Seznam nabízených povinně volitelných předmětů UAN v ZS AR 2022/2023

Ústav anglistiky FF JU nabízí v ZS AR 2022/2023 tyto povinně volitelné předměty:

 

Minimální počet pro otevření předmětu v bakalářském studiu je 5 zapsaných studentů. 

Minimální počet pro otevření předmětu v magisterském studiu jsou 3 zapsaní studenti.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

UAN/7ITP              Základy interpretace literárního textu

UAN/7AR               Anglický román

UAN/7JG                Jižanská gotika

UAN/70ZV1           Základy výuky anglického jazyka I

UAN/7KANL          Vybrané kapitoly z anglické literatury - formou konzultací

UAN/7AFC1          Anglický jazyk pro filology C1 I

UAN/7SPZ             Pracovní stáž v zahraničí (ZS i LS)

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA,

PŘEKLADATELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

UAN/0AP              Americká poezie

UAN/0ROM           Romantismus

UAN/0APD            Anglicky psané drama

UAN/70ZV1           Základy výuky anglického jazyka I

UAN/0MP              Překladatelský seminář - moderní próza (AJ) - nAAL

UAN/0SPZ             Pracovní stáž v zahraničí (ZS i LS) – -pouze pro program Anglická a americká literatura

 

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1