Přejít k obsahu
1.12.
Děkan FF JU vyhlašuje děkanské volno v souvislosti se shromážděním akademické obce FF JU.
1.12.
Shromáždění se uskuteční 14. 12. 2016 ve 13.00 hod. v posluchárně P1.
23.11.
30. 11. 2016 se konají státní rigorózní zkouška a obhajoba práce v oboru Historie Mgr. Žitného.

ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018

Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních oborech a doktorských studijních programech na FF JU v ČB v AR 2017/2018.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz