Přejít k obsahu
1.3.
Prvního kurzu univerzity se účastní téměř 40 posluchačů.
1.3.
Přednášku pronese doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., 20. 3. 2017 od 15.00 hod. v posluchárně P2.
23.2.

ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018

Přihlášky na bakalářské studium je možné podávat do 15. 3. 2017; přihlášky na navazující magisterské a doktorské studium je možno podávat do 28. 4. 2017.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz