstina-ve-stredni-evrope/1698062754483.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spanelstina-ve-stredni-evrope/1698062754504.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spanelstina-ve-stredni-evrope/1698062754527.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spanelstina-ve-stredni-evrope/1698062754543.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spanelstina-ve-stredni-evrope/1698062754561.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spanelstina-ve-stredni-evrope/1698062754576.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spanelstina-ve-stredni-evrope/1698062754593.jpg,

visegrad_fund_logo_blue_800px-1

Dne 19. 10. 2023 se na Filozofické fakultě JU konal mezinárodní workshop «El español como lengua extranjera en Europa Central (2004-2020). Enfoque demolingüístico». Na workshopu vystoupili hispanisté z několika evropských univerzit: Jagelonské univerzity v Krakově (prof. Andrzej Zieliński), Slezské univerzity v Katovicích (dr. Cecylia Tatoj), Univerzity v Szegedu (prof. Tibor Berta), Univerzity Komenského v Bratislavě (dr. Mária Medvecká, dr. Radana Štrbáková), Univerzity v Heidelbergu (dr. Héctor Álvarez Mella) a Jihočeské univerzity (dr. Jana Pešková, Ústav romanistiky FF JU).


Cílem workshopu bylo seznámit s dílčími výsledky projektu Spanish as a foreign language in Central Europe: A demolinguistic approach (2004–2020), v němž je mapována pozice španělštiny jako cizího jazyka ve vzdělávacích systémech České republiky, Polska, Maďarska a na Slovensku v kontextu ostatních cizích jazyků vyučovaných v jednotlivých zemích. Více zde. Workshop byl zorganizován z prostředků grantu Mezinárodního visegrádského fondu (International Visegrad Fund).

Akce se účastnili studenti a vyučující španělštiny z univerzitních pracovišť a škol ze zemí střední Evropy a Španělska. Mezinárodní účast byla zajištěna i díky možnosti online připojení.  Workshop zahájili proděkan pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., a proděkan pro akreditace a řízení kvality a ředitel Ústavu romanistky FF JU, prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. Podporu projektu vyjádřili rovněž zástupci jedné z nejvýznamnějších institucí zabývající se výukou španělského jazyka Instituto Cervantes – za Instituto Cervantes v Praze pan Gonzalo Manglano De Garay, za Instituto Cervantes v Bratislavě paní Isabel Iglesias Blanco, kteří se účastnili online.

Během workshopu konaného na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích byla věnována pozornost studiu španělštiny v oblasti primárního vzdělávání (ISCED1) a sekundárního vzdělávání (ISCED 2/3). Na duben 2024 je plánován workshop v Bratislavě, kde bude problematika výuky cizích jazyků v daných zemích rozšířena i na oblast vysokého školství.  Celý projekt je součástí obsáhlejšího projektu Spanish in Europe (více zde), jehož cílem je podat kvantitativní a kvalitativní popis jazykové a kulturní geografie španělštiny a jejích mluvčích se zvláštním zaměřením na dynamiku migrace, demografie a vzdělávání.

Stipendium - možnost žádat o stipendia italské vlády na AR 2023-2024

Milé studentky, milí studenti,

 

byla vyhlášena možnost žádat o stipendia italské vlády pro české studenty na akademický rok 2023-2024.

 

Žádosti je možné podávat do 9. června do 14 hodin prostřednictvím portálu Study in Italy

https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

na kterém je dostupná také vyhláška a veškeré potřebné informace a kontakty v italštině a angličtině.

 

Se srdečným pozdravem

 

Ivana Carrai

Segreteria eventi / Sekretariát kulturních akcí

 

Istituto Italiano di Cultura – sezione culturale dell‘Ambasciata d’Italia a Praga

Italský kulturní institut – kulturní oddělení Italského velvyslanectví v Praze

Šporkova 14, 118 00 PRAHA 1

Tel. 00420/257 090 681

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http:   www.iicpraga.esteri.it

Textové struktury a diskurzní vztahy

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/textove-struktury/20221201_104736.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/textove-struktury/20221201_104950.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/textove-struktury/img-20221201-wa0000.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/textove-struktury/img-20221201-wa0008.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/textove-struktury/img-20221201-wa0009.jpg,

Společný workshop výzkumného centra FF JU Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu a Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK.


