Přejít k obsahu
15.8.
Archeologové pokračují v průzkumu starého sídliště z doby bronzové.
13.6.
Konferenci pořádal Ústav romanistiky FF JU ve spolupráci s Université de Franche-Comté v Besançonu a The NOOJ association.
16.5.
Prof. Leopold Jaroslav Pospíšil - 19. 5. 2016 od 16.00 hod. v učebně S1.

FILOZOFICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYHLAŠUJE DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přihlášky na vybraná dvouoborová studia je možno podávat do 31. srpna 2016.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz