Přejít k obsahu
Novinky
21.1.
V úterý dne 10. února 2015 od 12. 30 hodin pořádá Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá workshop posluchačů a posluchaček doktorského programu České dějiny
19.1.
Cena děkana FF JU byla udělena Mgr. Josefu Kameníkovi za diplomovou práci Přechodníkové konstrukce v barokních textech.
12.1.
FF JU srdečně zve zájemce z řad středních škol na Den s filologií, který se koná 21. 1. 2015 v budově Filozofické fakulty.

Obhajoba disertační práce a SDZ

Obhajoba disertační práce "Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855" a státní doktorská zkouška PhDr. Markéty Skořepové se konají v úterý 27. ledna 2015 od 11:00 hod. v zasedací místnosti Z1.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz