Seznam nabízených povinně volitelných předmětů UAN v ZS AR 2023/2024

Ústav anglistiky FF JU nabízí v ZS AR 2023/2024 tyto povinně volitelné předměty:

 

Minimální počet pro otevření předmětu v bakalářském studiu je 5 zapsaných studentů. 

Minimální počet pro otevření předmětu v magisterském studiu jsou 3 zapsaní studenti.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

UAN/7ITP              Základy interpretace literárního textu

UAN/7AR               Anglický román

UAN/7JG                Jižanská gotika

UAN/70ZV1           Základy výuky anglického jazyka I

UAN/7KANL          Vybrané kapitoly z anglické literatury - formou konzultací

UAN/7AFC1           Anglický jazyk pro filology C1 I

UAN/7SPZ              Pracovní stáž v zahraničí (ZS i LS)

UAN/7VW              Virginia Woolfová: Rozličné tematické a kritické přístupy k jejímu dílu  

UAN/0TLP             Textová lingvistika pro překladatele

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA,

PŘEKLADATELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

UAN/0AP               Americká poezie

UAN/0IM               Irský modernismus

UAN/0LARN          Literatura anglického raného novověku

UAN/70ZV1           Základy výuky anglického jazyka I

UAN/0MP              Překladatelský seminář - moderní próza (AJ) - nAAL

UAN/0TLP             Textová lingvistika pro překladatele

UAN/0SPZ              Pracovní stáž v zahraničí (ZS i LS) – -pouze pro program Anglická a americká literatura

 

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1