Přejít k obsahu
Novinky
26.2.
Opatření děkana, jímž se vydává harmonogram akademického roku 2015/2016 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity.
26.2.
18. 3. 2015 od 19:00 hod. se uskuteční interkulturní česko-rakouské setkání
25.2.
Na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FF JU) byl ukončen k 31. prosinci 2014 jeden ze strategických projektů „Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech".

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR ČESKO-NĚMECKÁ AREÁLOVÁ STUDIA ÚSPĚŠNĚ AKREDITOVÁN

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypíše dodatečné přijímací řízení a zahájení studia bude realizováno již v akademickém roce 2015/2016!

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz