Ústav
česko-německých areálových studií a germanistiky

Konference

Deutsch ohne Grenzen - Mezinárodní germanistická konference

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty a Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích spolu se Svazem germanistů ČR pořádaly od 16. do 18. září 2014 třídenní konferenci s názvem: Němčina bez hranic/Deutsch ohne Grenzen, které se zúčastnili germanisté z celé České republiky a ze zahraničí.

Konference se zúčastnilo téměř 160 odborníků z celé České republiky a ze zahraničí, například z Francie, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Ruska, Belgie, Turecka a pobaltských zemí. Akce byla určena lingvistům, literárním vědcům, kulturologům, didaktikům a zástupcům dalších příbuzných oborů. Příspěvky byly rozděleny do čtyř sekcí – lingvistiky, literatury, didaktiky a společenských věd.

Konference je putovní, pořádá ji Svaz germanistů ČR pravidelně jednou za dva roky na významných germanistických vysokoškolských pracovištích. V roce 2014 byla poprvé hostitelem Jihočeská univerzita.

Výsledkem mezinárodní konference jsou čtyři rozsáhlé sborníky. JU v ČB se v současné době snaží o zařazení uvedených sborníků do mezinárodní databáze SCOPUS.

JAKLOVÁ Alena a Anja Edith FERENCE (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-0931-4.

Jazyk a identita - Mezinárodní germanistická konference

Vom 19. bis 23. November 2018 fand am Institut für Areale Studien und Germanistik der Südböhmischen Universität die Germanistische Konferenz „Sprache und Identität“ statt. Sie wurde in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Studierenden der Universitäten Augsburg und Regensburg durchgeführt sowie durch finanzielle Unterstützung der FF JU sowie des DAAD im Rahmen der GIP Ausgsburg/Budweis ermöglicht.

Bericht mit Photos hier

Od tradice k budoucnosti - Mezinárodní česko-německá konference

Ústav česko-německých studií a germanistiky FF JU připravuje ve spolupráci s Univerzitou v Pasově česko-německou konferenci s názvem Aus der Tradition in die Zukunft/Od tradice k budoucnosti. Konference se bude konat v dubnu 2019 v rámci řešení mezinárodního projektu "Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit/Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce". Projekt je realizován v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020, a je řešen společně s Filozofickou fakultou Univerzity Pasov v období let 2016 – 2019.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1