Přejít k obsahu
20.1.
Velké díky patří Štěpánce Dudové, Monice Mlejnkové, Andree Podroužkové, Lence Řezníčkové a Sabině Vlachové.
10.1.
Den otevřených dveří se koná 13. ledna 2017 od 9.30 hod. do 14.00 hod.
9.1.
Exkurze proběhne 13. 3. -17. 3. 2017. Stále ještě zbývají volná místa.

ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018

Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních oborech a doktorských studijních programech na FF JU v ČB v AR 2017/2018.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz