Ústav
česko-německých areálových studií a germanistiky

Řešené projekty

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

2020–2022

"Mezinárodní double degree studijní program pro germanistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Pasov"

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS 2014–2020.
Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Vedoucí projektu


2016–2019

„Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit./Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS 2014–2020.

Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Vedoucí projektu


2012–2014

"Proměny etnické a kulturní identity českých přistěhovalců ve Spojených státech amerických“

Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze

Odpovědná řešitelka


2009–2011

„MIG-KOMM-EU – Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa“

Vědeckovýzkumný projekt Evropské unie EU 504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP, garant a hlavní řešitel: Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V. Ansbach – Berlin – Jena

Spoluřešitelka


2005–2007

"Čechoamerická periodika"

Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/05/2402, řešitelské pracoviště: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Odpovědná řešitelka


2005–2006

"Národnostní, sociální a ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století"

Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze

Odpovědná řešitelka


2004–2006

"Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu"

Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/04/1034, řešitelské pracoviště: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta

Spoluřešitelka


1986–1989

„Jazyk jako prostředek společenské komunikace, jeho úloha ve struktuře řízení společenských procesů a při formování společenského vědomí“

Státní výzkumný úkol IX - 8 – 7, řešitelské pracoviště: ÚJČ ČSAV Praha

Spoluřešitelka

 

doc. Dr. habil. Jürgen Eder

zřízení DAAD – partnerství s univerzitou Augsburk, které zahrnuje nejen výměnné stáže hostujících docentů a profesorů, ale i vzájemnou vědeckou spolupráci.


2020–2022

"Mezinárodní double degree studijní program pro germanistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Pasov"

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS 2014 – 2020.

Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Spoluřešitel


2016–2019

„Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit./Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS 2014 – 2020.

Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Spoluřešitel


2011

„Tagebücher im kulturellen Kontext", mezinárodní konference, na které se organizačně podílela Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a univerzita v Augsburku. Konference byla financována z prostředků agentury DAAD.


2010

„Deutsch-Tschechische Kultur in Liedtexten", workshop, který byl podpořen univerzitou v Augsburku a Česko-německým fondem budoucnosti

Dr. phil. Markéta Ederová

2020–2022

"Mezinárodní double degree studijní program pro germanistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Pasov"

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS 2014 – 2020.
Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Spoluřešitelka


2016–2019

„Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit./Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS 2014 – 2020.

Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Spoluřešitelka


2012–2014 překlad publikace Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, vydal Národní památkový ústav. Německá jazyková mutace v tisku.


Účast na přeshraničních projektech a výstavách (výběr):

  • 2013/2014 putovní výstava česko-saského projektu ArchaeoMontan: „Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen / Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách"; katalog k výstavě: Regina Smolnik (vyd.), Landesamt für Archäologie, Dresden 2014
  • 2013 dvojjazyčná zemská výstava Horní Rakousko/Jižní Čechy „Alte Spuren, neue Wege/Dávné stopy, nové cesty" (Freistadt, Bad Leonfelden, Český Krumlov, Vyšší Brod)
  • 2012 dvojjazyčná výstava Europa Jagellonica (Kutná Hora, Warschau, Potsdam); katalog k výstavě: Europa Jagellonica. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen 1386–1572 / Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, Jiří Fajt (vyd.), Galerie Středočeského kraje – GASK, Kutná Hora.
  • 2010 dvojjazyčná výstava „Hans von Aachen – Hofkünstler in Europa" (Hans von Aachen – Malíř na evropských dvorech) v Obrazárně Pražského Hradu; katalog k výstavě: Thomas Fusenig (vyd.), Deutscher Kunstverlag Berlin/München 2010.
  • 2007 dvojjazyčná Bavorská zemská výstava „Bayern und Böhmen / Bavorsko a Čechy"; katalog k výstavě: R. Riepertinger, E. Brockhoff, L. Eiber, S. Lippold a P. Wolf (vyd.), Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 2007.
  • 2003 dvojjazyčná Bavorská zemská výstava „Der Winterkönig/Zimní král"

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

2020–2022

"Mezinárodní double degree studijní program pro germanistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Pasov"

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS 2014 – 2020.
Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Spoluřešitelka

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1