Úřední hodiny platné v období od 3. 10. 2016 do 18. 6. 2017
Pondělí 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
Úterý není úřední den
Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
Čtvrtek není úřední den
Pátek 8.00 - 9.00  

V době od 19. 6. 2017 do 30. 9. 2017 platí úřední hodiny související se zkouškovým obdobím a obdobím semestrálního volna studentů, tyto úřední hodiny budou zveřejněny formou písemného sdělení studijního oddělení.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou upraveny Opatřením proděkana č. 1/2012.

 

Personální složení
 
  kancelář telefon e-mail
Vedoucí studijního oddělení
Mgr. Monika Hosnedlová FF 00 041 38 903 4803 hosnedlova@ff.jcu.cz
 
Referentky studijního oddělení
Ing. Klára Kolgjeraj FF 00 040 38 903 4811 kkolgjeraj@ff.jcu.cz
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. FF 00 040 38 903 4804 plencova@ff.jcu.cz
 
Všechny dotazy zaslané formou e-mailu jednotlivým referentkám jsou vyřizovány v 15denní lhůtě po doručení dotazu. 

 

Přidělení studijních referentek pro jednotlivé studijní obory
Mgr. Monika Hosnedlová
bakalářské jednoobory Archeologie (ARL)
Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země (ETSN)
Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (IJEMO)
Španělský jazyk a literatura (SJL - 2. a vyšší ročník)
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO - 2. a vyšší ročník)
bakalářské dvouobory DU-EST
navazující jednoobory Archeologie (ARLn)
Italský jazyk (IJn; 1. ročník)
Španělský jazyk (SJn; 2. a vyšší ročník)
doktorské obory Archeologie (ARCHp, ARCHk)
České dějiny (ČDp, ČDk)
Český jazyk (CJp, CJk)
Dějiny novější české literatury (DNCLp, DNCLk)
Pomocné vědy historické (PVHp, PVHk)
Románské jazyky (ROMp, ROMk)
kurzy CŽV, U3V
 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. 

bakalářské

jednoobory

Archivnictví (ARC; 1. ročník)
Bohemistika (BOH)
Dějiny umění (DU)
Francouzský jazyk a literatura (FJL)
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO)
Historie (HIS; 2. a vyšší ročník)
bakalářské dvouobory AJL-FJL, AJL-IJL, AJL-NJL, AJL-SJL, HIS-DU
BOH-AJL (2. a vyšší ročník)
BOH-FJL, BOH-IJL, BOH-NJL, BOH-SJL (1. ročník)
HIS-AJL (2. a vyšší ročník)
NJL-FJL, NJL-IJL, NJL-SJL
navazující jednoobory Anglická a americká literatura (AALn)
Archivnictví (ARCn; 1. ročník)
Bohemistika (BOHn)
Česko-německá areálová studia (CNASn; 1. ročník)
Francouzský jazyk (FJn)
Historie (HISn; 2. a vyšší ročník)
Literárně-historická studia (LHSn; 1. ročník)
navazující neučitelské dvouobory
 
Ing. Klára Kolgjeraj
bakalářské jednoobory Archivnictví (ARC; 2. a vyšší ročník)
Česko-německá areálová studia (CNAS)
Estetika (EST)
Historie (HIS; 1. ročník)
Italský jazyk (IJ)
Kulturní studia (KUST)
Španělský jazyk a literatura (SJL; 1. ročník)
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO; 1. ročník)
bakalářské dvouobory BOH-FJL, BOH-IJL, BOH-NJL, BOH-SJL (2. a vyšší ročník)
BOH-AJL (1. ročník)
HIS-AJL (1. ročník)
HIS-ARC, HIS-ARL, HIS-BOH, HIS-DU
HIS-FJL, HIS-IJL, HIS-NJL, HIS-SJL
navazující jednoobory Archivnictví (ARCn; 2. a vyšší ročník)
Česko-německá areálová studia (CNASn; 2. a vyšší ročník)
Dějiny a filozofie umění (DFUn)
Italský jazyk (IJn; 2. a vyšší ročník)
Literárně-historická studia (LHSn; 2. a vyšší ročník)
Španělský jazyk (SJn; 1. ročník)
navazující učitelské dvouobory