Přihláška ke státní závěrečné zkoušce - Bakalářské obory FF JU

Přihlašuji se k státní závěrečné zkoušce ve dnech 27. 1. – 31. 1. 2020 z níže uvedených předmětů:  

Diplomovou práci odevzdejte na sekretariát ústavu nejpozději dne 9. prosince 2019.