Přejít k obsahu
Novinky
5.5.
12. 5. 2015 od 13:00 jsou všichni srdečně zváni na tradiční prezentaci ústavů FF JU.
4.5.
7. 5. 2015 od 9:00 hod. v přednáškové místnosti P2, v budově Filozofické fakulty JU.
4.5.

VYNIKAJÍCÍ VĚDECKÝ ÚSPĚCH STUDENTŮ HISTORIE A ARCHIVNICTVÍ

Vynikající vědecká reprezentace studentů Historického ústavu a Ústavu archivnictví a PVH Filozofické fakulty JU v celostátním kole posluchačů a posluchaček historických oborů, které se konalo dne 23. – 24. dubna 2015 na Technické univerzitě v Liberci.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz