Přejít k obsahu
Novinky
1.10.
Ve dnech 20. až 25. září 2015 proběhl v německém Wolfenbüttelu seminář Die Welt der Männlichkeit - die Körperkultur adliger Männer im 16. und 17. Jahrhundert / Svět mužskosti - tělesná kultura urozených mužů v 16. a 17. století.
30.9.
Informace o možnostech studia a výzkumu v Německu, o podpůrných programech a stipendiích DAAD.
22.9.
Pedagogická fakulta JU vyhlašuje fotografickou soutěž na téma: České Budějovice krok za krokem.

KURZ „PRAKTICKÁ GENEALOGIE“

Filozofická fakulta JU připravila ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni kurz "Praktická genealogie" pro zájemce o historii a rodinnou historii. Kurz je zaměřen na osvojení dovedností práce s archivními materiály při vlastním bádání a sestavování rodokmenu.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz