Šíření výsledků vědy a výzkumu a výchova vědeckých talentů

Jedním z důležitých cílů projektu "Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech" je úsilí o implementaci zkoumaných témat do výuky na Jihočeské univerzitě, a to především v rámci magisterského a doktorského studia literatury. Tato snaha vychází z obecného úsilí o šíření výsledků vědy a výzkumu a o výchovu vědeckých talentů na Jihočeské univerzitě, k níž chce přispět i předkládaný projekt.

Od AR 2012/2013 tak bude na půdě FF JU vyučována řada nových kurzů soustředěných na otázku reprezentací v literatuře (ale také např. ve filmu), toto téma rovněž obohatí několik stávajících kurzů týkajících se historie či teorie literatury.

Tematicky či metodologicky by se tématu reprezentace/zobrazení v literatuře měla dotýkat také řada bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Tato klíčová aktivita bude probíhat nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. 

 

Aktuální výuka kurzů soustředěných k otázkám reprezentace 

ZS 2019/2020

  • Vybrané kapitoly z dějin novější české literatury  (dr. Halamová; viz STAG: UBO/VKN)
  • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I (prof. Bílek; viz STAG: UKS/VPSK1) 

 

LS 2018/2019

  • Naratologie (dr. Skalický; viz STAG: UUK/NAR)
  • Umění - reprezentace - ideologie (dr. Skalický; viz STAG: UUK/EURI)
  • Vývojová poetika a sémantika populární kultury II (prof. Bílek; viz UUK/VPSK2)
  • Literární reprezentace v kontextu dějin rockové hudby (prof. Papoušek; viz UBO/LR)
  • Český postkomunistický film (dr. Čulík; program přednášek)

 

Výuka kurzů soustředěných k otázkám reprezentace v ZS 2012/13 - ZS 2018/19.