Návštěva z Českého reálného gymnázia

V úterý 18. dubna 2023 navštívili Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity studenti a studentky z Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích. Na univerzitě byli přivítáni týmem z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky, který pro studenty připravil bohatý dopolední program. Cílem programu bylo rozšířit studijní obzory gymnazistů, které bude v následujících letech čekat rozhodování o dalším studiu, a poukázat přitom nejen na krásy německého jazyka, ale i na výhody, které jeho znalost přináší.

První část dopoledního programu se nesla v přednáškovém duchu. Úvodního slova se ujala dr. Markéta Ederová, která představila ústav jako takový. Dále hovořila Mgr. Sabina Štěpánková, která jako úspěšná absolventka uvedla mnoho motivujících důvodů, proč na ústavu studovat. Po krátkých úvodních slovech následovala poutavá prezentace o krásách německy mluvících zemí, připravená a komentovaná doc. Jürgenem Ederem a studentem navazujícího studia Bc. Danielem Musílkem. Součástí prezentace byl i velice zajímavý a pro gymnazisty přínosný náhled do života absolventa oboru Česko-německých areálových studií, který nabídla Mgr. Aneta Ticháčková. Aneta zábavnou a názornou formou vyzdvihla své během studia nabyté znalosti spojené mimo jiné s pobyty v Německu a Rakousku, které jí pomohly uplatnit se na pracovním trhu a získat pracovní pozici v řetězci dm drogerie markt.

Druhou částí programu byla volná diskuse spojená s občerstvením v kavárně Akademické knihovny JU a následná prohlídka prostor Rakouské knihovny a studovny DAAD s komentářem doc. Edera.

Studentům a studentkám gymnázia a paní Mgr. Kristýně Melmerové za návštěvu a za příjemně strávené sychravé úterní dopoledne posíláme vřelé Dankeschön.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1