Přejít k obsahu
Novinky
25.5.
Pozvánka na obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku Mgr. Kutlákové ve středu 27. května 2015 od 13:00 hod. v Z1.
21.5.
Opatření proděkana, jímž se stanovují pokyny a organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2015/2016.

POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍM POHOVORŮM

Pozvánky k přijímacím pohovorům, resp. informace ke splnění prospěchových kritérií na BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY budou odeslány nejpozději 15. května 2015. Pozvánky k přijímacím pohovorům na NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY budou odeslány nejpozději 25. května 2015. Pozvánky k přijímacím pohovorům na DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY budou odeslány nejpozději 1. června 2015.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz