• Úvod
 • URO - Filozofická fakulta JU

10 let spolupráce s Argentinou

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/1-20220604_110521.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/2-20220604_141324.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/3-img_20220609_142843.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/4-20220610_101348.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/5-img-20220613-wa0005.jpg,

Ve dnech 3.–13. června 2022 hostila Filozofická fakulta JU argentinské kolegy z Universidad Nacional de San Martín a Universidad de Morón, Buenos Aires.

Bohatý program návštěvy zahájili Dr. Gabriela Leighton a Dip. Rodrigo Jimeno přednáškou na téma Využití konceptuální mapy jako strategie pro porozumění textu u příležitosti setkání Asociace učitelů španělštiny na FF JU. Se svým příspěvkem o česko-argentinských zahraničních vztazích zde vystoupil i kulturní atašé Velvyslanectví Argentiny v Praze, Facundo Herrera, či vyučující a studenti Ústavu romanistiky.

Odborné semináře doplnila formální jednání o dalším rozvoji spolupráce s děkanem, proděkany a španělskou sekcí romanistiky FF JU. Jednalo se o posílení spolupráce v oblasti studentských mobilit, zapojení argentinských univerzit do projektu LegTerm a společném programu Erasmus Mundus.

Pro žáky středních škol, kteří se účastnili oslav 30letého výročí Ústavu romanistiky, argentinští kolegové připravili řadu tematických aktivit: ukázku přípravy mate, argentinské stolní hry (např. truco), či zábavný kvíz na argentinské reálie.

Pracovní program završila on-line konference II Congreso y VI Jornadas Internacionales de Didáctica de la Fonética y la Fonología de Lenguas Extranjeras s účastí členek Ústavu romanistiky a oficiální přijetí Dr. Leighton a Dip. Jimena na argentinském velvyslanectví v Praze. Věříme, že i dalších 10 let vzájemné spolupráce přinese studentům a pracovníkům FF JU mnoho atraktivních příležitostí.

Argentinský velvyslanec přednášel studentům španělského jazyka

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/1.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/2.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/3.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/4.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/5.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/6.jpg,

Dne 7. října 2022 podruhé navštívil Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity J. E. pan Roberto Alejandro Salafia, velvyslanec Argentinské republiky v ČR, aby se setkal se studentkami a studenty španělského jazyka a literatury. Těm přednášel na téma Malvínských ostrovů a vyzval je k účasti v soutěži o Iberoamerickou cenu, která je každoročně vyhlašována diplomatickými misemi iberoamerických zemí v České republice. Součástí návštěvy bylo také oficiální přijetí zástupci vedení fakulty a španělské sekce Ústavu romanistiky, při kterém byl projednán další rozvoj vzájemné spolupráce ve vědecko-vzdělávací i kulturní oblasti.

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/1_-dm-i.jpg, Mgr. Denisa Michalinová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/2_-dm-ii.jpg, Mgr. Denisa Michalinová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/3_-jk-i.jpg, Mgr. Jakub Kalivoda
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/4_-jk-ii.jpg, Mgr. Jakub Kalivoda
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/5_-nj-i.jpg, Bc. Natálie Jaszová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/6_-nj-ii.jpg, Bc. Natálie Jaszová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/7_-fs-i.jpg, Mgr. František Schwarz
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/8_-fs-ii.jpg, Mgr. František Schwarz

Komise Grantové agentury FF JU, jmenovaná děkanem rovněž pro posouzení návrhů na udělení Ceny děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doporučila k ocenění čtyři nominované práce. Komise Grantové agentury FF JU shledala všechny předložené práce jako práce mimořádně kvalitní.

Cenu děkana za vynikající diplomovou práci získali:


Oceněným gratulujeme!

Další prohloubení spolupráce mezi Filozofickou fakultou JU a Universidad Nacional de Trujillo v Peru

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/1.jpg, Udělení čestných insignií delegaci FF JU
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/2.jpg, Uvítací akt a udělení čestných insignií delegaci FF JU za rozvoj mezinárodní spolupráce
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/3.jpg, Setkání se studenty a vyučujícími Facultad de Eduación y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/4.jpg, Setkání se studenty a vyučujícími Facultad de Eduación y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/5.jpg, Návštěva archeologicky významné lokality Huaca del Sol a Huaca de la Luna.
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/6.jpg, Představení aktivit Archeologického ústavu FF JU na Facultad de Ciencias de Comunicación Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/7.jpg, Návštěva Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/8ii.jpg, Podpis Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oboru Historie a archeologie za účasti rektora Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlose Alberta Vásqueze Boyera, a proděkana pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, PhDr. Pavla Krále, Ph.D.
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/9.jpg, Zástupci obou univerzit při podpisu Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oborech historie a archeologie
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/10.jpg, Delegace FF JU a Juan Polo Huacacolqui, ředitel odboru mezinárodních vztahů Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/11.jpg, Hlavní náměstí (Plaza de Armas) ve městě Trujillo

Zástupci FF JU navštívili ve dnech 20. 7. – 1. 8. 2022 partnerskou univerzitu Universidad Nacional de Trujillo v Peru. Prvním cílem cesty bylo prohloubení stávající spolupráce mezi Ústavem romanistiky FF JU a Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Dalším cílem cesty bylo rozšíření stávající spolupráce na oblast archeologie


Návštěvy se zúčastnili PhDr. Pavel Král, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, vyučující Ústavu romanistiky FF JU – PhDr. Jana Pešková, Ph.D., a Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D., a vyučující Archeologického ústavu FF JU – doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., a PhDr. Jan John, Ph.D.  

Prvním cílem cesty bylo prohloubení stávající spolupráce mezi Ústavem romanistiky FF JU a Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación realizované v rámci projektu Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ (2020–2023) a Dohody o studentských mobilitách. Na úvodním slavnostním aktu peruánská strana ocenila dosavadní spolupráci mezi oběma institucemi udělením čestných insignií Universidad Nacional de Trujillo členům delegace FF JU. Delegaci FF JU dále přijala děkanka Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Dra. Aurea Elizabeth Rafael Sánchez. Během několika jednání se zástupci shodli na oboustranném zájmu pokračovat v navázané spolupráci. Cílem obou institucí je kontinuální podpora zahraničních mobilit, včetně mobilit virtuálních, a posílení spolupráce prostřednictvím společných vědecko-výzkumných projektů v oblasti španělské filologie. Vyučující Ústavu romanistiky FF JU spolu s proděkanem Pavlem Králem se také setkali s peruánskými studenty španělské filologie, prezentovali možnosti studia na FF JU a dílčí výsledky výzkumu realizovaného v oblasti textových struktur a diskurzních vztahů v kontrastivní perspektivě. Dále se studenty diskutovali o výhodách studia v rámci erasmového pobytu na Jihočeské univerzitě. Na zimní semestr 2022/2023 jsou plánovány dvě incomingové mobility peruánských studentek na FF JU podpořené projektem Erasmus+, a jedna mobilita studentky FF JU na UNT podpořená projektem Freemover.  

Dalším cílem cesty bylo rozšíření stávající spolupráce na oblast archeologie. Peruánská strana projevila zájem o využití moderních technologií pro výzkum archeologicky významných lokalit z dob předinckých kultur. Konkrétní možnosti využití těchto technologií, včetně společných doktorských projektů, byly intenzivně diskutovány během návštěv těchto lokalit a následných jednání mezi zástupci Archeologického ústavu FF JU a Facultad de Ciencias Sociales (Dr. Luis Coronado Tello). Výsledkem těchto aktivit bylo podepsání Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oborech historie a archeologie za účasti rektora Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlose Alberta Vásqueze Boyera, a prorektorů pro studijní záležitosti a rozvoj. Jeho prostřednictvím obě strany formalizovaly zájem na dalším posílení navázaných kontaktů.    

Spolupráce Filozofické fakulty FF JU s Universidad Nacional de Trujillo byla navázána v roce 2018 a je intenzivně podporována i ze strany Velvyslanectví Peruánské republiky v Praze.

Děkan FF JU byl jmenován profesorem pro obor Románské jazyky

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_6249_sal.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7292_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7293_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7301_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/img-20220617-wa0001-5988468a.jpeg,

Dne17. 6. 2022 byly v Karolinu předány jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol je jmenoval v úterý dne 7. června 2022 prezident republiky Miloš Zeman.

Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy, a to pro obor Románské jazyky.


Prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., patří mezi přední odborníky v oborech románské jazyky, francouzská a obecná lingvistika. Odborná pedagogická a výzkumná činnost profesora Peška započala již roku 1999 na pozici odborného asistenta Katedry romanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, od roku 2008 působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, kde nyní již čtvrtým rokem zastává funkci děkana. Předtím zde vykonával činnost proděkana pro studium (od r. 2013) a ředitele Ústavu romanistiky (od r. 2010). Za svého pedagogického působení vede bakalářské a diplomové práce, z nichž několik desítek bylo úspěšně obhájeno. Působí rovněž jako školitel studentů doktorského studia Románských jazyků, jehož je i garantem, stejně jako garantuje např. studium navazujícího magisterského studijního programu Románská filologie. V roce 2012 úspěšně završil habilitační řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl jmenován docentem pro obor Románské jazyky. Bohatá je jeho badatelská činnost vyznačující se velkým množstvím publikací, účastí v grantových projektech nebo členstvím v několika vědeckých radách či redakčních komisích. V roce 2014 obdržel významné francouzské vyznamenání Řád akademických palem, který se uděluje za zásluhy ve vzdělávání, vědě a kultuře. 

Delegace FF JU na Université de Montréal v Kanadě

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/montreal/uni.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/montreal/montreal.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/montreal/montreal-ii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/montreal/knihovna.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/montreal/kolo.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/montreal/ucebna.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/montreal/selfie.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/dekanat/montreal/canadiens.jpg,

Ve dnech 26. 11. až 2. 12. 2023 uskutečnila delegace FF JU pracovní návštěvu Université de Montréal v Kanadě s cílem prohloubit spolupráci navázanou v roce 2018.


Ve dnech 26. 11. a 2. 12. 2023 přeletěla tříčlenná delegace z naší fakulty Atlantický oceán. Cílem cesty byla Kanada, konkrétně Montréal a tamní Université de Montréal (UdeM). S touto největší frankofonní univerzitou mimo Francii spolupracuje Filozofická fakulta JU již od roku 2018. Navázaná spolupráce pokračuje navzdory covidovým peripetiím, nejlepším dokladem je úspěšná vědecká konference „Journées quebécoises“ uspořádaná za účasti šesti quebeckých kolegů v Českém Krumlově v říjnu loňského roku.

S cílem upevnit a prohloubit navázanou spolupráci vyrazili do Montréalu prof. PhDr. Ondřej Pešek, PhD., děkan FF JU; PhDr. Jan Radimský, PhD., ředitel Ústavu romanistiky FF JU a proděkan pro akreditace a řízení kvality; a JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D., vedoucí oddělení francouzské filologie Ústavu romanistiky FF JU a předseda spolku Alliance française Jižní Čechy (AF JČ).

Program cesty byl bohatý na formální setkání na tamní Filozofické a Přírodovědecké fakultě (Faculté des Arts et des Sciences) i neformální utužování vztahů nad dobrým jídlem na různých místech pulzující metropole frankofonní Kanady. Delegace navštívila různá univerzitní pracoviště, vedle fakultních prostor ocenila výborně fungující univerzitní knihovnu. Setkala se se zástupci obou hlavních oblastí spolupráce, tedy kolegy z Ústavu frankofonních literatur (Département des littératures de langue française) a z Ústavu lingvistiky a překladu (Département de linguistique et de traduction), jakož i s kolegy, kteří mají na starost zahraniční spolupráci a mezinárodní výměny.

S kolegy byl diskutován možný rozvoj spolupráce v pedagogické a vědecké rovině, stejně jako možnosti studentských i výukových mobilit. Ve vědecké oblasti se otevírají nové cesty např. v projektu výzkumu historie výuky francouzského jazyka, jakož i v oblasti výzkumu starofrancouzské a provensálské literatury. Podobně jako při výzkumu právní terminologie v projektu LegTerm, který prof. Radimský a dr. Petrů představili v rámci prestižního semináře RALI-OLST.

V oblasti mobilit je v plánu recipročně rozvíjet stáže a studijní pobyty quebeckých studentů na JU resp. českých studentů na UdeM, delegace o tom hovořila mj. s Adèle Blanchard, která úspěšně uskutečnila tříměsíční stáž v Českých Budějovicích na jaře letošního roku.

Delegace odjela domů s dobrým pocitem řádně odvedené práce, a také bohatší o kulturní zážitky, když si nenechala ujít hokejový zápas místních Canadiens ve věhlasné NHL. Ti svůj zápas sice prohráli, spolupráce mezi FF JU a UdeM má ale před sebou bezesporu úspěšnou budoucnost!

Doktorský seminář

Ústav romanistiky FF JU Vás srdečně zve 

na DOKTORSKÝ SEMINÁŘ,

který se koná v pondělí 29. ledna 2024 od 9:00 hod. 

ve fakultní zasedací místnosti Z1 (2. patro). 

JMÉNO TÉMA ČAS
Mgr. Alessandra Bonsignori ChatGPT jako nástroj pro podporu terminologického výzkumu při vypracovávání standardizovaných definic 9:00 - 9:30
Mgr. Noemi Koreňová

Kohézia a koherencia v naratívnych textoch. Formálna a tematická analýza

9:30 - 10:00

Lemonnier Moïse

Présentation des chiffres de l'année 2023/24 sur l'apprentissage des langues étrangères en République tchèque 10:00 - 10:30
Mgr. Kristýna Jurišová Jazykový obraz světa ve frazeologii 10:30 - 11:00

Doktorský seminář - Románské jazyky

Ústav romanistiky FF JU Vás srdečně zve 

na DOKTORSKÝ SEMINÁŘ - Románské jazyky,

který se koná v pondělí 29. ledna 2024 od 9:00 hod. 

ve fakultní zasedací místnosti Z1 (2. patro). 

JMÉNO TÉMA ČAS
Mgr. Alessandra Bonsignori ChatGPT jako nástroj pro podporu terminologického výzkumu při vypracovávání standardizovaných definic 9:00 - 9:30
Mgr. Noemi Koreňová

Kohézia a koherencia v naratívnych textoch. Formálna a tematická analýza

9:30 - 10:00

Lemonnier Moïse

Présentation des chiffres de l'année 2023/24 sur l'apprentissage des langues étrangères en République tchèque 10:00 - 10:30
Mgr. Kristýna Jurišová Jazykový obraz světa ve frazeologii 10:30 - 11:00

ENI France est à la recherche d'un.e : Conseiller commercial sédentaire H/F

Notre société, franchisée ENI France, s’emploie à la commercialisation et la vente de gaz et d’électricité auprès de PME et PMI, d’artisans et d’industries sur le secteur Ile de France Ouest- Normandie. Dans le cadre du développement de notre activité, nous souhaitons consolider notre équipe commerciale avec de nouveaux collaborateurs (H/F).

 

Vos missions :

 • Apporter des solutions énergétiques adaptées à chaque entreprise
 • Organiser et développer votre portefeuille de clients et d’acheteurs sur le secteur confié
 • Mettre en place une veille de marché efficace
 • Conseiller les entreprises selon leurs besoins énergétiques et les particularités propres à leurs activités
 • Répondre à toutes les demandes internes et externes relatives aux dossiers en cours
 • Négocier et préparer les propositions commerciales et contrats

 

Ce qui est indispensable pour réussir :

 • Vous savez susciter l’intérêt et être à l’aise avec différents interlocuteurs
 • Vous avez une vraie fibre commerciale et aimez travailler en équipe
 • Maîtriser les outils informatiques et le pack office
 • Être à l’aise avec le maniement des chiffres et des statistiques
 • Être en mesure de retenir beaucoup d’informations
 • Avoir un niveau de français irréprochable tant à l’écrit qu’à l’oral
 • Rigoureux, organisé et réactif, vous avez un sens aigu du service et du contact (multiples interlocuteurs)
 • Vous avez un sens de l’adaptation rapide et faite preuve de volonté

 

Ce que l’on peut vous proposer :

 • Une formation aux techniques de prospection et aux marchés de l’énergie
 • Une équipe dynamique et ambitieuse
 • Un environnement de travail agréable à Prague, en République Tchèque
 • L’appartenance à un groupe international, reconnu dans le domaine de la fourniture d’énergie
 • Un marché attrayant, actif, grandissant avec une clientèle aux profils variés

Durée : CDD 12 Mois / Renouvelable en CDI

Rémunération : Rémunération fixe : 38000 Kc brut / mois + variable : commissions non plafonnées

Horaires : Période de travail de 8 heures

Expérience :  Commercial Junior / Récemment diplômé(e)

Lieu : Thamova 11, 186000 Karlin, Prague, République Tchèque

Date d’embauche : 30 août 2021


Adresser CV + lettre de motivation

Mme Camille LACOMME, responsable du recrutement et développement commercial

Tel : +420 731 011 939

Mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Filozofická fakulta přivítala španělského velvyslance

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/velvyslanci/velvyslanec-esp-i.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/velvyslanci/velvyslanec-esp-ii.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/velvyslanci/velvyslanec-esp-iii.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/velvyslanci/velvyslanec-esp-iv.jpg,

Jak vnímají studenti návrat k prezenční výuce? Jaké výhody přináší studium v „rodinném“ prostředí regionální univerzity? I na tato témata hovořil španělský velvyslanec se studenty a představiteli FF JU.


Středeční odpoledne dne 16. 3. 2022 se neslo v duchu již druhé návštěvy španělského velvyslance, J. E. pana Angela Lossady Torres-Quevedo, na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Spolu s atašé pro vzdělávání, paní Amayou Cal Linares, a obchodním radou, panem Josém Manuelem Revueltou Lapique, byli přijati prorektorkou pro zahraniční vztahy, paní doc. Radkou Závodskou, děkanem Filozofické fakulty, doc. Ondřejem Peškem, proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj, dr. Pavlem Králem, a ředitelem Ústavu romanistiky, prof. Janem Radimským. Při představování univerzity pana velvyslance zaujala široká nabídka programů dvojího diplomu i rozvojové projekty zaměřené na podporu internacionalizace vědy, učitelství a lidských zdrojů ve spolupráci se španělskými univerzitami.

V příjemné atmosféře se nesla i druhá část programu, při níž pan velvyslanec, obchodní rada i atašé pro vzdělávání vyzpovídali studenty programů Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod a Španělský jazyk a literatura, jak vnímají návrat k prezenční výuce. Studentky z Universidad de Salamanca, které po roce stráveném na JU získají ke španělskému diplomu také český, pak ocenily vřelé prostředí Filozofické fakulty.

Paní dr. Pešková za španělskou sekci Ústavu romanistiky na závěr od Jeho Excelence s velkým potěšením přijala pozvání na španělské velvyslanectví, kam se studenti španělštiny v doprovodu svých vyučujících vypraví seznámit s fungováním zastupitelského úřadu a španělsko-českými obchodními vztahy.

         

Filozofickou fakultu navštívila delegace ze španělské ambasády a Instituto Cervantes

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/01.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/02.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/03.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/04.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/05.jpg,

Dne 30. listopadu 2022 na své půdě Filozofická fakulta Jihočeské univerzity přivítala delegaci ze španělské ambasády a Instituto Cervantes. Fakultu svou návštěvou poctil J. E. pan Alberto Moreno Humet, velvyslanec Španělského království v ČR, kterého doprovodila atašé pro vzdělávání Amaya Cal Linaresaby a ředitel Instituto Cervantes Gonzalo Mangalo de Garay.


Po oficiálním přijetí zástupci vedení fakulty a oddělení španělské filologie Ústavu romanistiky, během kterého obě strany ocenily dlouhodobou a intenzivní spolupráci Filozofické fakulty s partnerskými univerzitami ve Španělsku, pan velvyslanec krátce pohovořil se studentkami a studenty španělského jazyka a literatury. Ti tak měli během přátelské diskuze příležitost se pana velvyslance zeptat, proč se rozhodl působit právě v diplomatickém odvětví či jaké jsou nejdůležitější předpoklady pro vykonávání úlohy velvyslance.

Konzultační hodiny ve zkouškovém období ZS 2023-2024

Milé studentky, milí studenti,

během zkouškového období ZS 2023/2024 budou konzultační hodiny akademických pracovníků URO opět probíhat vždy po předchozí dohodě e-mailem nebo přes MS Teams.

Neplatí nyní tedy automaticky obvyklé časy, na které jste byli zvyklí během semestru.

Přejeme Vám všem úspěšný vstup do nového roku a do zkouškového období.

Na FF JU proběhla konference Francouzsko-česká setkávání v proměnách času

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/francouzsko-ceska_setkavani/foto1-spolecny-koktejl-v-kavarne-lanna-cafe.jpg, Společný koktejl v kavárně Lanna Café
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/francouzsko-ceska_setkavani/foto2-exkurze-do-klasterni-knihovny-ve-vyssim-brode.jpg, Exkurze do klášterní knihovny ve Vyšším Brodě
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/francouzsko-ceska_setkavani/foto3-exkurze-do-klasterni-knihovny-vyssi-brode-2.jpg, Exkurze do klášterní knihovny ve Vyšším Brodě
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/francouzsko-ceska_setkavani/foto4-prohlidka-ceskeho-krumlova.jpg, Prohlídka Českého Krumlova

Stejně jako včera, tak i dnes čtení knih z různých kulturních oblastí přitahuje pozornost literárních teoretiků i běžných čtenářů. Listování knihami se pak může stát vyzváním na cestu: Jet do Čech číst a překládat... / Jet do Francie za novým poznáním! 8. mezioborová konference Francouzsko-česká setkávání v proměnách času se zaměřila na Francii v Čechách a Čechy ve Francii a jejich setkávání v průběhu času.


Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích uspořádaly ve dnech od 16. 9. do 19. 9. 2022 konferenci Francouzsko-česká setkávání v proměnách času.Konference byla formálně zahájena v sobotu 17. 9., následovaly příspěvky pod tematickou sekcí „Knihy a knižní sbírky jako svědci čilých vztahů a vzájemných výměn mezi Francií a českými zeměmi“. Součástí programu byla i exkurze do Vyššího Brodu, kde účastníci navštívili klášterní knihovnu.

V neděli 18. 9. pokračovaly přednášky na téma „Překlad jako prostředník kulturní francouzsko-české výměny“. Návštěvníci po přednáškách na FF JU tentokrát navštívili Český Krumlov a barokní operu La Vaghezza del Fato (Giovanni Buonaventura Viviani) v zámeckém divadle.

V pondělí 19. 9. byly představeny poslední dvě sekce – „Francouzská a česká literatura a kultura, jejich vzájemná inspirace“ a „Respektované nebo opomíjené osoby a osobnosti jakékoli oblasti lidské činnosti mezi českými frankofily a francouzskými čechofily“. Závěrem dne byla 8. mezioborová konference slavnostně ukončena.

Konference navázala na tradici sympozií k dějinám knižní kultury (1999 – Český Krumlov, 2002 – Jindřichův Hradec, 2005 – České Budějovice, 2008 – Praha, 2011 – Oponice na Slovensku, 2014 – Český Krumlov, 2017 – Brno). Sympozia byla zaměřena na studium šlechtických, klášterních a měšťanských knihoven a umožnila vědeckou výměnu mezi badateli a vyučujícími, kteří se zajímají o kulturní historii v interdisciplinárním a mezinárodním kontextu.

 • 1
 • 2

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1