1. 12. 2022 proběhl na FF JU společný workshop „Textové struktury a diskurzní vztahy“ Výzkumného centra FF JU a Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Přednášející se ve svých vystoupeních zaměřili na otázky globálních textových struktur a jejich vztahu k lokálním jevům, na analýzu textových konektorů a na teoretická východiska celostních přístupů k analýze jazyka a textu. S ohledem na zaměření obou pracovišť byla reflektována i role komputačních nástrojů pro výklad textových a diskurzních jevů.

Na úvod bylo představeno nové tematické číslo časopisu Écho des études romanes: „Linguistique textuelle – linguistique de corpus“, na kterém se podíleli francouzští a čeští autoři (https://www.eer.cz/current_issue.php). Mezi českými autory figurují zástupci obou pracovišť, která tento společný workshop pořádala (Výzkumné centrum FF JU a Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK).

Udělení Řádu akademických palem JUDr. Mgr. Ivovi Petrů, Ph.D.

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/oceneni/foto-c_-1.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/oceneni/foto-c_-2.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/oceneni/foto-c_-3.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/oceneni/foto-c_-4.jpg,

U příležitosti mezinárodního dne frankofonie (20. března) proběhlo v pondělí 21. března 2022 na Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze předávání francouzských vyznamenání Řádu akademických palem (Ordre des Palmes académiques). Jedná se o nejstarší civilní francouzské vyznamenání, které je udělováno za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře a také za přínos k šíření francouzského jazyka a kultury.

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D., člen Ústavu romanistiky FF JU a dlouholetý předseda Alliance française Jižní Čechy, obdržel z rukou francouzského velvyslance insignie řádu v hodnosti rytíře.

Úspěch studentky Kláry Nikitínské v soutěži Premio Iberoamericano

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/iberoamericka_cena/klara.png,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/iberoamericka_cena/reditelna-1.png,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/iberoamericka_cena/diplomaticky-sbor.png,

Bronzový úspěch studentky Kláry Nikitínské v prestižní soutěži Premio Iberoamericano

27. ročník soutěže o Iberoamerickou cenu, udělovanou za nejlepší esej na libovolné téma z oblasti umění, historie, kultury či literatury, přinesl Filozofické fakultě historicky první umístění na stupních vítězů. Odbornou porotu složenou z představitelů velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice oslovil literární příspěvek na téma El feminismo en las obras de Federico García Lorca z pera studentky Ústavu romanistiky.


Ve své eseji se Klára Nikitínská zamýšlí nad postavením žen v Lorkových dílech La casa de Bernarda Alba, Yerma a Doña Rosita, la soltera, a zajímá ji především otázka potlačování ženství, význam panenství a postavení svobodné ženy v Lorkově éře. Výstižně však poukazuje také na nadčasovost vykreslení ženských postav, jejichž úděl nazírá i v kontextu moderní doby a české společnosti.

Esej byla třetím místem oceněna pro svou originalitu a aktuálnost na slavnostním předávání cen ve Vlasteneckém sále Karolina dne 12. května 2022. Při této příležitosti se studentka seznámila se zástupci diplomatického sboru iberoamerických zemí, s nimiž krátce pohovořila na téma své práce.

Kláře blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci a věříme, že její úspěch (a finanční odměna, kterou získala) bude inspirovat a motivovat i další studentky a studenty k účasti v nadcházejících ročnících.

Rozhovor s Klárou Nikitínskou a dalšími finalistkami letošního ročníku si můžete ve španělštině poslechnout na Radio Prague International.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1